Ay: Temmuz 2019

 • 28 Temmuz Kavaklık Forum’u

  28 Temmuz Kavaklık Forum’u Yapıldı;
  15 Mayıs’ta başlayan, Kavaklık Direnişi’nin 75. gününde yapılan forum ile mücadelenin aşamaları hakkında bilgi verildi.

  Yağmura, soğuğa, polis copu ve biber gazına karşı sürdürülen mücadelenin önümüzdeki günlerde nasıl şekilleneceği üzerine yapılan tartışmalar sonucu süreci ODTÜ bileşenlerinin yürüteceği bir platformun yönlendirilmesi uygun bulundu.

  ODTÜ MD başkanı A. İrfan Türkkolu, Y.K. üyeleri Mete Mutlu, Yusuf Bayrak ve Seyhan Çamlıgüney’in katıldığı Kavaklık Direnişi’nin tüm ülke çapında anlatılması için etkinlikler düzenlenmesi, “ODTÜ kendi yurdunu yapar” şiarı doğrultusunda bileşenlerce belirlenecek arazi üzerine yurt yapımı için Rektörlüğe baskı yapılması ve kampanya başlatılması için platform oluşturulması kararı alındı.

 • KÖKLER DİRENİŞE ÇAĞIRIYOR: 28 TEMMUZ’DA KAVAKLIK’TAYIZ!

 • 61. GÜN ODTÜ’LÜLER KAVAKLIK’A YÜRÜYOR

  Basın açıklaması:

  15 Mayıs’tan bu yana ODTÜ’ye sahip çıkan bizlerin sesiyle seslerini buluşturan, 61. gününde Kavaklık Direnişi’ni büyüten hocalarımızla, dostlarımızla, çeşitli üniversitelerden arkadaşlarımızla buradayız! 
  Büyüttüğümüz direniş; umudun, yaşamın, çok renkliliğin, ODTÜ geleneğinin, özgürlüğün düşmanı olanlara karşıdır. En başına dönersek 2018 yılında ODTÜ Rektörlüğü ve KYK tarafından gizlice imzalanan yurt protokolünü ODTÜ bileşenleri ile paylaşma gereği dahi duymayan Verşan Kök bütün yaşananların birincil sorumlusudur. Gizlice imzalanmış olan bu protokolü Mimarlar Odası’nın başvuruları sonucu dava dosyasından öğrenebildik. ODTÜ bileşenlerinin katılımcı sayılmadığı, kayyum rektörün kendi istekleri doğrultusunda adımlar attığı bu protokol neler içeriyordu?


  Bozkırdan orman yaratan bir okul olan ODTÜ’ye rektör olamayan Verşan Kök, KYK ile imzaladığı protokolde binlerce kavak ağacının, endemik bitkilerin, nadir görülen bir orkidenin, yüzlerce kuşun ve daha nice canlının yaşamını yok saymıştır. 15 Mayıs günü ellerinde çitlerle, betonlarla gelenlere karşı Kavaklık’a dokunma diyerek çadırlarını kuran ODTÜlüler doğa düşmanlarının karşısında saf tutmuştur. Yok edilen bu habitatın yerine yapılmak istenen KYK yurduysa ilk günden bu yana söylediğimiz gibi yalnızca bir truva atıdır. KYK yurdu, öğrencileri baskıcı- cinsiyetçi- homofobik- transfobik- ırkçı etkinliklere zorlayan, bu etkinliklere katılmadığında öğrencilere “yemek yememe” gibi cezalar veren, kadınlara “evliliğe hazırlık” eğitimleri uygulayan, öğrencilerin hak ve özgürlüklerini yok sayan AKP’nin truva atlarıdır. KYK yurdu yapılmasının başlıca amacı ODTÜ’nün dokusuna zarar vermektir. KYK’nın 61 yurt projesinden 60’ını iptal ederken yalnızca ODTÜ’de diretmesinin veya Eskişehir Yolu’ndaki KYK yurdu arazisinin bir AVM’ye satılıp yurdun boşaltılacak olmasının başka hiçbir açıklaması olamaz. 


