Ay: Nisan 2020

 • YAŞASIN 1 MAYIS!..

  Birlik, dayanışma ve sömürüyle mücadele günü olan 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı’nı bu yıl, dünyayı etkisi altına alan küresel bir afetin, Covid-19 salgınının, gölgesinde kutluyoruz.

  On binlerce insanın yaşamına mal olan, milyonlarca emekçinin iş ve gelir kaybına yol açan salgına karşı iktidarın aldığı tedbirler ne yazık ki alın teri ile geçimini sağlamaya çalışan işçileri, emekçileri kapsam dışı tutuyor. Onlar yine yollarda, yine dip dibe, şantiyelerde, tarlalarda, madenlerde, fabrikalarda; risk altında çalışmak zorunda kalıyorlar.

  Evet, hepimiz sağlığımıza yönelik olağanüstü tehdidin sonlanmasını ve yaşamın normale dönmesini istiyoruz fakat işçiler, emekçiler ve çevre için bu sağlığa zararlı düzenin “normal” ve sürdürülebilir olmadığının farkındayız. Eskiye dönmek değil “Hiçbir şey eskisi gibi olmasın” istiyoruz.

  On yıllardır dünyamıza hükmeden neoliberal kapitalist düzen dünya halklarına emeğin ve doğanın vahşice sömürüsü, savaşlar, çatışmalar, ekonomik krizler, artan eşitsizlikler, yoksulluk ve işsizlik dışında hiçbir şey sunamıyor. Covid-19 salgını sağlık başta olmak üzere temel ihtiyaçların kar edilecek bir tüketim nesnesi olmaması gerektiğini yaşamsal bir şekilde göstererek düzenin çürümüşlüğünü gözler önüne serdi.

  Tüm işçiler, emekçiler, ezilenler bu 1 Mayıs’ta alanlara çıkamasalar bile; “Onurlu geleceğimizi birlikte kuracağız” şiarıyla tarih sahnesine çıkmaya, doğal kaynaklara, yaşamın her alanında emeğin ürettiği artı değere el koyan bir avuç azınlığın çıkarını değil, toplum yararını esas alan, doğal yaşamın tahrip edilmediği, emeğin sömürülmediği, insan hak ve özgürlüklerinin korunduğu, emekçilerin sağlığının, işinin ve geleceğinin güvence altına alındığı yeni bir toplumsal dünya düzenini inşa etmeye davet ediyoruz.

  “Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın,

  yok edin insanın insana kulluğunu,

  bu dâvet bizim….”

  ODTÜ Mezunları Derneği

  Yönetim Kurulu

 • DAYANIŞMA RUHUNU BÜYÜTEN ÜYELERİMİZE VE ODTÜ DOSTLARINA TEŞEKKÜR EDİYORUZ

  Olağanüstü koşullar yaşadığımız bu dönemde, 23 Mart 2020 tarihinde başlattığımız dayanışma çağrımıza yanıt vererek, dayanışma ruhunu büyüten üyelerimize ve ODTÜ dostlarına duyarlılıkları için çok teşekkür ediyoruz.

  Bugüne kadar geçen süre içinde toplam bağış ve aidat tutarı 27 Nisan 2020 (dahil) itibariyle 347.827 TL’na ulaşmıştır. Minimum 3.000 TL tutarında yapılacak ön ödemeler de Derneğimize önemli katkı sağlayacaktır.

  2019 yılında bağış yapan üyelerimize ve ODTÜ dostlarına da tekrar teşekkür ederiz.

  Destek olan üyelerimiz ile ODTÜ dostlarının listesine (23 Mart /27 Nisan 2020 ile 2019 yılı) Dayanışma Listesi üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

  Listemiz haftalık olarak paylaşılmaya devam edecektir.

  Tüm üyelerimizi devam eden dayanışma kampanyamızı büyütmeye çağırıyoruz.

  Saygılarımızla,

  ODTÜ Mezunları Derneği
  Yönetim Kurulu

  Banka Hesap Numaraları
  T. İş Bankası ODTÜ Şubesi:
  HESAP No :4229-0528642
  IBAN No :TR39 0006 4000 0014 2290 5286 42

  T. Garanti Bankası Maltepe Şubesi:
  HESAP No : 114-6201160
  IBAN No : TR92 0006 2000 1140 0006 2011 60

 • Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!

  Çocukların her türlü istismar ve ihmalden korunduğu, sorgulayan ve kendilerini özgürce ifade eden bireyler olarak yetiştiği;

  Büyüklerin merak etmeyi, düş kurmayı, oyun oynamayı, en çok da çocuk kalpleriyle sevmeyi unutmadığı nice 23 Nisanlara! Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!

 • Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100. Kuruluş Yıldönümünü Gururla Kutluyoruz.

  Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100. Kuruluş Yıldönümünü Gururla Kutluyoruz.

  TBMM’NİN DOĞUŞU

  İstanbul’un işgali, Mebuslar Meclisi’nin dağıtılması, aydınların ve milletvekillerinin tutuklanması Osmanlı Devleti’nin sona erdiğini gösteriyordu. Mustafa Kemal Paşa’nın tahminleri doğru çıkmıştı. Artık herkes onun etrafında toplanacaktı. Bundan sonra, İstanbul’dan Ankara’ya bir akın başladı. O güne kadar İstanbul’da kalıp “bir şeyler “ yapmak isteyenlerin tek umutları Ankara ve Mustafa Kemal Paşa oldu.

  Milli egemenliğe dayalı bir devlet kurmayı düşünen Mustafa Kemal Paşa bu fırsatı iyi değerlendirdi. Kuracağı devletin temel organlarını oluşturacak yeni meclisin toplanmasını sağlayacak çalışmaları başlattı.

