Ay: Aralık 2019

 • Atatürk Anıtı Açılışı

  Yönetim Kurulumuz, 29.07.2019 tarih 2019/37 sayılı karar ile Derneğimiz Vişnelik Tesisi girişinde Atatürk Anıtı yapılmasına karar vermişti. Atatürk Anıtı için uzun süre değişik öneriler üzerinde yoğun çalışmalar yapılmış ve üyelerimizin girişimleri sonucu Atatürk Anıtı’nın “bağış” olarak yapılması, Yönetim Kurulumuzun 07.10.2019 tarih ve 2019/45 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

  Derneğimize “Atatürk Anıtı” yapılması için büyük çaba gösteren, 27 Aralık 2018 günü aramızdan ayrılan; Yönetim Kurulu Üyemiz Şölen ŞEN’in arzu ve çabalarını da gerçekleştiriyor olmanın gururu ile Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100. Yılında, tesisimizde Atatürk Anıtı’nın açılışı yapılacaktır.

  10’uncu Cumhurbaşkanımız Sayın Ahmet Necdet SEZER’in, programları uygun olduğu takdirde, katılımları ile yapılacak olan bu açılışa başta üyelerimiz olmak üzere, Atatürk ve Tam Bağımsız, Laik Cumhuriyet dostları davetlimizdir.

  Üyelerimize ve Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

  ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ

  YÖNETİM KURULU

  Tarih  : 28 Aralık 2019 Cumartesi

  Saat   : 13:30

  Yer    : Vişnelik Salonu

  Program

  13:30 Anıt açılışı

  14:00 THBT “Ağır Abiler” Seymen Gösterisi

  14:30 Panel: Prof. Dr. Seçil KARAL AKGÜN, Prof. Dr. Ayşen ERGİN, ODTÜ ADT Başkanı Onur DER

 • ODTÜ MD KOLEKSİYON KULÜBÜ: ‘‘Atatürk’ün 27 Aralık 1919’da Ankara’ya Gelişinin 100. Yılı Nedeniyle Özel Anma Etkinliği”

  ODTÜ MD KOLEKSİYON KULÜBÜ

  2019-2020 DÖNEMİ ÜÇÜNCÜ SERGİLİ TOPLANTISINDA BULUŞUYOR

  90.Buluşma

  ‘‘Atatürk’ün 27 Aralık 1919’da Ankara’ya Gelişinin 100. Yılı Nedeniyle Özel Anma Etkinliği”

   

  Koleksiyon Kulübümüzün 2019-2020 döneminin üçüncü sergili toplantısında özel bir anma etkinliği ile bir arada olacağız. Türkiye Cumhuriyet’inin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak yola koyulduğu özgürlük ve kurtuluş mücadelesinin Amasya, Erzurum ve Sivas’tan sonra son noktası olan Ankara’ya 27 Aralık 1919 tarihinde gelişinin 100. yılı nedeniyle, kuruluşu 1932 yılına giden Ankara Kulübü Derneği ve ODTÜ Türk Halk Bilimi Topluluğu Mezunları ile ortak bir toplantıda bu özel günü hatırlayacağız ve anacağız.

   

  Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan (SOC’92) bu özel günü şöyle anlatmaktadır: “27 Aralık tarihi, Ulusumuz ve Cumhuriyet tarihimiz açısından son derece önemli bir gündür. 27 Aralık 1919’da Ulu Önder Atatürk Samsun’dan başlayan Anadolu yolculuğunu Ankara’ya gelerek tamamladı. Bu yolculuk aynı zamanda Milli Mücadele Projesinin hazırlıklarının yapıldığı bir süreçti. Proje bozkırın ortasında, Ankara’da uygulamaya konuldu. 1919 yılında Anadolu’daki manzara genel hatlarıyla şöyleydi: Orta Anadolu’daki bir avuç toprak parçası dışında Anadolu, dönemin emperyalist güçlerince paylaşılmıştı. Hükümet Merkezi İstanbul işgal altındaydı ve Yunan orduları durmadan İç Anadolu’da ilerliyordu. Ülkenin her bir yanından işgalci güçlerin yaptığı zulme ilişkin acı haberler geliyordu. Fakat bu haksızlık, bu zulüm bir büyük Ulusa yapılmaktaydı ve aynı Ulus, işgalci güçlere yem olamayacak kadar onurluydu ve şanlı bir geçmişe sahipti. Nitekim Batı Anadolu’da zeybekler, Güney’de, Güneydoğu’da ve Doğu Anadolu’da yerel milisler işgalci güçlere karşı tüm güçleriyle direniyor ve bu ağır cezanın hiçbir şekilde hazmedilemeyeceğinin işaretlerini veriyorlardı. Bağımsızlık kaçınılmazdı fakat bunu yerel milislerle ve yerel çarpışmalarla başarmak bir o kadar güçtü. Milli Mücadeleyi Ulusal Kurtuluş Savaşına dönüştürecek ve yerel güçleri toparlayacak bir lider, bir önder gerekiyordu. İşte bu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk 27 Aralık 1919’da Dikmen sırtlarında belirdi… Büyük önderi 3000 atlı ve 700 yaya Seymenden oluşan büyük bir Seymen Alayı ile karşılayan Seymenler ve Ankaralılar, Büyük Seymen Alayının düzenlendiği bu tarihi günü, karanlık bir dönemi kapatıp, aydınlık bir geleceğe geçişi müjdelediği inancıyla “Kızılca Gün” olarak tanımlarlar. “Davul, Sancak, Sinsin ve Seymen Alayı” sembolleriyle Kızılca Günler aynı zamanda yeni bir devletin kuruluşunu ve yeni bir liderin seçilişini müjdeleyen günlerdir. O tarihi günde Seymenleri, Bacıerenleri ve tüm toplum kesimleriyle onbinlerce kişiden oluşan Seymen Alayıyla Ankaralılar, Türk Bağımsızlık hareketinin yeni lideri Mustafa Kemal’i bağrına basmış ve “ fiilen” o gün yeni bir devlet, Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulmuştur.”

   

  Bu özel günü anmak amacıyla 2 Aralık 2019 – 4 Ocak 2020 tarihleri arasında sergi dolaplarımızda bir koleksiyon sergimiz olacak. Sergimizde Kulüp üyemiz Süleyman Durdağ’ın koleksiyonundan Atatürk’ün kullandığı müzik aletleri sergilemesine ilave olarak Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan’a ait Seymen ve Bacıeren kültürüne ait giysiler, objeler ve dökümanlar sergilenecek. Ayrıca Kulüp üyesi dostlarımız Necati Kazancı (ME’76), Ali Baltacıoğlu, Bülent Yılmazer (ME’83) ve Hakan Yılmaz’ın (ME’85) koleksiyonlarından Cumhuriyet’in kuruluş yıllarına ait fotoğraf, pul, ilk gün zarfı, döküman ve belgeler yer alacak.

   

  Bu sergiye ait Koleksiyon Kulübü toplantısı ise büyük salona ihtiyaç olmasından dolayı 9 Aralık 2019 Pazartesi günü saat 19:30’da Vişnelik Salonunda gerçekleşecek. Toplantımızın konuşmacıları Kulüp üyemiz Süleyman Durdağ “Atatürk’ün kullandığı Müzik Aletleri”, Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan “Kızılca Gün” ve Ankara Kulübü Derneği Yönetim Kurulu üyesi Gülay Karaca ise “Kurtuluş Savaşında Bacıeren’lerin rolü” başlıklı konuşmalar yapacak. Söz konusu toplantıda Ankara Kulübü Derneğinin Seymen ve Bacıeren ekiplerinin gösterilerine ilave olarak ODTÜ Türk Halk Bilimi Topluluğu Mezunlarının Seymen ekibi de gösteriler yapacak.

  Bu özel günü birlikte hatırlamak ve anmak isteyen üyelerimizi ve dostlarımızı aileleri ile birlikte

  9 Aralık 2019 Pazartesi günü saat 19:30da Vişnelik Salonunda yapılacak toplantımıza bekliyoruz.

 • Doğu Akdeniz ve Kıbrıs Ekseninde Enerji, Hukuk ve Jeopolitik

  Doğu Akdeniz ve Kıbrıs Ekseninde Enerji, Hukuk ve Jeopolitik

  ODTÜ Mezunları Derneği Enerji Komisyonu tarafından 14 Aralık 2019 Cumartesi günü “Doğu Akdeniz ve Kıbrıs Ekseninde Enerji, Hukuk ve Jeopolitik” başlıklı bir panel düzenlenecektir.

