Yıl: 2019

 • Atatürk Anıtı Açılışı

  Yönetim Kurulumuz, 29.07.2019 tarih 2019/37 sayılı karar ile Derneğimiz Vişnelik Tesisi girişinde Atatürk Anıtı yapılmasına karar vermişti. Atatürk Anıtı için uzun süre değişik öneriler üzerinde yoğun çalışmalar yapılmış ve üyelerimizin girişimleri sonucu Atatürk Anıtı’nın “bağış” olarak yapılması, Yönetim Kurulumuzun 07.10.2019 tarih ve 2019/45 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

  Derneğimize “Atatürk Anıtı” yapılması için büyük çaba gösteren, 27 Aralık 2018 günü aramızdan ayrılan; Yönetim Kurulu Üyemiz Şölen ŞEN’in arzu ve çabalarını da gerçekleştiriyor olmanın gururu ile Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100. Yılında, tesisimizde Atatürk Anıtı’nın açılışı yapılacaktır.

  10’uncu Cumhurbaşkanımız Sayın Ahmet Necdet SEZER’in, programları uygun olduğu takdirde, katılımları ile yapılacak olan bu açılışa başta üyelerimiz olmak üzere, Atatürk ve Tam Bağımsız, Laik Cumhuriyet dostları davetlimizdir.

  Üyelerimize ve Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

  ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ

  YÖNETİM KURULU

  Tarih  : 28 Aralık 2019 Cumartesi

  Saat   : 13:30

  Yer    : Vişnelik Salonu

  Program

  13:30 Anıt açılışı

  14:00 THBT “Ağır Abiler” Seymen Gösterisi

  14:30 Panel: Prof. Dr. Seçil KARAL AKGÜN, Prof. Dr. Ayşen ERGİN, ODTÜ ADT Başkanı Onur DER

 • ODTÜ MD KOLEKSİYON KULÜBÜ: ‘‘Atatürk’ün 27 Aralık 1919’da Ankara’ya Gelişinin 100. Yılı Nedeniyle Özel Anma Etkinliği”

  ODTÜ MD KOLEKSİYON KULÜBÜ

  2019-2020 DÖNEMİ ÜÇÜNCÜ SERGİLİ TOPLANTISINDA BULUŞUYOR

  90.Buluşma

  ‘‘Atatürk’ün 27 Aralık 1919’da Ankara’ya Gelişinin 100. Yılı Nedeniyle Özel Anma Etkinliği”

   

  Koleksiyon Kulübümüzün 2019-2020 döneminin üçüncü sergili toplantısında özel bir anma etkinliği ile bir arada olacağız. Türkiye Cumhuriyet’inin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak yola koyulduğu özgürlük ve kurtuluş mücadelesinin Amasya, Erzurum ve Sivas’tan sonra son noktası olan Ankara’ya 27 Aralık 1919 tarihinde gelişinin 100. yılı nedeniyle, kuruluşu 1932 yılına giden Ankara Kulübü Derneği ve ODTÜ Türk Halk Bilimi Topluluğu Mezunları ile ortak bir toplantıda bu özel günü hatırlayacağız ve anacağız.

   

  Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan (SOC’92) bu özel günü şöyle anlatmaktadır: “27 Aralık tarihi, Ulusumuz ve Cumhuriyet tarihimiz açısından son derece önemli bir gündür. 27 Aralık 1919’da Ulu Önder Atatürk Samsun’dan başlayan Anadolu yolculuğunu Ankara’ya gelerek tamamladı. Bu yolculuk aynı zamanda Milli Mücadele Projesinin hazırlıklarının yapıldığı bir süreçti. Proje bozkırın ortasında, Ankara’da uygulamaya konuldu. 1919 yılında Anadolu’daki manzara genel hatlarıyla şöyleydi: Orta Anadolu’daki bir avuç toprak parçası dışında Anadolu, dönemin emperyalist güçlerince paylaşılmıştı. Hükümet Merkezi İstanbul işgal altındaydı ve Yunan orduları durmadan İç Anadolu’da ilerliyordu. Ülkenin her bir yanından işgalci güçlerin yaptığı zulme ilişkin acı haberler geliyordu. Fakat bu haksızlık, bu zulüm bir büyük Ulusa yapılmaktaydı ve aynı Ulus, işgalci güçlere yem olamayacak kadar onurluydu ve şanlı bir geçmişe sahipti. Nitekim Batı Anadolu’da zeybekler, Güney’de, Güneydoğu’da ve Doğu Anadolu’da yerel milisler işgalci güçlere karşı tüm güçleriyle direniyor ve bu ağır cezanın hiçbir şekilde hazmedilemeyeceğinin işaretlerini veriyorlardı. Bağımsızlık kaçınılmazdı fakat bunu yerel milislerle ve yerel çarpışmalarla başarmak bir o kadar güçtü. Milli Mücadeleyi Ulusal Kurtuluş Savaşına dönüştürecek ve yerel güçleri toparlayacak bir lider, bir önder gerekiyordu. İşte bu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk 27 Aralık 1919’da Dikmen sırtlarında belirdi… Büyük önderi 3000 atlı ve 700 yaya Seymenden oluşan büyük bir Seymen Alayı ile karşılayan Seymenler ve Ankaralılar, Büyük Seymen Alayının düzenlendiği bu tarihi günü, karanlık bir dönemi kapatıp, aydınlık bir geleceğe geçişi müjdelediği inancıyla “Kızılca Gün” olarak tanımlarlar. “Davul, Sancak, Sinsin ve Seymen Alayı” sembolleriyle Kızılca Günler aynı zamanda yeni bir devletin kuruluşunu ve yeni bir liderin seçilişini müjdeleyen günlerdir. O tarihi günde Seymenleri, Bacıerenleri ve tüm toplum kesimleriyle onbinlerce kişiden oluşan Seymen Alayıyla Ankaralılar, Türk Bağımsızlık hareketinin yeni lideri Mustafa Kemal’i bağrına basmış ve “ fiilen” o gün yeni bir devlet, Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulmuştur.”

   

  Bu özel günü anmak amacıyla 2 Aralık 2019 – 4 Ocak 2020 tarihleri arasında sergi dolaplarımızda bir koleksiyon sergimiz olacak. Sergimizde Kulüp üyemiz Süleyman Durdağ’ın koleksiyonundan Atatürk’ün kullandığı müzik aletleri sergilemesine ilave olarak Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan’a ait Seymen ve Bacıeren kültürüne ait giysiler, objeler ve dökümanlar sergilenecek. Ayrıca Kulüp üyesi dostlarımız Necati Kazancı (ME’76), Ali Baltacıoğlu, Bülent Yılmazer (ME’83) ve Hakan Yılmaz’ın (ME’85) koleksiyonlarından Cumhuriyet’in kuruluş yıllarına ait fotoğraf, pul, ilk gün zarfı, döküman ve belgeler yer alacak.

   

  Bu sergiye ait Koleksiyon Kulübü toplantısı ise büyük salona ihtiyaç olmasından dolayı 9 Aralık 2019 Pazartesi günü saat 19:30’da Vişnelik Salonunda gerçekleşecek. Toplantımızın konuşmacıları Kulüp üyemiz Süleyman Durdağ “Atatürk’ün kullandığı Müzik Aletleri”, Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan “Kızılca Gün” ve Ankara Kulübü Derneği Yönetim Kurulu üyesi Gülay Karaca ise “Kurtuluş Savaşında Bacıeren’lerin rolü” başlıklı konuşmalar yapacak. Söz konusu toplantıda Ankara Kulübü Derneğinin Seymen ve Bacıeren ekiplerinin gösterilerine ilave olarak ODTÜ Türk Halk Bilimi Topluluğu Mezunlarının Seymen ekibi de gösteriler yapacak.

  Bu özel günü birlikte hatırlamak ve anmak isteyen üyelerimizi ve dostlarımızı aileleri ile birlikte

  9 Aralık 2019 Pazartesi günü saat 19:30da Vişnelik Salonunda yapılacak toplantımıza bekliyoruz.

 • Doğu Akdeniz ve Kıbrıs Ekseninde Enerji, Hukuk ve Jeopolitik

  Doğu Akdeniz ve Kıbrıs Ekseninde Enerji, Hukuk ve Jeopolitik

  ODTÜ Mezunları Derneği Enerji Komisyonu tarafından 14 Aralık 2019 Cumartesi günü “Doğu Akdeniz ve Kıbrıs Ekseninde Enerji, Hukuk ve Jeopolitik” başlıklı bir panel düzenlenecektir.

  Son yıllarda Doğu Akdeniz’de gerçekleştirilen bir dizi doğal gaz sahası keşfinin ardından, büyük güçlerin ve bölgesel oyuncuların, Doğu Akdeniz bölgesine ve Kıbrıs’a yönelik stratejileri ve taktik atakları ivme kazandı.