  17 Mart l920’de Ordu komutanlarına bir genelge göndererek Meclisin Ankara’da toplanmasının gerekli olduğunu bildirdi. 19 Mart’taki genelgesinde; yeni seçilecek olanlarla, İstanbul’dan kurtulmayı başaran mebusların en kısa zamanda Ankara’da toplanmalarını istedi. Erzurum Kongresi kararlarında belirtilerek, Sivas’ta da onaylanan kararlarda açıklandığı gibi “…Osmanlı hükümeti milletin istiklalini koruyamamış…” ve Anadolu’da bir milli hükümetin kurulması için bütün şartlar oluşmuştu.

  Seçilen mebusların bir kısmının Ankara’ya ulaşmasından sonra, 23 Nisan 1920’de meclis ilk toplantısını yaptı. Açış konuşmasını yapan en yaşlı üye Sinop mebusu Şerif Bey’in ifadesiyle Büyük Millet Meclisi adını aldı (Bir süre sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi adını alacaktır). Ertesi gün yapılan toplantıda Mustafa Kemal Paşa başkan seçildi. TBMM’nin açılmasıyla milletin meşru haklarını koruyacak bir kurucu meclis oluşturulmuş oluyordu.

  Meclisin toplanması için gerekli olan bina hazırlandıktan sonra, 23 Nisan 1920’de dini bir açılış töreniyle kurucu meclis ve savaş meclisi olarak da anılan Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır. 24 Nisan 1920 tarihli oturumda, Mustafa Kemal Paşa gelinen noktada siyasi durumu analiz etmiştir. Ancak, bu meclisin en önemli sorunu yürütme organının oluşturulması idi. Zira, İstanbul’da bir hükûmet ve hükûmet başkanı bulunmaktaydı. Bu sorun bütün Millî Mücadele dönemi boyunca kendisini sürekli gündemde tutmuş, büyük tartışmaların merkezine oturmuştur. Bununla birlikte, Mustafa Kemal Paşa yaptığı konuşmada uygulanacak sistemin nasıl olması gerektiği hakkında bilgi sunmuştur. Buna göre, Padişah işgal güçlerinin baskısı altında bulunduğundan, BMM’nin seçtiği meclis başkanının aynı zamanda meclis tarafından seçilen yürütmenin de başkanı olması gerektiğini ifade etmiştir. Ayrıca, Millî Hareketin başarıya ulaşmasından sonra Padişah’ın meclis tarafından düzenlenecek kanunlar çerçevesinde yerinin belirleneceği esası ortaya konulmuştur. Böylece, tek yetkili ve meşru gücün meclis ve onun seçtiği yürütme organı olduğu ilan edilmiştir. 25 Nisan 1920’de ise, altı kişilik Geçici İcra Heyeti seçilerek icra organı oluşturulmuştur.

  Meclis çalışmalarını sürdürürken Yunan ordusunun Batı Anadolu’da ki ilerlemesi durdurulamamış ve Yunan kuvvetleri 1921 de Polatlı’ya kadar gelmişlerdir. Ankara’nın tehdit altında olması nedeniyle Meclisin güvenliği tartışma konusu olmuş ve meclisin Kayseri’ye taşınması gündeme gelmiştir. Kayseri’de gerekli hazırlıklar yapılıp taşınma başlamadan az önce; Erzurum Kongresi’ne Binbaşı Hasan Hayri Bey ile katılarak Dersim’i Erzurum Kongresi’nde temsil eden Tunceli mebusu Diyab Ağa, Yunan işgali sırasında Meclis’in Kayseri’ye taşınması fikrine karşı çıkmış ve meclis kürsüsünde şöyle demiştir.

  “Biz buraya kaçmaya mı geldik, yoksa kavga edip ölmeye mi? Eğer meclisi taşımak istiyorsanız buyurun gidin. Ama ben gidemem. Tek başıma bile olsam, bayrağım, dinim ve vatanım için son kurşunuma kadar savaşırım. Son kurşunu da kafama sıkarım. Bu böyle biline…”

  Diyab Ağa’nın ayakta alkışlanan bu tarihi konuşmasından sonra, Meclis’in Kayseri’ye taşınmasından vazgeçilmiş, her mebusa bir tüfek verilmiş, şimdi müze olarak gezdiğimiz 1. Meclis Binasında bundan sonra yapılan oturumlar silah çatarak yapılmıştır.

  Büyük Anadolu isyanını, esarete boyun eğmeyen onurlu ve gururlu bir halkın direnişini yürüten

   

  Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100. Kuruluş Yıldönümünü gururla kutluyoruz.

  100.yıl Kutlu Olsun…

 • DAYANIŞMA RUHUNU BÜYÜTEN ÜYELERİMİZE VE ODTÜ DOSTLARINA TEŞEKKÜR EDİYORUZ

  Olağanüstü koşullar yaşadığımız bu dönemde, 23 Mart 2020 tarihinde başlattığımız dayanışma çağrımıza yanıt vererek, dayanışma ruhunu büyüten üyelerimize ve ODTÜ dostlarına duyarlılıkları için çok teşekkür ediyoruz.

  Bugüne kadar geçen süre içinde toplam bağış ve aidat tutarı 20 Nisan 2020 (dahil) itibariyle  324.315,48 TL’na ulaşmıştır. Minimum 3.000 TL tutarında yapılacak ön ödemeler de Derneğimize önemli katkı sağlayacaktır.

  2019 yılında bağış yapan üyelerimize ve ODTÜ dostlarına da tekrar teşekkür ederiz.

