Enerji Komisyonu

Komisyon Sorumlusu

 

Samet YILDIRIM

Deniz Alp YILMAZ (Yönetim Kurulu)

ODTÜ Mezunlar Derneği Çalışma Grupları Yönetmeliği çerçevesinde kurulmuş olan Enerji Komisyonu, 2006 yılından beri dünyada ve ülkemizde enerji ve arz güvenliği üzerine çalışmalar yapmakta, Türkiye Enerji Sektöründeki gelişim ve dönüşüme ilişkin kamu kurumları, özel kuruluşlar, akademik çevreler ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği olanaklarını araştırma, ortaya çıkartma ve değerlendirme gayreti içindedir. Bu gayretlerinin bir metodu da önemli birikimlere sahip konuşmacıların iştirak ettiği söyleşiler, paneller ve konferanslar düzenlemektir. Enerji Komisyonu özellikle sürdürülebilir enerji, kaynak çeşitliliği, çevre etkileri, verimlilik, arz güvenliği, ulusal ve uluslararası enerji politikaları ve stratejileri konularında hem Komisyon üyeleri nezdinde hem de Komisyon dışından konunun uzmanları ile çalışmalar, görüş alış verişleri yapmaktadır.

Kuruluş Amacı:

Global ve ulusal enerji ve arz güvenliği konularında ODTÜ Mezunlar Derneği üyelerinden sektörde deneyimli uzman, bilim adamı, bürokrat ve teknokratları bir araya getirerek kamuoyuna ve başta ODTÜ öğrencileri olmak üzere gelecek kuşaklara bilgi ve tecrübelerini aktarmak amacıyla kurulmuştur. Bu temel amaca bağlı olarak bir sivil toplum örgütü olarak kamu-üniversite-özel sektör üçgeninin enerji başlığı altında sinerji oluşturabilmesi, tarafların birbirinin sesini duyabilecekleri alternatif bir zemin geliştirmektir.

Enerji Komisyonu Çalışma Prensipleri:

Komisyon, enerji sektöründeki kamu kurumları, özel sektör kuruluşları ve akademik çevreler yanında enerji ile ilgili sivil toplum örgütleri ile objektif ve bilimsel bazda her türlü işbirliği olanaklarını değerlendirmektedir.

ODTÜ-MD Enerji Komisyonu’nda üzerinde çalışılan konular; Türkiye ve Dünya’da enerji ile ilgili temel ve yeni gelişen teknolojiler, enerji ekonomisi, enerji stratejileri ve enerji politikaları açılarından ele alınmaktadır. Komisyon toplantılarında “Chatham House Kuralı” uygulanmaktadır. Enerji komisyonuna katılan üyelerin/misafirlerin tartışılan konularla ilgili her türlü görüşü söylemesi serbest olup bu görüşler ve kişiler dışarıda/komisyon dışında açıklanmamaktadır.

Enerji konusunda pek çok farklı dalda çalışmış ve çalışmakta olan ODTÜ Mezunu üyelerden oluşan ODTÜ-MD Enerji Komisyonu’nun haftalık olağan toplantıları resmi tatil günleri dışında Salı günleri saat 19.00-21:00 arası Vişnelik Tesisi’nde yapılmaktadır. Haftalık toplantılara katılım listesi ile tartışılan konuların tutanak özeti düzenli olarak çalışma grupları sorumlusuna gönderilmektedir.

Çalışma Grupları Yönetmeliği hükümlerine göre Komisyon üyeliğine kabul ve üyelikten çıkartma işlemleri uygulanmakta, Komisyon ile Yönetim Kurulu arasında iletişimi sağlamak üzere Yönetim Kurulu’nu temsilen bir üye Komisyonda yer almakta, Komisyon kendi içinden bir dönem başkanı seçmekte ve başkan toplantıları, o yıl yapılacak faaliyetleri, gündemin oluşturulması ile Komisyon içinden ve dışından uzmanların bir araya gelmesini temin etmekte ve yönetmektedir.

ODTÜ-MD Enerji Komisyonu üyelerinden, ODTÜ Mezunları Derneği üyesi olmaları, panel/söyleşi/sunum düzenlemelerinde aktif görev almaları, kendi özel ihtisas/ilgi konularına uygun panelist/moderatör/koordinatör/bülten metin yazarı olarak komisyon çalışmalarına katkıda bulunmaları beklenir.

Enerji Komisyonu Faaliyetleri:

Komisyonumuzda yürütülen çalışmalar doğrultusunda, konusunda önemli birikimlere sahip konuşmacıların katıldığı söyleşiler ve güncel konuların farklı bakış açılarından ele alınarak irdelendiği paneller, konferanslar, oturumlar düzenlenmektedir. Bu aktiviteler bağlamında söz konusu organizasyonlara akademik, kamu ve özel sektör temsilcilerini konuşmacı olarak davet edildiği gibi dinleyiciler de sadece mezunlardan değil, tüm sektör bileşenlerine yönelik olmaktadır.

Enerji Komisyon bir yıllık süreç boyunca yaptığı haftalık toplantıları, yıl içinde gerçekleştirdiği organizasyonları hem raporlamakta hem de sunumları paylaşmaktadır. Yıllık faaliyetlere ilişkin her yıl bir kitap çıkartmayı hedef edinmiş olan Komisyon aynı zamanda ODTÜ-MD Enerji Komisyonu, enerji verimliliği ile ilgili olarak Vişnelik Tesislerindeki binanın enerji etüdü yapılması ve enerji verimliliğinin artırılması çalışmalarını yürütmektedir.

Komisyonun aktiviteleri “ODTÜ’lüler Bülteni”nde ve Dernek Websitesi’nde öncesinde duyurulmakta, aktivite sonrasında da haberleştirilmektedir. Yazılı raporlamalar yanında fotoğraf ve video çekimleri ile de Komisyonun organizasyonları daha sonraki dönemler için arşivlenmektedir.

Enerji Komisyonu’na ilişkin her türlü soru ve katkılarınız için enerji@odtumd.org.tr adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.