  Doğu Akdeniz’in ve özellikle Kıbrıs’ın sadece ya da ağırlıklı olarak doğal gaz keşifleri ve projeleri üzerinden değerlendirilmesi önemli olsa da eksik ve dolayısıyla yanıltıcı olacaktır. Ayrıca hukuki durum ve jeopolitik konumun önemi de üzerinde durulması gereken hususlardır.

  Doğu Akdeniz havzasında yer alan petrol ve doğal gaz rezervi yanı sıra hukuki durum ve jeopolitik konumun bölge ülkeleri ve özellikle Türkiye açısından tartışılacağı panelimize davetlisiniz.

   

  Saygılarımızla,

   

  PROGRAM

   

  PANEL YÖNETİCİSİ: Erdal COŞKUN (CE’67)

  ODTÜ Mezunları Derneği Enerji Komisyonu Üyesi

   

   

  KONUŞMACILAR

   

  1. Necdet PAMİR (PETE’80)

  ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

   

  Prof. Dr. Sertaç Hami BAŞEREN

  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

   

  *************

  Tarih: 14 Aralık 2019 Cumartesi

  Saat: 14:00

  Yer: ODTÜ Mezunları Derneği, Vişnelik Salonu

 • ODTÜ Mezunları Derneği Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu

  ODTÜ Mezunları Derneği Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu, 21 Aralık 2019 Cumartesi günü saat 10:00’da aşağıdaki gündem gereğince ve belirtilen adreste toplanacaktır. Bu tarihte çoğunluk sağlanamadığı takdirde, Seçimli Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 11 Ocak 2020 Cumartesi günü, saat 09:00-15:00 arasında genel kurul, saat 16:00-19:00 arasında seçimler için, aynı yer ve gündemle çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır.

   

  Saygılarımızla,

  ODTÜ Mezunları Derneği

  Yönetim Kurulu

   

  GÜNDEM

  1. Açılış,
  2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
  3. Divanın oluşturulması,
  4. Haziran 2018 – Kasım 2019 dönemi Çalışma Raporunun ve Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,
  5. Yönetim Kurulu’nun aklanmasının oya sunulması,
  6. Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulları asıl ve yedek üyelerinin seçimi,
  7. Dilek ve öneriler,
  8. Kapanış.

   

 • Vişnelik’te Yılbaşı Programı

  Vişnelik yılbaşı eğlencesine yine damga vuracak bir organizasyonla misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor…

   

  31 Aralık gecesi “Grup ANKA Project ve NURŞAH” ile başlayıp “Nur YOLDAŞ” ile muhteşem bir gece geçirmeye ne dersiniz?

   

  Sabahın ilk ışıklarına kadar devam edecek olan sürprizlerle dolu bu mükemmel gecede siz değerli misafirlerimizi Vişnelik’in yenilenen leziz tatları ile karşılayacağız.

   

  Gecenin ilerleyen saatlerinde havuz başında ateş varilleri çevresinde Dj Performans eşliğinde sıcak şarap ve ekmek arası sucuk keyfi ile devam edeceğiz…

   

  Her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yıla unutulmaz anlarla girmek için sizleri ve sevdiklerinizi Vişnelik’e davet ediyoruz…

   

  Saygılarımızla,

  ODTÜ Mezunları Derneği

   

  Vişnelik’te Yılbaşı Programı için tıklayın.

   

  Not: Yılbaşı programı biletlerimiz eğlence alanının konumuna göre fiyatlandırılmıştır. Oturma düzeni bilet alım önceliğine göre belirlenmektedir. Yerleşim planı üzerinden yerinizi seçip, biletlerinizi alabilirsiniz.

   

  Bilgi için:

  0 530 610 64 27

  0312 286 79 79–1152

  visnelik@odtumd.org.tr

 • 2 ARALIK 1977 – 42 YIL SONRA

  1977 yılı başında Hasan Tan’ın rektör olarak atanmasıyla egemen güçler tarafından uygulamaya konulan; ODTÜ’yü değerlerinden koparma, teslim alma ve faşistleştirme programına karşı; devrimci öğrenciler olarak, öğretim üyelerimizle, çalışanlarımızla ve ailelerimizle dokuz ay boyunca direndik. Çok sayıda öğrenci arkadaşımız ve öğretim üyemiz, üniversitemize işçi olarak sokulan silahlı faşistlerin saldırısına uğradı, darp edildi, yaralandı. Öğretim üyelerimizin evleri, arabaları bombalandı. ODTÜ Öğrenci Temsilcileri Konseyi (ODTÜ ÖTK) Yönetim Kurulu üyesi Ertuğrul Karakaya, faşist saldırganlarla iş birliği yapan bir jandarma eri tarafından, A-1 kapısında, önce sırtından vurulup sonra da süngülenerek katledildi. Birçok arkadaşımız direniş sırasında hapislere düştü, on üç, on dört yıl cezaevinde kalanlar oldu. Göze göz, dişe diş dokuz ay sürdürülen bu mücadelenin sonunda, faşist saldırganlar üniversitemizi terk etmek zorunda kaldılar. Ama giderken, 2 Aralık 1977 günü, rektörlüğün çevresinde toplanan ODTÜ’lülere bomba attılar, kurşun yağdırdılar. Elliden fazla arkadaşımız yaralandı. Orada yaralanan öğrenci arkadaşımız İbrahim Baloğlu hastanede hayatını kaybetti.

  O günden sonra, 2 Aralık, biz ODTÜ’lüler için dayanışmanın, mücadelenin ve teslim olmamanın sembolü oldu.

  Her yıl olduğu gibi bu yıl da, 2 Aralık 2019 Pazartesi günü saat 12:30’da, bombanın atıldığı yere dikilen 2 Aralık Anıtında yapacağımız törende, o onurlu direnişi ve yıllar boyu mücadele alanlarında kaybettiğimiz onlarca ODTÜ’lüyü bir kez daha hatırlayacağız, anılarına ve mücadelelerine saygılarımızı sunacağız.

  Üyelerimiz, ODTÜ’lüler ve ODTÜ dostları davetlidir.

  Saygılarımızla,

  ODTÜ Mezunları Derneği

  PROGRAM

  FORUM

  Tarih : 30 Kasım 2019, Cumartesi

  Saat  : 15:00

  Yer    : Vişnelik Salon

  YEMEK

  Tarih : 30 Kasım 2019, Cumartesi

  Saat  : 19:00

  Yer    : Vişnelik Salon

   

  NOT: Yemeğe katılacakların forum öncesi katılım formuna sayı belirtmesi önemle rica olunur.

   

  Menü

   

  Zengin Meze Tabağı (7 Çeşit)

  Paçanga Böreği (1 Adet)

  Mevsim Salata

  Ankara Tava

  (Izgara Domates ve Biber ile…)

  2 Adet Meşrubat

  2 Adet Meşrubat ile Menü Bedeli Kişi Başı: 100 TL.’dir. (Net Fiyat)

  Alkollü İçecekler Ekstra

  ANMA

  Tarih : 2 Aralık 2019, Pazartesi

  Saat  : 12:30

  Yer    : 2 Aralık Anıtı – ODTÜ

  Not: 11:30’da Derneğimizden servis kaldırılacaktır.

 • Bağımsız Denetçi Raporu

  Raporu görüntülemek için tıklayın. 

 • Mutluluğa İlk Adımınızı Vişnelik’te Atın!

  Şık ve nezih davetlere her zaman ev sahipliği yapmış olan ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Tesisi, 2020 yılında da en özel günlerinizi unutulmaz kılacak…

  Yeni, yepyeni, masal tadında ve tam da hayalinizdeki davetleri organize etmek için tecrübeli ve profesyonel ekibimiz kusursuz hizmet anlayışı ile her an yanınızda olacak…

  Doğa içerisinde, ferah ve keyifli atmosferi, profesyonel ziyafet kadrosu, kaliteli ve güler yüzlü hizmet anlayışı ile dilerseniz havuz başında, dilerseniz kır bahçesinde;

  doğum günü, nişan, kına, kır nikahı, düğün, baby shower, sünnet düğünü, mezuniyet törenleri, kurumsal etkinlikler, özel parti, davet ve resepsiyonlarınızda, mutlu günlerinize ilişkin hayallerinizi ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Tesisi’nde gerçeğe dönüştürüyoruz.

  Sizleri, 2020 yılında da en özel anlarınızı bizimle paylaşmaya davet ediyoruz.