  Destek olan üyelerimiz ile ODTÜ dostlarının listesine (31 Mart /20 Nisan 2020 ile 2019 yılı) Dayanışma Listesi üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

  Listemiz haftalık olarak paylaşılmaya devam edecektir.

  Tüm üyelerimizi devam eden dayanışma kampanyamızı büyütmeye çağırıyoruz.

   

  Saygılarımızla,

  ODTÜ Mezunları Derneği

  Yönetim Kurulu

 • DAYANIŞMA RUHUNU BÜYÜTEN ÜYELERİMİZE VE ODTÜ DOSTLARINA TEŞEKKÜR EDİYORUZ

  Olağanüstü koşullar yaşadığımız bu dönemde, 23 Mart 2020 tarihinde başlattığımız dayanışma çağrımıza yanıt vererek, dayanışma ruhunu büyüten üyelerimize ve ODTÜ dostlarına duyarlılıkları için çok teşekkür ediyoruz.

  Bugüne kadar geçen süre içinde toplam bağış ve aidat tutarı 13 Nisan 2020 (dahil) itibariyle 294.016 TL’na ulaşmıştır. Minimum 3000 TL tutarında yapılacak ön ödemeler de Derneğimize önemli katkı sağlayacaktır.

  2019 yılında bağış yapan üyelerimize ve ODTÜ dostlarına da tekrar teşekkür ederiz.

  Destek olan üyelerimiz ile ODTÜ dostlarının listesine (23 Mart /13 Nisan 2020 ile 2019 yılı) Dayanışma Listesi üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

  Listemiz haftalık olarak paylaşılmaya devam edecektir.

  Tüm üyelerimizi devam eden dayanışma kampanyamızı büyütmeye çağırıyoruz.

   

  Saygılarımızla,

  ODTÜ Mezunları Derneği

  Yönetim Kurulu

 • PANDEMİ SÜRECİNDE, KAPALI DÖNEM İÇİN ALINAN ÖNLEMLER

  PANDEMİ SÜRECİNDE, KAPALI DÖNEM İÇİN ALINAN ÖNLEMLER:

   

  İşletmemiz 16 Mart 2020 günü kapanmıştır. Gelirlerin kesildiği bu dönemin derneğimize daha fazla yük olmaması ve ani gelir kesilmesinin yarattığı sorunları çözümlemek için aşağıdaki tedbirler alınmıştır:

   

  1-DESTEK KAMPANYASI:

  Öncelikle Çalışanların şubat ayı maaşlarının ödenmesi, bazı hakları kaybetmemek için SGK primlerinin ödenmesi, bazı senetlerin ödenmesi için nerelere harcanacağı bildirilerek üyelerimize acil ek aidat, eski borç ve bağış kampanyası açılmıştır. Bu güne kadar 281.000 TL toplanmıştır. Bu gelir ile şubat maaşları ödenmiş, bahsedilen diğer acil ödemeler yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir. Üyelerimiz halen kampanyaya katılımı sürdürmektedir.

   

  2-GÜÇ BİRLİĞİ VE DAYANIŞMA:

  Uzun süreceği anlaşılan Covid 19 krizi nedeni ile Genel Kurulumuz ertelenmiştir. Bu durumda yönetme sorumluluğu fiilen devam eden Yönetim Kurulumuz süreci yönetirken en geniş katılımı sağlamak için seçime giren Buradayız ve Biz Çağdaş ODTÜ’lüler gruplarına danışma, dayanışma amaçlı olarak bir araya gelmeyi ve güç birliği sağlamayı teklif etmiş, her iki grupta teklife olumlu cevap vermiş, yapılan görüşmeler sonucu DAYANIŞMA DUYURUSU yayınlanarak üyelerimizin uzun zamandır özlemini çektiği birliktelik sağlanmıştır.

   

  Sürece katkı veren gruplara ve süreci destekleyen herkese teşekkür ederiz.

   

  BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ.

   

  3-ÇALIŞANLARIN DURUMU:

  Yönetimimiz kapalı kalacağımız dönemde gerek derneğimizin gerekse çalışanlarımızın en az zarar görmesi için oldukça titiz ve dikkatli çalışmıştır. İŞKUR tarafından ilan edilen Kısa Çalışma hakkına başvurmuş; şartları sağlayan toplam 40 çalışanımız bu haktan faydalandırılmıştır. Böylece yaklaşık 20 Mart gününden başlamak üzere kapalı kaldığımız sürece 40 çalışanımız için hiç bir yükümüz olmayacaktır.

   

  Bu süreçte dernekte üye ile iletişimi kesintisiz yürütmek için %60 oranında çalışan bir kişi, % 60 oranında yasal bildirimleri yapmak ve borçları yönetmek için Muhasebe Müdürü, dernekte güvenliği sağlamak için tam zamanlı iki ön büro görevlisi, bahçe ve peyzaj bakımı, sulama işleri işin tam zamanlı Bahçıvan çalışmaya devam etmek zorundadır. Çalışanlar toplamı 5 kişidir. Teknik işler sorumlusu da çıkması muhtemel arızalara karşı %30 oranında çalışacaktır.

   

  İşletme ve dış mekânların açılışa hazır korunması, güvenliğinin sağlanması ve ödemelerin yönetilmesi ve yasal bildirgelerin verilmesi için kapalı kaldığımız sürece aylık personel giderimiz 15.000 TL’dir.

   

  Koordinatörümüz ve İşletme müdürümüz ücretsiz izin talebi ile gönüllü olarak görevlerini sürdüreceklerdir.

