Eymir Komisyonu

Moderasyon
Umur CEVREM

Komisyonumuz;

  • ODTÜ ve ODTÜ’lüler tarafından oluşturulan ve korunan Eymir Gölü doğal ortamının,
  • Öğretim görevlisiyle, öğrencisiyle, yöneticisiyle, işçisiyle, ormancısıyla emek ve katkı verenlerin eseri olan ODTÜ ormanının ve
  • Doğal kalmış ODTÜ bozkırının korunması gerekliliğini anlatmaya dönük çalışmalar yapar.

Sayılan bu ortamların Ankara kenti için doğal su rejimi ve önemli bir hava koridoru oluşturma, iklimi dengeleme özellikleri, kentte ve bölgedeki canlı türü çeşitliliği açılarından Ankara’nın vazgeçilemez bir doğa değeri olduğunu kamuoyuna anlatmak üzere etkinlikler düzenler.

Özellikle Göl ve çevresinin kullanımı ile ilgili yaşanan sorunları, eksikleri, yanlış uygulamaları tespit ederek, doğal dengeyi bozmadan yararlanılması için çalışmalar yapar, önerilerde bulunarak Derneğimizin görüş oluşturmasına katkı sağlar.

Eymir Gölü, ODTÜ Ormanı ve Bozkırı’nın bugüne kadar birçok kez gündeme gelen ve önümüzdeki günlerde de gündeme gelmesi muhtemel yapılaşma girişimlerinden, ayrıca yoğun ticari kullanıma açılma gibi bu ortamların doğal kalmasını olumsuz etkileyecek özensiz planlamalardan koruma amacını güder. Ankara’da kentin önemli değerleri arasında sayılan, doğanın binlerce yıllık serüvenine insanın bin bir emeği katılarak oluşan bu nadide alanların korunması, geliştirilmesi Komisyonumuzun temel çalışma sahasıdır.

Komisyonumuz bilgi, belge derlenmesi ve bunların erişime açılması, fotoğraf yarışmaları, sanat etkinlikleri, sergiler, geziler ve söyleşiler ile konuya dikkat çekilmesi ve aydınlatılması,  ve sayılan alanlarda doğal ortamı olumsuz etkileyecek girişimlerle hukuki mücadelelerin desteklenmesi çalışmalarında Derneğimizin diğer oluşumları, üniversitelerin akademik personeli, odalar, dernekler, uzmanlar ve öğrenci toplulukları ile işbirliğine de önem vermektedir.

Doğal ve temiz kalması; suyunun, etrafının, yeşilinin, canlılarının korunmasının yanı sıra, panoramik görünümünün betonla hançerlenmemesine ve içinde bulunduğu havzanın bütünde gözetilmesine bağlı olan, gürültüden uzak doğayı dinlemek ve ruhunu tazelemek isteyenlerin kente en yakın durağı Eymir Gölünde; bazıları burada üreyen veya Türkiye için ender olan göçmen ve yerleşik kuş ile çeşitli memeli türleri, sayısız böcek, kelebek, kurbağa, kaplumbağa, balık ve benzeri hayvan yaşamını sürdürmektedir.

ODTÜ Ormanı Cumhuriyetimizin başkentinde Atatürk Ormanı adı ile başlatılmış olan ve 60 yıldır süren, bir kent ormanı oluşturma iradesinin sonucu olup, Türkiye’deki; büyük ve tür bakımından zengin ağaçlandırma çalışmalarındandır. Uzun yıllar içinde binlerce insanın emeği, özeni, bilgisi, birikimi bu çalışmaya katılarak pek çok canlı türünü barındıran zengin bir yaşam ortamı meydana gelmiştir.

En iyi korunmuş ve doğal kalabilmiş bozkır örtülerinden biri olan ODTÜ bozkırında, çeşitli bitkiler ve bir kısmı endemik olan kelebek türlerine ek olarak çeşitli kemirgen ve benzeri bozkır canlısı yaşamaktadır.

 

EYMİR DOĞAL KALSIN…

ODTÜ ORMANI, BOZKIR VARLIĞI KORUNSUN…

Bu amaçları gerçekleştirme yolunda, sizleri de yanımızda görmek istiyoruz. Gelin, komisyon çalışmalarımıza bizzat katkıda bulunun. 15 günde bir  18:30 da toplanıyoruz.
Her türlü sorunuz, yardım/ bilgi talebiniz için e-mail adresimiz, eymir@odtumd.org.tr