Eymir Komisyonu

Moderasyon
Nadir AVŞAROĞLU (Yönetim Kurulu)

 

Komisyonumuz;

  • ODTÜ ve ODTÜ’lüler tarafından oluşturulan ve korunan Eymir Gölü doğal ortamının,
  • Öğretim görevlisiyle, öğrencisiyle, yöneticisiyle, işçisiyle, ormancısıyla emek ve katkı verenlerin eseri olan ODTÜ ormanının ve
  • Doğal kalmış ODTÜ bozkırının korunması gerekliliğini anlatmaya dönük çalışmalar yapar.

Sayılan bu ortamların Ankara kenti için doğal su rejimi ve önemli bir hava koridoru oluşturma, iklimi dengeleme özellikleri, kentte ve bölgedeki canlı türü çeşitliliği açılarından Ankara’nın vazgeçilemez bir doğa değeri olduğunu kamuoyuna anlatmak üzere etkinlikler düzenler.

Özellikle Göl ve çevresinin kullanımı ile ilgili yaşanan sorunları, eksikleri, yanlış uygulamaları tespit ederek, doğal dengeyi bozmadan yararlanılması için çalışmalar yapar, önerilerde bulunarak Derneğimizin görüş oluşturmasına katkı sağlar.

Eymir Gölü, ODTÜ Ormanı ve Bozkırı’nın bugüne kadar birçok kez gündeme gelen ve önümüzdeki günlerde de gündeme gelmesi muhtemel yapılaşma girişimlerinden, ayrıca yoğun ticari kullanıma açılma gibi bu ortamların doğal kalmasını olumsuz etkileyecek özensiz planlamalardan koruma amacını güder. Ankara’da kentin önemli değerleri arasında sayılan, doğanın binlerce yıllık serüvenine insanın bin bir emeği katılarak oluşan bu nadide alanların korunması, geliştirilmesi Komisyonumuzun temel çalışma sahasıdır.

Komisyonumuz bilgi, belge derlenmesi ve bunların erişime açılması, fotoğraf yarışmaları, sanat etkinlikleri, sergiler, geziler ve söyleşiler ile konuya dikkat çekilmesi ve aydınlatılması,  ve sayılan alanlarda doğal ortamı olumsuz etkileyecek girişimlerle hukuki mücadelelerin desteklenmesi çalışmalarında Derneğimizin diğer oluşumları, üniversitelerin akademik personeli, odalar, dernekler, uzmanlar ve öğrenci toplulukları ile işbirliğine de önem vermektedir.

Doğal ve temiz kalması; suyunun, etrafının, yeşilinin, canlılarının korunmasının yanı sıra, panoramik görünümünün betonla hançerlenmemesine ve içinde bulunduğu havzanın bütünde gözetilmesine bağlı olan, gürültüden uzak doğayı dinlemek ve ruhunu tazelemek isteyenlerin kente en yakın durağı Eymir Gölünde; bazıları burada üreyen veya Türkiye için ender olan göçmen ve yerleşik kuş ile çeşitli memeli türleri, sayısız böcek, kelebek, kurbağa, kaplumbağa, balık ve benzeri hayvan yaşamını sürdürmektedir.

ODTÜ Ormanı Cumhuriyetimizin başkentinde Atatürk Ormanı adı ile başlatılmış olan ve 60 yıldır süren, bir kent ormanı oluşturma iradesinin sonucu olup, Türkiye’deki; büyük ve tür bakımından zengin ağaçlandırma çalışmalarındandır. Uzun yıllar içinde binlerce insanın emeği, özeni, bilgisi, birikimi bu çalışmaya katılarak pek çok canlı türünü barındıran zengin bir yaşam ortamı meydana gelmiştir.

En iyi korunmuş ve doğal kalabilmiş bozkır örtülerinden biri olan ODTÜ bozkırında, çeşitli bitkiler ve bir kısmı endemik olan kelebek türlerine ek olarak çeşitli kemirgen ve benzeri bozkır canlısı yaşamaktadır.

 

EYMİR DOĞAL KALSIN…

ODTÜ ORMANI, BOZKIR VARLIĞI KORUNSUN…

Bu amaçları gerçekleştirme yolunda, sizleri de yanımızda görmek istiyoruz. Gelin, komisyon çalışmalarımıza bizzat katkıda bulunun. 15 günde bir  18:30 da toplanıyoruz.
Her türlü sorunuz, yardım/ bilgi talebiniz için e-mail adresimiz, eymir@odtumd.org.tr

Doğayı kuşaklar boyu korumak, yaşatmak dileği ve gayretiyle;

ÜMİT NEVZAT UĞUREL ANISINA

“ODTÜ’de Doğanın Suyu-Sesi-Nefesi”

2021 FOTOĞRAF YARIŞMASINA KATILIM ÇAĞRIMIZ

ODTÜ Mezunları Derneği Eymir ve ODTÜ Doğasını Koruma Komisyonu sekretaryasında yürütülen Eymir Gölü ve çevresindeki ormanlık, kırlık alanlar ile ODTÜ orman ve bozkırının doğal kalmasına, korunmasına ve bu bilincinin yaygınlaşarak güçlenmesine katkıda bulunmak amacıyla, üç yılda bir yapılacak şekilde gelenekselleştirdiğimiz fotoğraf yarışmalarının üçüncüsüne sıra geldi.

