Sürdürülebilirlik ve Geri Dönüşüm Komisyonu

Komisyon Sorumluları

 

Lütfiye KELLECİ BİRER (Yönetim Kurulu)

Kıymet TEMUÇİN

Doğal kaynakların hızla tükendiği ve tükenen kaynakların geri dönülmez biçimde yok olmaya doğru gittiği bir süreçten geçmekteyiz.   Bizler ODTÜ Mezunları Derneği bünyesinde yer alan tüm bileşenlerle birlikte, insan ve doğadaki diğer canlıların yaşamını tehlikeye sokan bu durum karşısında, kendi bulunduğumuz alanlardan başlayarak, alternatif çözümler üretme ve bunları hayata geçirme sorumluluğunu üstlendik.

“Sürdürülebilirlik ve Geri Dönüşüm Komisyonu” bu amaçla, ODTÜ Mezunları Derneği Çalışma Grupları Yönetmeliği çerçevesinde,  Ocak 2022 yılında kurulmuştur.

TEMEL İLKELERİMİZ

-ODTÜ Mezunları Derneği bünyesindeki fiziki alanların sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm politikalarına uygun çalışmasını sağlamaya dönük politikalar üretilir.

-Tüm bileşenlerin katılımını esas alan bir bakış açısıyla Dernek ve arazisinin kullanımı ile ilgili sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm ekseninde acil bir eylem planı hazırlanır.

-Komisyonu üyelerinin, yapılacak olan arazi çalışmalarına, eğitim ve bilgilendirme toplantılarına düzenli katılımı ve katkı sunmaları beklenir.

KOMİSYON FAALİYETLERİ

-Dernek arazisinde yer alan yaklaşık 700 ağacın bakımının yapılması, yaşam döngüsünü tamamlamış ağaçların tespit edilerek bunların yerine yeni ağaçların dikilmesi,

-Dernek arazisinde bulunan yaklaşık 450 meyve ağacının verdiği ürünlerin değerlendirilmesi,

-Dernek ve bünyesinde yer işletmede üretilen evsel atıkları ve dernek arazisindeki bitkisel (doğal) atıkları bir araya getirip, uygun yöntemler kullanarak kompost oluşturması.

-Dernek bünyesinde özellikle tek kullanımlık ürünlerin kullanımının azaltılmasına yönelik çalışmalar yaparak, bu konuyla ilgili ilkeler belirlenmesini sağlamak ve yönetim kurulu ile beraber belirlenecek bir takvime göre derneği sıfır atık hedefine ulaştırılması.

-Dernek bünyesinde doğa, çevre, geri dönüşüm, sürdürülebilirlik, iklim değişikliği, alternatif enerji kaynakları gibi konularda eğitim çalışmalarının yürütülmesi,

-Dernek bünyesindeki Vişnelik tesisinde tüketilen enerjiyi aza indirecek önlemleri planlama( kullanılmakta olan elektrik, su, doğalgaz),  uzun vadede eko sisteme uyumlu alternatif enerji ve doğal kaynaklar oluşturulması için öneriler sunma,

-“Sıfır Atık” hedeflenerek bu süreçte gerek dernek personeli gerekse üyeler ve diğer dernek kullanıcılarına yönelik konuyla ilgili çeşitli formatlarda bilgilendirici  dokümanlar hazırlanması,

hedeflenmektedir.

VİŞNELİK AĞAÇ ENVANTERİ VE BAKIM İŞLERİ RAPORU