  Dostlarınızı da bilgilendirmeniz ricasıyla…

  DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

  Saygılarımızla,

  ODTÜ Mezunları Derneği

  Bilgi için:

  Gsm: 0 530 610 64 27  Tel: 0 312 286 79 79–1152

  e-posta: visnelik@odtumd.org.tr

   

 • ODTÜ’yü Hedef Alan Saldırılar Devam Ediyor

  Sayın Üyemiz,

  ODTÜ’yü Hedef Alan Saldırılar Devam Ediyor.
  Cumhuriyet Yürüyüşü adı altında sözde üniversitede yetkili sendikanın yapmayı planladığı yürüyüş belli odaklar tarafından “Yıllar sonra ODTÜ’ye gireceğiz” , “Kırım olabilir” denilerek okulumuza karşı büyük bir provokasyona dönüştürülmeye çalışılmaktadır.
  Bu girişimin son dönemde yaratılan olağanüstü koşullarda; milli duyguları istismar ederek ODTÜ’nün demokratik yapısını hedef aldığı açıktır.

  Dönem dönem mezunların bile “güvenlik gerekçesiyle” alınmadığı kampüse niyetlerini açıkça beyan eden, üniversitemizle alakası olmayan kişilerin yürüyüş yapması kabul edilemez.
  Diploma töreni, Eymir yürüyüşü, Kavaklık olayı hala tazeliğini korurken; Ankara’da başka yer yokmuş gibi gündeme getirilen bu girişimin iyi niyetli olduğunu söylemek olası değildir. Kaldı ki hiç bir okul genele açık gösteri alanı değildir.

  Başta Rektörlük, tüm sorumluları uyarıyoruz.
  Asla kabul edilemeyecek bu girişime izin vermeyin.

  Bizler ODTÜ Mezun Dernekleri Konseyi olarak öğrencilerimizin çağrısı doğrultusunda yarın saat 11:30 da Rektörlük önünde olacağız.
  ODTÜ, ODTÜ’lülerindir.

  ODTÜ MEZUN DERNEKLERİ KONSEYİ

  _____________________________
  1540. Sokak No: 58 100. Yıl ANKARA
  Tel: 0312 286 79 79
  Faks: 0312 287 75 00
  e-posta: odtumd@odtumd.org.tr
  internet: https://www.odtumd.org.tr

 • ODTÜ’de Yapılacak Eylem Hakkında

  50 yıl önce 6. Filo’yu protesto eden gençlere saldırdıktan sonra Amerikan savaş gemilerini kıble yapıp namaz kılanlar, “Büyük Ortadoğu Projesi eş başkanlığı” adı altında emperyalist güçlerin piyonluğunu yapanlar, “Emevi Camii’nde namaz kılacağız” diye caka satanlar, şimdi çıkmış;

  “Emperyalist güçler ve onların taşeronlarına karşı”

  ODTÜ’de protesto yapacaklarını ilan etmişler!

  Protesto, demokratik bir haktır. Ama protesto eylemleri için; emperyalistlerin askeri üsleri, elçilikleri ve her türden iş birlikçilerinin mekanları dururken, ODTÜ’de böyle bir eylem yapmak, açık ve ucuz bir provokasyondur. Gidip I-Phone’larını başka yerde yaksınlar. Çünkü ODTÜ Rektörlüğü’nün önünde, CIA Şefi Vietnam Kasabı Kommer’in 50 yıl önce yakılan arabasının ateşi var hala.

  Bu provokasyonu örgütleyenler, izin verenler ve sessiz kalanlar bilmelidirler ki;

  ODTÜ’lüler bu tür ucuz provokasyonlara izin vermez, baskılara boyun eğmezler.

   

   

  ODTÜ Mezunları Derneği

  Yönetim Kurulu

Başa dön tuşu

Değerli Üyelerimiz,

Derneğimize bağışlarınızı bekliyoruz.

DERNEK İŞ BANKASI BAĞIŞ HESAPLARI 

İŞ BANKASI ODTÜ ŞUBESİ

TL HESABI

HESAP ADI: ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ

IBAN: TR63 0006 4000 0014 2291 4222 59

USD HESABI

HESAP ADI: ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ

IBAN: TR39 0006 4000 0024 2293 7971 49

EURO HESABI

HESAP ADI: ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ

IBAN: TR98 0006 4000 0024 2293 7971 54

SWİFT KODU: ISBKTRISXXX

Önemli Not: Açıklama bölümüne sadece DERNEK BAĞIŞI ve İLETİŞİM BİLGİSİ yazılması gerekmektedir.

Saygılarımızla,

ODTÜ Mezunları Derneği

Yönetim Kurulu