  Okulumuzda yurt sorunu elbette hepimizin sorunu. Fakat bizler daha özgürlükçü ve yaşanabilir yurtlar için mücadele ederken öğrenciler üzerinde bir baskı aracı olan bu KYK yurtlarını yalnızca ODTÜ’de değil hiçbir üniversitede istemiyoruz. Bugün de KYK yurtlarında yaşanan sorunlara, öğrencilere uygulanan baskılara karşı birçok üniversiteden arkadaşlarımızla hep birlikte KYK değil özgürce yaşayabildiğimiz yurtlar talebimizi dile getiriyoruz. Özce bu iki soruna karşı ODTÜ’ye sahip çıkan bizler Üniversite Yönetim Kurulu’nu yanlışından dönmeye, bu hukuksuz- ruhsatsız inşaat protokolünü yırtıp atmaya çağırırken direnişimizin 55. gününde biber gazlarıyla, polis joplarıyla karşılaştık. Verşan Kök hukuksuz protokollere imza atmanın yanında kampüse polis girmesine izin vermiş, ODTÜ öğrencilerinin yerlerde sürüklenmesine, hocalarımızın suratlarına biber gazı sıkılmasına, bir arkadaşımızın kafasından aldığı darbe alarak yaralanmasına, gözaltına alınmamıza neden olmuştur. Rektör yardımcıları da pazartesi sabahı öğrencilerin yanında durmaktansa polisin yanında saf tutmuştur. 


  Söyleyecek sözümüz, anlatacaklarımız çok. ODTÜ’yü sermayenin malı haline getirmeye çalışan, özellikle son 1 yılda her fırsatta polisi kampüse alan, öğrencilerin, öğretim görevlilerinin yerlerde sürüklenmesine, gözaltına alınmasına neden olan, AKP’nin truva atları ile ODTÜ geleneğine saldıran başta Verşan Kök olmak üzere bu kararlara imza atan Üniversite Yönetim Kurulu derhal istifa etmelidir. ODTÜ Hasan Tan’ların, Verşan Kök’lerin değil; bozkırı yeşertenlerin, bilimin, özgürlüğün, direnişi ODTÜ’nün köklerine kazıyan Sinan Cemgillerin, Hüseyin Cevahirlerin okuludur. 


  Şüphesiz ODTÜ’ye dönük gerçekleşen bu saldırı ne tek başına Verşan Kök’ün saldırısıdır ne de bu saldırılar yalnızca ODTÜ’ye dönüktür. AKP, bilimin ve özgürlüğün adı olan akademiyi yıllardır hedef tahtasına oturtuyor. Hocalarımız KHK’larla işten atılıyor, öğrencilerini savundukları için soruşturmalara maruz kalıyor, üniversite öğrencileri şenliklerine sahip çıkmak istediklerinde yahut okullarını savunmak için sesini yükselttiklerinde soruşturma terörüyle karşılaşıyor, burslarımız kesiliyor ve daha sayabileceğimiz birçok hak gaspıyla karşılaşıyoruz. AKP kayyum rektörler atayarak, kampüslerimizde polis aracılığıyla, gerici eğitim sistemiyle, öğrenciye ve üniversiteye bütçe ayırmayarak yoksullukla bizleri istediği “kindar nesil” haline getirmeye çalışsa da üniversiteliler burada. Her yer ODTÜ, her yer direniş diyerek akademiye özgürlük getirmek için birarada!
  Bizler yaşam alanlarına sahip çıkan ODTÜ öğrencileri, bugün hep bir ağızdan ne sermayenin ne rektörün ODTÜ bizimdir diyerek buradayız!


  Sermayenin, polisin, kayyum rektörün ve ÜYK’nin karşısında durup öğrencime, Kavaklık’a, ODTÜ’ye dokunma diyen öğretim üyelerimizle, ODTÜ emekçileriyle, işçileriyle kol kolayız! 