   

  Emekli oldukları için kısa çalışma hakkından faydalanamayan 6 emekli çalışanımız ile 450 prim gününü doldurmamış bir çalışanımızın sözleşmeleri ise kapalı kaldığımız dönem boyunca askıya alınmıştır. Bu kapsamdaki toplam 9 çalışan için de kapalılık döneminde hiç bir ödeme yükümüz olmayacaktır.

   

  Bu durumda toplam 54 çalışanın hiç biri işten çıkartılmamıştır. Kapalı kalınacak dönemde kısmi veya tam zamanlı çalışacak personelin aylık toplam maliyeti vergi ve sigortalar (yaklaşık 90.000 TL) 6 ay ertelendiği için 15.000 TL’dir.

  Önümüzdeki somut hedef Personelin 20 Mart’a kadarki maaşlarının ödenmesidir. Bu bedel 140.000TL’dir.

  ÖZELLİKLE GEÇMİŞ DÖNEMLERDEN BORCU OLAN ÜYELERİMİZİ BORÇLARINI KAPATMAYA DAVET EDİYORUZ. DERNEĞİMİZİN EN ZOR GÜNLERİNİ YAŞADIĞI BU DÖNEMDE ÜYELİK SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMEK KONUSUNDA HERKESİ DAHA DUYARLI OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ.

 • DAYANIŞMA DUYURUSU

  Saygıdeğer ODTÜ Mezunları Derneği Üyeleri;

  Bildiğiniz üzere, Derneğimiz Yönetim Kurulu, Covid -19 Salgınının yarattığı mücbir sebeplere bağlı olarak merkezi yönetimin aldığı yasak kararları sonucunda Derneğimiz İşletme Bölümünün kapatılmasıyla yaşanacak gelir kaybını da dikkate alarak, özellikle ve öncelikle çalışanlarımızın mağdur olmasını önlemek için tüm üyelere hitaben Acil Dayanışma Çağrılarında bulunmuştu.

  Bu çağrılara olumlu yanıt veren ve 11 Ocak 2020 tarihli seçimli Olağanüstü Genel Kurul Seçimlerine katılmış grup temsilcileri ile video konferans aracılığıyla toplantılar yapılmak suretiyle, ”ODTÜ Mezunları Dayanışması”nı sağlamaya yönelik olumlu ve verimli görüş alışverişlerinde bulunulmuştur

  Bu aşamada, öncelikle ve ivedilikle Derneğimizde ve İşletmemizde çalışan tüm emekçilerin haklarının korunması ve mağdur edilmemesi, çalışmak zorunda olanların iş güvenliği ve işçi sağlığı önlemlerinin alınması, ödemelerde çalışanlara öncelik verilmesi ve Derneğimizin varlığını tüm birimleriyle sürdürerek bu süreci en az hasarla atlatması için Dayanışma Kampanyasının kapsamının genişletilmesi hususlarında uzlaşılmıştır.

  Yönetim Kurulumuzca başlatılan “Aidat ve Bağış Kampanyası”nın hep birlikte ve güçlü bir şekilde desteklenmesi ve bu konuda yoğun çalışma yapılması hususunda fikir birliğine varılmıştır.

  BU DUYGU VE DÜŞÜNCELERLE, SİZ TÜM SAYGIDEĞER MEZUNLARIMIZI DERNEĞİMİZE DAHA SIKI SARILMAYA, KENETLENMEYE VE BU DAYANIŞMA KARARIMIZI DAHA DA GÜÇLENDİRMEYE DAVET EDİYORUZ.

 • DAYANIŞMA RUHUNU BÜYÜTEN ÜYELERİMİZE VE ODTÜ DOSTLARINA TEŞEKKÜR EDİYORUZ

  Sayın Üyemiz,

  Olağanüstü koşullar yaşadığımız bu dönemde, 23 Mart 2020 tarihinde başlattığımız dayanışma çağrımıza yanıt vererek, dayanışma ruhunu büyüten üyelerimize ve ODTÜ dostlarına duyarlılıkları için çok teşekkür ediyoruz.

  Bugüne kadar geçen süre içinde toplam bağış ve aidat tutarı 6 Nisan 2020 (dahil) itibariyle 255.320 TL’na ulaşmıştır. Minimum 3000 TL tutarında yapılacak ön ödemeler de Derneğimize önemli katkı sağlayacaktır.

  2019 yılında bağış yapan üyelerimize ve ODTÜ dostlarına da tekrar teşekkür ederiz.

  Destek olan üyelerimiz ile ODTÜ dostlarının listesine (31 Mart /06 Nisan 2020 ile 2019 yılı) Dayanışma Listesi üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

  Listemiz haftalık olarak paylaşılmaya devam edecektir.

  Tüm üyelerimizi devam eden dayanışma kampanyamızı büyütmeye çağırıyoruz.

   

  Saygılarımızla,

  ODTÜ Mezunları Derneği

  Yönetim Kurulu

   

   

   

 • 11 OCAK -29 ŞUBAT 2020 DÖNEMİ DEĞERLENDİRMESİ

   

   

   

  Değerli ODTÜ Mezunları,

   

  Yönetime geldikten sonra bir durum değerlendirmesi yapmış, sizlerle paylaşmıştık. 15 Ocakta göreve başladık, 15 Mart ta korona salgını nedeniyle tesisimizi kapattık. 2 aylık çalışma dönemimizde çok yoğun olarak çalıştık. Uzun bunalımlı dönemlerden sonra çözüm bekleyen, mali, idari, hukuki sorunlar ve personel sorunları ile uğraşmak zorunda kaldık.

