Ay: Nisan 2020

 • 7 ACİL ÖNLEM İMZACILARI HÜKÜMETİ BU ÖNLEMLERİ ALMAYA ÇAĞIRIYOR!

   

  Sayın Üyemiz,

  DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından, Covid-19 salgını ile etkin mücadele için alınması gereken 7 acil önlemi içeren ve imzaya açılan aşağıdaki metni, ODTÜ Mezunları Derneği olarak destekliyoruz.

  Salgın ile etkin mücadele, toplum sağlığı ve toplumsal barış için yetkililerden bu acil önlemleri hayata geçirmelerini talep ediyoruz.

  Saygılarımızla,

  ODTÜ Mezunları Derneği

  Yönetim Kurulu

  DİSK, KESK, TMMOB VE TTB’NİN YEDİ ACİL ÖNLEM METNİ

  Biz aşağıda imzası bulunan konfederasyonlar, birlikler, sendikalar, odalar, barolar, dernekler, demokratik kitle örgütleri ve inisiyatifleri, siyasi partiler ve kişiler olarak Covıd-19 salgını ile etkin mücadele için, halkın sağlığını, işini ve aşını korumak için aşağıdaki 7 önlemin aciliyetini bir kez daha hatırlatıyor iş işten geçmeden gereğinin yapılması için Hükümet’i uyarmayı tarihsel bir sorumluluk olarak görüyoruz:

  1.    Temel, zorunlu ve acil mal ve hizmet üreten işler dışında bütün işlerde salgın süresince çalışma acilen durdurulmalıdır.

  2.    Salgın süresince işten çıkarmalar yasaklanmalı, küçük esnaf desteklenmeli, çalışanlara ücretli izin verilmeli ve işsizler için ise koşulsuz işsizlik maaşı ödenmelidir.

  3.    Tüketici, konut ve taşıt kredileri ile kredi kartı borçları ve elektrik, su, doğalgaz ve iletişim faturaları salgın riski boyunca faiz işletilmeden ertelenmelidir.

  4.    Bu süreçte özel sağlık kuruluşları kamu kontrolüne geçirilmeli, yurttaşların sağlık hizmetlerine erişimi istisnasız ve ön koşulsuz bütünüyle parasız olmalıdır.

  5.    Salgınla mücadelede koordinasyonda katı bir disiplin uygulanmalı, bilimsel yaklaşım ve bilgi paylaşımında açık ve şeffaf olunmalıdır. Güven kriteri haline gelen Covid-19 Testleri konusunda bilimsel-yaygın-hakkaniyetli ve sonuçların hızla açıklandığı bir işleyiş hakim kılınmalıdır.

  6.    Başta hekimler, sağlık ve belediye çalışanları olmak üzere, tüm zorunlu işlerde koruyucu ekipman başta olmak üzere bütün eksiklikler giderilmeli, herhangi bir aksama yaşanmayacağına dair güven verilmeli ve bu işlerde çalışan herkes düzenli olarak testten geçirilmelidir.

  7.    Salgın dönemlerinde dezavantajlı kesimler olarak kabul edilen; hiçbir geliri ve birikimi olmayan yoksullar, göçmenler ve tutuklu/hükümlüler için yaşamlarını ve sağlıklarını koruyacak fiili ve yasal düzenlemeler hayata geçirilmelidir.

  DİSK (Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

  KESK (Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu)

  TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği)

  TTB (Türk Tabipleri Birliği)

   

   

 • TÜM ODTÜ MEZUNLARINA İKİNCİ ACİL BİRLİK VE DAYANIŞMA ÇAĞRIMIZDIR

Başa dön tuşu