  ODTÜ’nün köklerinde direniş yatar diyerek yolları aşıp gelen ODTÜ mezunlarıyla omuz omuzayız.
  KYK yurtlarında yaşanan baskılara, kayyum rektörlere, kampüste polis saldırılarına artık yeter diyen farklı üniversitelerden arkadaşlarımızla, gençlik örgütleriyle biraradayız! 


  Kavaklık ormanının zenginliğine sahip çıkan, rant-talan politikalarına, HES ve nükleer santral projelerine karşı doğanın sesini büyüten Karadeniz’den Hasankeyf’e ekoloji aktivistleriyle Kavaklık’tayız.


  AKP’nin çevre düşmanı politikalarına ve akademiye dönük saldırılarına karşı yanımızda olan birçok siyasi parti ile biraradayız. 


  Sanatçı dostlarımızla, aydınlarla, milletvekilleri ile buradayız. 


  Kökler direnişe çağırıyor diyerek çıktık yola. Yaşama sıkı sıkıya tutunan Kavaklık’ın kökleri çağırıyor bizleri. ODTÜ’nün köklerinde yatan direniş çağırıyor bizleri. Biz bugün sözlerimizi tam da olmamız gereken yerden söylüyoruz. İşgal edilen, polisle sarılmış olan, beton dökülerek yokedilmek istenen Kavaklık’ı yeniden yeşerteceğiz. Tüm üniversitelerde AKP’ye ve kayyum rektörlere karşı hep birlikte mücadele etmeyi sürdüreceğiz. 


  Polis varsa, şiddet varsa, kayyum rektör varsa, AKP varsa başta ODTÜ’de olmak üzere tüm üniversitelerde direniş var, umut var, yeşertilecek kavaklıklar, özgürleştirilecek kampüsler var!

 • KAVAKLIK DİRENİŞİNDE 70. GÜN

 • KYK’YA BİR DARBE DAHA

  ODTÜ Geliştirme Vakfı’nın Açıklaması:

  ODTÜ Kamuoyuna

  Ülkemizin en saygın ve köklü eğitim kurumlarından biri olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi cumhuriyetçi, çağdaş ve Atatürk ilkelerine sadakatle bağlı bir eğitim
  kurumu olarak ilkeli duruşunu daima korumuştur.
  ODTÜ Geliştirme Vakfı olarak misyonumuz, Üniversitemize her konuda destek olmak, ilkelerini, geleneğini, kültürünü ve saygınlığını korumak ve geliştirmektir.
  Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun ODTÜ Kampüsünde yurt yapma çalışmaları ile ilgili olarak, bu Kurum adına yüklenici firmanın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne yapmış
  olduğu ruhsat başvurusuna karşılık olarak, intifa hakkı Vakfımıza verilmiş olan 156-158-159-160-161 kadastral parsellerde herhangi bir yapılaşmaya muvafakatımızın
  bulunmadığı bir yazı ile iletilmiştir.
  ODTÜ Geliştirme Vakfı olarak, Üniversitemizde bu tür karar süreçlerinin Üniversitemizin tüm bileşenlerinin ortak görüşü çerçevesinde şeffaf olarak yürütülmesini dileriz.

  Saygılarımızla,
  Prof. Dr. Ramazan AYDIN
  Yönetim Kurulu Başkanı

 • ODTÜ Mezunları Derneği Araç Pulu

  Sayın Üyemiz, 

  20 Temmuz 2019 Cumartesi Günü (yarın), Derneğimizde gerçekleşecek konser sebebiyle Dernek otoparkımızda kısmi kullanım sağlanabilecektir.

  Öğleden sonra yaşanacak yoğunluk nedeniyle aksamalar olabilir. Bu sebeple yaşanan sorunlara çözüm amacıyla “ODTÜ Mezunları Derneği araç pulu” hazırlanmıştır.