   

  BORÇ YÖNETİMİ:

  Acil planımız; öncelikle 3.5 milyon mertebelerindeki borcun yönetilebilmesi, derneğimizin itibarını ve geleceğini etkileyebilecek, personel alacakları, haciz, icra, senet protestosu veya dernek hesaplarına blokaj konması gibi tehditleri engellemekti. Bu güne kadar bunu başardık. Tüm yönetim ekibi ve profesyonel kadromuz bu başarıda pay sahibidir. Ancak, borç yönetme sürecini bir kuyumcu titizliği ile sürdüren Sayman üyemiz ve Muhasebe müdürümüzün çalışmaları takdire değerdir. Kendilerine teşekkür ederiz. Herkesin dernekten çekildiği bu günlerde, bulundukları her yerden bu sürecin takibini titizlikle sürdürmektedirler.

   

  GELİR ARTIRMA:

  Bu sürecin sürdürülebilmesi, ancak gelirlerin artırılması ile mümkün olabilirdi. Bu noktada dernek /restoran kullanımının artırılması acil hedefti. Bunu da büyük ölçüde başardık. Bu konuda emekleri geçen işletme komitesi üyelerimize, işletme müdürümüze ve belki en çok, bir süredir maaşlarını düzenli alamamalarına rağmen, canla başla gayret eden işletme çalışanlarımıza çok teşekkür ederiz. İşletmenin gelirlerini artırmayı başardık.

   

  İLETİŞİM:

  Tüm bu süreçlerin başarı ile yürütülmesi ancak üye ile iletişimin güçlü olmasından geçerdi. Bunun içinde bu güne kadar ilişki aracımız olan e-mail listesinin üstüne,  günümüzde daha etkin olan face book ve instagramda, zamanın ruhuna uygun dil ve üslupta iletişim kurmamız gerektiğini tespit ettik. Burada da belirli bir grafik yükselmesi sağladık. Bu başarıda emeği olan iletişimden sorumlu en genç iki üyemize ve bize sembolik ücretlerle profesyonel destek veren biri ODTÜ’lü iki genç arkadaşımıza çok teşekkür ederiz.

   

  ÇALIŞANLARLA İLİŞKİLER:

  Dernek kadrosunda Koordinatörümüz Ayşe Işık Ezer ve iki adet ofis çalışanı vardır. İki kişinin çok yetersiz kalması nedeniyle işletme kadrosundan iki kişi dernekte görevlendirilmiştir. Bunları işletme kadrosunda sayacağız. Dernek kadrosunda çalışanımız toplam 3 kişidir.

   

  İşletme kadrosunda yarım zamanlı 5 kişi, tam zamanlı 50 kişi vardır. Restoranda 29 kişi, Sporda 4’ü kısmi zamanlı 7 kişi, Temizlikte 6 kişi, Muhasebe ve personelde 4 kişi, Ön büroda 3 kişi, İdari de görevli 2 kişi, Teknik/Bahçıvan/Satış pazarlama da birer adetten 3 kişi ve İşletme Müdürü olmak üzere toplam 55 kişidir. 2019 yaz ortalarında 80 kişiye yaklaşan personel zaman içinde istifalarla azalmış ancak azalma birimlerde dengeli olmamış, kalan personel bazı birimlerde yetersiz iken, bazılarında ihtiyaç fazlası kalmıştır. Çalışma döneminizde İşletme Müdürü dışında personel alımı yapılmamış, Personel Disiplin Kurulu kararı ile iki çalışanın iş akitleri feshedilmiştir. Bu nedenle yalnızca iki kişiye düşen dernek personeli iç kaydırmalarla artırılmıştır.

   

  Maaşlarının zamanında ödenememesinden ve sık sık yaşanan yönetim değişikliğinden tedirgin ve rahatsız olan çalışanların kendi aralarında ve amirleri ile sorunlu oldukları gözlenmiş, çalışanlar ile yapılan toplantıda, ödeme düzensizliklerinden kurtulmanın gelir artışı ile, bunun da üyenin gönlünü iyi servis ve güler yüzle kazanarak elde edilebileceği anlatılmış, aynı gemide olduğumuz ve gemiyi yüzdürmek için çok çalışmamız gerektiği anlatılmış, bu gayret gösterildiği sürece kimsenin iş akdinin feshedilmeyeceği güvencesi verilmiştir. Genel olarak çalışanlar 2 aylık çalışma döneminde bazı lokal aksamalar dışında samimiyet ve gayretle çalışmışlardır.

   

  Sendikalarla ilişkiler: İşletme çalışanlarının ve Büro çalışanlarının iki ayrı sendikası derneğimizde toplu sözleşme hakkı elde etmiştir. Her iki sendikanın da toplu sözleşme imzalama dönemi bizim çalışma dönemimize denk gelmiştir. Özellikle 55 işçiyi temsil eden DİSK’e bağlı Devrimci Turizm iş sendikası ile oldukça çetin müzakereler yürütülmüştür. Sendika doğal olarak geçmişte çalışanlar lehine elde edilmiş hakları daha da artırmak talebindedir. Ancak bizler de işletmenin içinde bulunduğu şartları, halen personel giderlerinin toplam gelir ve gider kalemlerine oranının çok yüksek olması, üyenin ekonomik kriz nedeniyle tüketim gücünün düşmesi gibi haklı nedenlerimizi ortaya koyarak bu dönem yeni bir sosyal hak ve artış yapamayacağımızı beyan ettik. Görüşmeler halen devam etmekte iken işletme kapandı. Bu nedenle görüşmelere ara verildi.

