Yurt Dışı Eğitim ve Yaşam Destek Komisyonu

Komisyon Sorumluları

 

Ece ÇAKAR (Yönetim Kurulu)

 

Amaç: Eğitim, staj ya da çalışmak için yurt dışına gitmek isteyen okulumuz öğrenci ve mezunlarının yaşadıkları bilinmezlikler ve zorluklar konusunda ihtiyaç duyacakları kapsamlı desteği sağlamak üzere yurtdışında yaşayan gönüllü katılımcılarla öğrencileri eşleştirmek..

Çalışma Alanı: Komisyonumuz, yurt dışına eğitim ya da yaşamak için gidecek öğrenci ve mezunların;

– Gidecekleri ülke ve şehir için bilgi edinmelerine,

– Yaşam koşullarını, gidiş ve yerleşme için bürokratik işlemleri, iş kurma, bulma ve
başvuru prosedürlerini öğrenmelerine,

– İş ya da staj aranan sektör ile ilgili bilgi almalarına,

– Üniversiteler hakkında (başvuru, yurt, burs vb.) bilgi sahibi olmalarına,

– Staj yapma olanağı sağlayabilecek firmalar ile iletişim kurmalarına
Yardımcı olmak üzere ilgili ülke ve şehirlerdeki iletişim ağında yer alacak gönüllü katılımcılardan destek almalarına olanak tanıyacak çalışmalar yapacaktır.

Çalışmalarımız kapsamında; yurt dışında yaşayan ya da yurt dışı eğitim/iş yaşamı  deneyimi olan mezunlarımızdan/gönüllülerden oluşacak bir iletişim ağı ile verilebilecek desteğin niteliğine göre sınıflandırmalar yapılarak yurt dışına gidecek öğrenci ve mezunlarımız arasında bir köprü oluşturulacaktır. Kurulacak iletişim ağına ulaşılabilen tüm ODTÜ MD gruplarının da dahil edilmesi ve destek talepleriyle bunlara verilecek cevapların oluşturacağı bilgi ve deneyim birikimlerinin daha sonra da kullanılabilmesi için ODTÜ MD kurumsal yapısı içinde toplanarak bir veri tabanı oluşurulması hedeflenmektedir.

ÇALIŞMA RAPORU

Toplantılar / Söyleşiler

 

 

 

 

YDEYD Komisyonu İrlanda Söyleşisi

 

 

 

Yurt Dışı Eğitim ve Yaşam Destek Komisyonu Bursiyerler Toplantısı

 

 

 

 

 

Formlar

 

 

 

 

Burs Duyuruları