Basın ve Yayın Komitesi

Basın ve Yayın Komitesi

Derneğimizin aylık yayın organı ODTÜ’lüler Bülteni’nin içeriğinin  belirlenmesi, yazıların hazırlanması ve yayınlanmasından sorumlu olmasının yanısıra, Dernek tarafından basımında fayda olacak diğer   yayınlar için öneri geliştirmek ve bunların yayınlanmasında yönlendirici olmaktan sorumludur.

Basın ve Yayın Komitesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri

Moderasyon

Mustafa ÇOBANOĞLU

Cahit ABABAY