   

  HUKUKİ DURUM:

  Derneğimizin ikisi derneğin açtığı, 15 i derneğe açılan olmak üzere 17 davasının derdest olduğunu anlıyoruz. Bunlar sıklıkla değişen ama şimdi çalışmayan eski avukatlarımız tarafından takip ediliyor. Aleyhimize açılan davaların hemen hepsi tazminat talebi. 8-10 tanesi yaklaşık 250.000 TL işçilik borcu. Bitince 450-500 bin olur. Biri Tuborg tarafından süresi dolmadan satış sözleşmesini sonlandırdığımız gerekçesi ile açılmış. Bir diğeri herkesin bildiği çim amfi sözleşmesinin muhatabı İyi eğlenceler firmasının açtığı dava. Bunların aleyhimizde sonuçlanması halinde tazminat yükümüz 2-2.5 Milyon TL mertebesinde olacaktır.

   

  Kavaklıkta KYK yurdunun yapımı için rektörlük ile KYK arasında imzalanan protokolün iptali amacı ile önceki Yönetim Kurulumuzun açtığı dava lehimize sonuçlanarak yurdun yapımı iptal ettirilmiştir. Bunun dışında birkaç çalışan tazminat alacakları için dava açtılar. Değişen fazla bir şey yok. Yukarıda belirtilen ve uzlaşma ile sonuçlanması derneğimiz lehine olacak olan bazı davalardaki uzlaşma girişimlerimiz, yetki dönemimizin kısa olması nedeniyle davacı tarafların Mart seçimini bekleme tercihleri ile sürüncemede kaldı.

   

  BORÇLAR:

  Borçlar konusu üzerinde en hassas durduğumuz konudur. 31 Aralık 2019 sonunda 3.310.164 TL.- olan toplam konsolide borcumuz iki aylık çalışma dönemi sonunda, 29 Şubat 2020 de 155.211 TL azaltılarak 3.154.853 TL ye inmiştir.

   

  Borçların dağılımı aşağıdaki tablodan görülebilir. Beklenmeyen Korona krizi olmasa idi, yaptığımız planlamalara göre borçların büyük kısmı dönem sonuna kadar tasfiye edilebilecek idi. Bu borçlardan kısa dönemde ödenmesi gerekenler Satıcılar, Ticari senetler ve sendika borcu (senet verilmiştir) ile personel maaş ve kıdem tazminatıdır. Kısaca vergi ve Burs dışındaki borçlara riskli borçlar diyebiliriz.

   

  Riskli borçlar toplamı 1.564.467 TL dir.

           
  BORÇ DAĞILIMI 31.12.2019 31.01.2020 28.02.2020 PAY
           
  SATICILAR(*) 650.966 601.205 590.791 19%
  TİCARİ SENETLER 316.100 282.229 228.766 7%
  SENDİKA(**) 208.829 208.829 188.829 6%
  VERGİ 740.195 772.912 761.592 24%
  KIDEM TAZMİNATI 292.493 281.193 256.226 8%
  BURS 828.794 828.794 828.794 26%
  PERSONEL BORCU(***) 272.787 280.490 299.855 10%
  TOPLAM 3.310.164 3.255.651 3.154.853  

   

  Kısa vadeli borçların ödeme güvencesi vererek bu yılın sonuna kadar yayılarak ödenebileceğini öngörmeliyiz. Bu şartlarda önümüzde ki 9 ay içinde 1.500.000 TL ek kaynağa ihtiyaç vardır. Bunun aylara bölünmesi halinde aylık ortalama 167.000 TL gelir ihtiyacı vardır. Beklenmeyenler ve kapalılık dönemi kaçınılmaz giderleri olarak minimum 33.000 TL/ay eklendiğinde hiç faaliyet olmaması halinde aylık 200.000 TL ye ihtiyaç vardır. 2020 yılsonu itibari ile 1.800.000 TL gereklidir.  Bu bedel, az olmamakla birlikte büyük ODTÜ mezunları topluluğu için karşılanması imkânsız bir bedel değildir. Halen ödenmemiş 2020 aidatlarının 450.000 TL mertebelerinde olduğunu düşünürsek, geçmişten kalan borçların tahsili, ek aidat ve bir miktar bağışla sağlanması mümkün bir bedeldir kanaatindeyiz.

   

  Bu paranın temini demek dernek borçlarının yarısının kapatılması demektir. Bu da önümüzdeki yıllarda kalan borcun kapatılabilmesi ve derneğin borç baskısından kurtulması demektir. GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ DERNEK BATMIŞ /BİTMİŞ DEĞİLDİR. Ancak dernek yakın çevresinden başlayarak, Genel Kurul süreçlerine uzanan sert tartışmalar, düşmanlık ifadeleri, bitmeyen kavgalar, grupların adeta birbirlerinin zarar görmesini ister hale gelmeleri veya böyle değilse bile böyle bir algının oluşması birkaç olumsuzluğu paralelinde getirmektedir. Bunlar;

   

  –     Sorunların uzağında duran dernek çevresindeki üyeler, olan biteni anlamamakta, ancak işlerin düzeleceğine dair umutlarını yitirmektedirler. Bu durumda verecekleri desteğin yapacakları fedakârlıkların boşa gideceği endişesi taşımaktadırlar.

   

  –     ODTÜ lü ruhunu kaybetmemiş, çok sık kullanmasa da ODTÜ lü sesinin dernekte yaşamasına önem veren üst düzey yönetici ya da işveren sıfatındaki ODTÜ lüler, vermeyi arzu ettikleri destekleri ortaya koymak için, derneğin sürekli zarar eden yapısından kurtulması, bağışlarından sonra derneğin düze çıkmış ve istikrara kavuşmuş olacağına ikna edilmek beklentisindedirler.