  Son yıllarda Doğu Akdeniz’de gerçekleştirilen bir dizi doğal gaz sahası keşfinin ardından, büyük güçlerin ve bölgesel oyuncuların, Doğu Akdeniz bölgesine ve Kıbrıs’a yönelik stratejileri ve taktik atakları ivme kazandı.

  Doğu Akdeniz’in ve özellikle Kıbrıs’ın sadece ya da ağırlıklı olarak doğal gaz keşifleri ve projeleri üzerinden değerlendirilmesi önemli olsa da eksik ve dolayısıyla yanıltıcı olacaktır. Ayrıca hukuki durum ve jeopolitik konumun önemi de üzerinde durulması gereken hususlardır.

  Doğu Akdeniz havzasında yer alan petrol ve doğal gaz rezervi yanı sıra hukuki durum ve jeopolitik konumun bölge ülkeleri ve özellikle Türkiye açısından tartışılacağı panelimize davetlisiniz.

   

  Saygılarımızla,

   

  PROGRAM

   

  PANEL YÖNETİCİSİ: Erdal COŞKUN (CE’67)

  ODTÜ Mezunları Derneği Enerji Komisyonu Üyesi

   

   

  KONUŞMACILAR

   

  1. Necdet PAMİR (PETE’80)

  ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

   

  Prof. Dr. Sertaç Hami BAŞEREN

  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

   

  *************

  Tarih: 14 Aralık 2019 Cumartesi

  Saat: 14:00

  Yer: ODTÜ Mezunları Derneği, Vişnelik Salonu

 • ODTÜ Mezunları Derneği Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu

  ODTÜ Mezunları Derneği Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu, 21 Aralık 2019 Cumartesi günü saat 10:00’da aşağıdaki gündem gereğince ve belirtilen adreste toplanacaktır. Bu tarihte çoğunluk sağlanamadığı takdirde, Seçimli Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 11 Ocak 2020 Cumartesi günü, saat 09:00-15:00 arasında genel kurul, saat 16:00-19:00 arasında seçimler için, aynı yer ve gündemle çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır.

   

  Saygılarımızla,

  ODTÜ Mezunları Derneği

  Yönetim Kurulu

   

  GÜNDEM

  1. Açılış,
  2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
  3. Divanın oluşturulması,
  4. Haziran 2018 – Kasım 2019 dönemi Çalışma Raporunun ve Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,
  5. Yönetim Kurulu’nun aklanmasının oya sunulması,
  6. Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulları asıl ve yedek üyelerinin seçimi,
  7. Dilek ve öneriler,
  8. Kapanış.

   

 • Vişnelik’te Yılbaşı Programı

  Vişnelik yılbaşı eğlencesine yine damga vuracak bir organizasyonla misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor…

   

  31 Aralık gecesi “Grup ANKA Project ve NURŞAH” ile başlayıp “Nur YOLDAŞ” ile muhteşem bir gece geçirmeye ne dersiniz?

   

  Sabahın ilk ışıklarına kadar devam edecek olan sürprizlerle dolu bu mükemmel gecede siz değerli misafirlerimizi Vişnelik’in yenilenen leziz tatları ile karşılayacağız.

   

  Gecenin ilerleyen saatlerinde havuz başında ateş varilleri çevresinde Dj Performans eşliğinde sıcak şarap ve ekmek arası sucuk keyfi ile devam edeceğiz…

   

  Her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yıla unutulmaz anlarla girmek için sizleri ve sevdiklerinizi Vişnelik’e davet ediyoruz…

   

  Saygılarımızla,

  ODTÜ Mezunları Derneği

   

  Vişnelik’te Yılbaşı Programı için tıklayın.

   

  Not: Yılbaşı programı biletlerimiz eğlence alanının konumuna göre fiyatlandırılmıştır. Oturma düzeni bilet alım önceliğine göre belirlenmektedir. Yerleşim planı üzerinden yerinizi seçip, biletlerinizi alabilirsiniz.

   

  Bilgi için:

  0 530 610 64 27

  0312 286 79 79–1152

  visnelik@odtumd.org.tr

Başa dön tuşu