İletişim ve Sosyal Medya Komitesi

İletişim ve Sosyal Medya Komitesi Moderasyonu

Ece ÇAKAR

(Yönetim Kurulu)

Gülşah GÜLEN ÇİFTÇİ

(Yönetim Kurulu)