   

  –     Şu veya bu nedenle derneği yönetme çalışmalarına ve süreçlerine katılmaya gönüllü grupların bazen içinde bazen dışında,  bu çekişmeleri ve kıl payı seçim yarışlarını kendi hanelerine menfaat için fırsat sayan grupların yönetim süreçleri üstündeki baskılarının yarattığı tahribat zor günlerde iyi niyetli yöneticiyi adeta kaçırmaktadır.

   

  İşte tüm bu nedenlerle dernek içinde ve çevresindeki tüm grup ve kişilere düşen görev hayatta karşılığı olmayan anlamsız sert çekişmelere bir an önce son vermek, zor dönemlerde derneği basiretle yönetmek üzere seçilmiş yönetimleri güçlü biçimde desteklemektir.

   

  Kısa vadeli borçlar ve yönetimi konusunu yukarıda belirttik. Orada çizdiğimiz şartlı iyimser tabloya inancımızı korumakla birlikte veriler, borçların ödenmesi halinde işlerin tıkır tıkır yürüyebileceğini söylemiyor. Kuşkusuz ki hem pandemi nedeniyle kapalı kaldığımız dönemi hem de açıldıktan sonraki dönemi çok iyi yönetmek zorundayız. Bunu yapmazsak derneğimizi ve işletmemizi düze çıkartamayız.

   

  SEÇİM DÖNEMİ:

  Yönetimimizin seçim takvimini ilan edip Mart 2020 başından itibaren edindiği bilgi birikimi, gözlem ve kanaatlerini paylaşarak, 15 Mart için planlanan forumda tartışmaya açma girişimleri ne yazık ki alt üst oldu. Bu nedenlerle salt bilgi diyebileceğimiz Mali tablolar borç yönetim tabloları, kıyaslamalı tablo ve grafikler dernek web sayfasına konularak üyenin bilgi ve değerlendirmesine sunuldu.

   

  Çok yoğun sorunlarla boğuşup, her hangi bir yol kazasına uğramadan borçları yönetirken, bir yandan da dernek içinde istikrarlı bir ortam sağlayıp üyenin tekrar derneğe dönüşünü büyük ölçüde sağladık. Bunu rakamlar da zaten teyit ediyor. Ancak geleceğe yönelik plan ve stratejileri üye ile paylaşma noktasına gelmek için asgari bir yürütme dönemine ihtiyaç vardı. 15 Ocakta görevi devraldık ve Şubat sonuna kadar 1,5 aylık işletme sürecini muhasebeleştirmek, mali tablolarını oluşturmak bunları yeminli müşavir onayından geçirerek ciddi mali verileri ile üye karşısına çıkmak istedik. Bu süreç, “içine kapalı ne yaptığı belli olmayan, bilgi paylaşmayan/saklayan” yönetim gibi eleştirilere neden oldu. Gerçekleri ve zorlukları bildiği halde eleştirilerin farklı amaçlara hizmet eden sınırlı bir kısmını bir kenara koyarsak, çoğunluğun sabırsızlığını anlayışla karşılayabiliriz.

   

  KORONA KRİZİ ve ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER:

  Yukarıda belirttiğimiz gibi korona krizi 2020 öngörülerimiz ve planlarımız içerisinde yok idi. Planlanan bütçe yönetim süreci bu ani kesinti ile aksamak durumunda kaldı. Kriz dönemi nedeniyle aşağıda 1. Madde de belirtilen tedbirler alınmıştır. 2 ve 3. Maddelerdeki tedbirleri de almayı planlıyoruz. Bunların hayata geçmesi için, sendika, hukuk, yöneticilerimiz ve birlikte hareket etmeyi taahhüt ettiğimiz grupların görüş ve önerilerini de değerlendireceğiz. Bu duyuru vesilesiyle tüm üyelerimizi de bilgilendirmiş oluyoruz.

   

  1-  Kriz dönemi için hükümetin aldığı mali önlemler çerçevesinde öncelikle işletme ve dernek personelinin şartları sağlayan tamamı için İŞKUR’a kısa çalışma başvurusu yaptık. Kısa Çalışma ödeneklerinin başlama tarihi 23 Mart 2020 olarak açıklandı. Bu konuda yanlış bilgi ve yorumların çokluğu dikkat çekmektedir. Kısa Çalışma dönemi boyunca bu haktan yararlanabilecek olan 36-38 arası personelimizle ilgili hiçbir yükümlülüğümüz olmayacaktır. Bu personelin muhtasar ve SGK ödemelerinde de herhangi bir sorumluluğumuz yoktur.

   

  2-  Geri kalan çalışanlarımız iki gruptur. İlk grup emekli çalışanlarımızdır. Sayıları 10 kişidir. Bunların ikisi Koordinatörümüz ve İşletme Müdürümüzdür. Kendileri halen yöneticilik faaliyetlerini sürdürmelerine rağmen, Yönetim Kuruluna 1 Nisan tarihi itibari ile ücretsiz izin dilekçesi vermişler ve YK’nın iş akitlerini feshetme seçeneğini de saygı ile karşılayacaklarını beyan etmişlerdir. Örnek davranışları için teşekkür ederiz. Kalan 8 emeklinin zaten bir gelirleri olduğu için kapalı kalınan dönemde “sözleşmeyi askıya alma veya iş akit feshi “ seçeneklerinden biri uygulanacaktır. Bu konunun kesinleşmesi hem birlikte hareket ettiğimiz gruplarla konuşulacak, hem sendika, hukuk danışmanımız ve profesyonellerimizin verecekleri görüşler doğrultusunda netleşecektir.