Covid-19 salgınının ve ekonomik koşulların elimizi oldukça kısıtladığı bu dönemde, ODTÜ’nün doğal zenginliklerinin değerini konu alan yarışmamızı elden geldiğince güçlü etkinliklerle gerçekleştirmek üzere (tören ve sergilerimizi koşullara bağlı olarak yüz yüze olamaması durumunda sanal ortamda yapabileceğimizi düşünerek) yola çıkıyoruz.

Sayın doğaseverler, fotoğraf meraklıları, ODTÜ’lüler!

Gelin, Ankara’nın ve ODTÜ’nün bu değerli doğal alanlarının korunmasına katkı verin. Eymir Gölü’ne, çevresindeki ormanlık, kırlık alanlara, ODTÜ ormanına ve bozkırına can olun; su olun, ses olun, nefes olun.

Gölü, akmaya çalışan dereyi, bazılarını biz duyamasak da doğaya ses veren her türlü yaban hayatını, ağacı, yaprağı, toprağa kendiliğinden düşen kozalağı, ormanı fotoğraflayın ve bize gönderin.

Yarışmaya katılım için şartname, başvuru formu ve bağış beyan metnine aşağıda verilen bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Bu önemli etkinlikte birlikte olmak dileğimiz ve saygılarımızla,

ODTÜ Mezunları Derneği

“ODTÜ’de Doğanın Suyu-Sesi-Nefesi” KONULU FOTOĞRAF YARIŞMASI

 

Yarışma Takvimi:

Son Katılım Tarihi: 08 Kasım 2021

Seçici Kurul Toplantısı: 12 Kasım 2021

Sonuç Bildirim Tarihi: 19 Kasım 2021

Sergi ve Ödül Töreni: 03 Aralık 2021

 

Bilgi ve Kayıt için: eymirfoto@odtumd.org.tr, 0312 286 7979/1150 &  0530 610 6431

 

 

 

 

Komisyon üyemiz, arkadaşımız, güzel insan Nevzat için…

Komisyonumuzun, kurulduğu günden itibaren yaptığı çalışmaların her aşamasında yer alan sevgili arkadaşımız Ümit Nevzat Uğurel’i kaybettik. Çok üzgünüz.

Eymir ve ODTÜ Doğasını Koruma Komisyonu, sevgili Nevzat’ın yer aldığı pek çok oluşumdan sadece biriydi. Öğrencilik yıllarından başlayarak; toplumsal duyarlılığının yüksek olması, insan ilişkilerindeki başarı ve üretkenliğiyle, sivil toplum kuruluşları ve parti çalışmalarının aranan ismi oldu. Üniversitede Öğrenci Temsilciler Konseyi’nde aldığı sorumlulukların ardından, gençlere büyük ölçüde destek olduğu başarılı meslek hayatının yanı sıra, Şehir Plancıları Odası, TMMOB, TAKSAV, ODTÜ Mezunları Derneği gibi kuruluşlarda çeşitli kademelerde görev yaptı. Bütün çalışmalarında bilgisini, birikimini herkesle paylaşır, yardımsever ve dayanışmacı kişiliğiyle, desteğini hiç kimseden esirgemezdi.

Sevgili arkadaşımızın en belirgin özelliklerinden biri de, çok alçak gönüllü olmasıydı. Ülke, üniversite, meslek sorunlarıyla ilgili onca sorumluluk alan o değilmişçesine bilge ve çelebi tavrıyla çalışmalarımıza katılır, gülen yüzü ve sıcak şakalarıyla çalışma ortamımızı renklendirirdi. Diğer yandan komisyon çalışmalarında doğru bildiğinden taviz vermez, tartışmaktan çekinmez, çalışmaları yönlendirir ama bunu olanca sevecenliğiyle, kimseyi kırmadan gerçekleştirirdi. Toparlayıcı ve farklı düşünceleri uzlaştırıcı tavrıyla her zaman doğal başkanımız olarak kaldı.

 

Sevgili Nevzat, senin arkandan di-li geçmiş zamanla konuşmak ne kadar zor. Sanki toplantılarımıza yine gülerek geleceksin, Eymir ve ODTÜ için bütün bilgini seferber edeceksin, iyimserliğin bize bulaşacak, iyilik ve güzellikle çalışmaya devam edeceğiz ve her zaman yanımızda olacaksın.

Uyarılarını eksik etme, masamızda yerin hazır biliyorsun.

Eymir ve ODTÜ Doğasını Koruma Komisyonu