   

  İkinci grup çalışan 450 prim gününü dolduramayan çalışanlarımızdır. Dernekte kapalı olduğu dönemde bile istihdamı zorunlu 4-5 eleman vardır. Bunları çalıştırmak ve % 60 maaşlarını ödemek zorundayız. Bu gruba giren Mali Müşavirimizin çalışması şarttır. Anacak en azından fırsat buldukça yıllık izin hakları bu dönemde eritilecektir. Geri kalan 9-10 personelin, gelecek görüş ve raporlara göre iş akitleri feshedilecek veya %60 maaşla çalışacaklardır.

   

  3-  Bu durumda tesis kapalı kaldığı sürece maaş, vergi ve SGK ödeme yükümlülüğümüz sadece

   

  4-5 adet zorunlu personel için geçerli olacak bunların SGK ve vergileri de 6 ay sonraya ertelenecektir. Sanıldığı yada iddia edildiği gibi 1 milyonun üstünde borç birikimi söz konusu olmayacaktır. Öte yandan iş akitleri feshedilen personel için kıdem, ihbar benzeri yasal hakları borçlarımızın üstüne kaçınılmaz olarak eklenecektir.

   

  4-  Tesisin kapatıldığı gün itibariyle işçilerin Şubat maaşları halen ödenememişti. Bu maaşların eldeki para ile ödenmesi mümkün olmadığı için üyemizden yardım çağrısında bulunduk. Durumumuzu açıkça ortaya koyduk Personel maaşları ve kaçınılmaz ödemelerimizi sıralayarak üyelerimize seçenekli yardım modelleri sunarak çağrı yaptık. Çağrımıza Buradayız grubu ve Biz ÇO grubu duyuruları ile destek verdiler. Kendilerine zor zamanda gösterdikleri dayanışma örneği için teşekkür ederiz. Yaklaşık iki hafta sonucunda yardım kampanyasından toplanan para, 249.732 TL’dir. Bunun 179.521 ile yarım aylık maaş ve kıdem tazminatı taksitleri, elektrik faturası, mart ayı SGK primleri ve muhtasar vergileri yatırılmıştır. 30.000 TL daha destek geldiğinde Şubat ayı maaş ve kıdem tazminatı taksitlerinin tamamı ödenecektir. Ancak kısa çalışma dönemine kadar Mart maaşları içinde halen 170.000 TL ye ihtiyaç olacaktır.

   

  KRİZ DÖNEMİ ve SONRASI POLİTİKALARI:         

  Bizim seçilmiş grup olarak elbette çözüm politikalarımız var. Ancak Genel Kurulun fiilen yapılamamış olması, bizim yönetim sürecimizi zorunlu olarak uzattı. Üstelik bu süreç çok zorlu olup bazı kararları almanın da, beklemenin de dernek için önemli sonuçlar doğuracağı bir süreç. Bu süreci tek başımıza götürmeye yetkimiz olmasına rağmen demokratik ve katılımcı bir anlayışla götürmenin ve büyük dayanışmayı yaratmanın derneğin geleceği için de ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Bundan sonra ki kararları mümkün olduğunca çok üyenin, gurubun görüş ve mutabakatını alarak katılımcı bir anlayışla almak istiyoruz.

   

  Bunun için tüm kişi ve grupları dayanışmaya çağırdık, çağırıyoruz. Mutluyuz çünkü çağrımız karşılığını buldu. Öncelikle Dernekte geçen dönem seçime girmiş gruplardan başlamak üzere görüşmelere başladık. İlk görüşmelerimiz son derece olumludur. Bu süreç yaygınlaşarak devam etmelidir. Buna da inancımız tamdır. Üyelerimizin ODTÜ’lü ruhunu öne koyarak ayağa kalkması ve birleşmesi halinde bu gün dağ gibi gördüğümüz sorunların ne kadar çabuk küçülebildiğini hep beraber göreceğiz.

   

  Kuşkusuz ki herkesin istediği olmayacaktır. Buna rağmen samimi ve yapıcı dil kullanılarak sürdürülecek bir sürecin sonunda alınacak kararlara herkes saygı duyacaktır inancındayız. Beyanla değil ardındaki niyetle uğraşanları, tartışmaları fikir tartışmalarından çıkartıp kişisel saldırıya dönüştürenleri, sürekli geçmişin bitmeyen hesaplarını ortaya koyarak geleceğin konuşulmasını gölgeleyenleri birlikte mahkûm etmeliyiz. Egoist ve ikiyüzlü davrananları, güncel sorunların birlikte çözümüne yönelik birlik ve dayanışma çağrılarımızı aleni olarak baltalamaya çalışanları hep birlikte yanlıştan dönmeye ve sağduyuya davet etmeliyiz.

   

  Tartışmaları düzeyli seviyede tutamadığımız zaman önce en değerli fikirlerin ortamdan uzaklaştığını unutmamalıyız. Fikir tarlamızı verimli ve üretken tutmanın; emek vermekle, sulamakla, işlemekle, zararlı otlardan arındırmakla mümkün olduğunu aklımızdan çıkartmamalıyız.

   

  Bunu başarabilirsek, tarlayı ürün almaya uygun halde tutabilirsek birlikte ne kadar güzel sonuçlar alabileceğimize hepimiz tanık oluruz.

   

  ODTÜ’LÜLER GELİN AYAĞA KALKALIM!

   

  BÜYÜK DAYANIŞMAYI İNŞAA EDELİM!

   

  ŞİMDİ TAM ZAMANIDIR. GEÇMİŞTE NE ZAMAN BİR ARAYA GELDİYSEK HEP KAZANDIK!

   

   

  ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ

  YÖNETİM KURULU

   

   

Başa dön tuşu