  Siz değerli üyelerimizin yoğun günlerde otopark kullanımında güvenlik geçişlerinde sorun yaşamaması için  araç pulunuzu Ön Büro’dan temin edebilirsiniz.

   

  Saygılarımızla,

  ODTÜ Mezunları Derneği

 • ÜNİVERSİTEYE GİRECEK ÖĞRENCİLERE YÖNELİK TERCİH REHBERLİĞİ PROGRAMI

  ODTÜ Mezunları Derneği bünyesinde gerçekleştireceğimiz ‘‘Üniversiteye Girecek Öğrencilere Yönelik Tercih Rehberliği Programı’’ ile 24-28 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacak olan üniversite tercihleri için öğrencilere ve ailelerine destek oluyoruz.

  24-25-26 Temmuz 2019 tarihlerindeki randevularımız dolmuş olup  27 ve 28 Temmuz 2019 tarihlerinde boş yerimiz mevcuttur.

  Bu süreçte aklınıza takılan, merak ettiğiniz her türlü soruya cevap vermek, ilgi ve beceri alanına göre en iyi üniversite tercihlerinin belirlenmesine yardımcı olmak adına Mustafa Atalay ile gerçekleştireceğimiz danışmanlık programına ilgili tüm üyelerimizi ve yakınlarını bekliyoruz.

  Saygılarımızla,
  ODTÜ Mezunları Derneği

   

  PROGRAM GÜN VE SAATLER

  27 Temmuz 2019               10.00 – 23.00

  28 Temmuz 2019               10.00 – 23.00

  Yer: ODTÜ Mezunları Derneği

  *Görüşmeler 30 dakikalık periyotlar halinde yapılacaktır.

   ** Katılım sağlayacak öğrencilerin TC numarası ve

  ÖSYM şifresi ile gelmesi gerekmektedir.

   *** Katılım ücretsizdir ve kayıt yaptırmak zorunludur.

   

  Bilgi ve Kayıt için:
  odtumd@odtumd.org.tr
  0 312 286 7979/1124

   

 • ODTÜ’LÜLER BÜLTENİ’NİN YENİ SAYISI ÇIKTI!

  ODTÜ Mezunları Derneği’nin yayın organı ODTÜ’lüler Bülteni’nin
  İklim Değişikliği konulu 291. sayısı çıktı.

  ODTÜ’lüler Bülteni, yeni sayısının ön kapağında Kavaklık Direnişi’ne bir selam gönderdi. İç sayfalarda direnişin başlangıcından itibaren olanlarla ilgili yazılarımızı ilgiyle okuyacağınızı düşünüyoruz. Bültenin arka kapağında ise Temmuz ayında yaşanan iki katliama istinaden HİÇBİR DÜŞ YARIM KALMAYACAK diyerek
  Sivas Katliamı ve Suruç Katliamı’na atıfta bulunuldu.

  **********

  Bülten’de bu ay neler var dersiniz?

  *Kazanılmış Şenlikte Neler Yaşanmıştı? – Merve Kablan
  *Göllerde Bu Dem – Emine Soysal Akman
  *Yargıtay Mazisinde Bir Astrofizikçi: Prof. Dr. Dilhan Yeşilyurt –
  Dr. Cemal Fazık Karakaş
  *Yoldaşım Tayfur – Ahmet Tuncer Sümer
  *Motosiklet Hikayesi – Aslı Esma Karaca
  *Alzheimer’a Yeni Bir Bakış: Zebra Balığı – Doç. Dr. Çağhan Kızıl
  *ODTÜ Öğrencileri Kavaklık İçin Direniyor – Söyleşi
  *ODTÜ’yü Seven Defansa, Kavaklığa! –
  Bestenaz Karaca, Umut Hasanoğlu
  0Devrimci Forum: Bir Boykot Gazetesi – M. Bülent Varlık
  0İklim Meselesi ODTÜ’lülerin Meselesi mi? – Önder Algedik
  *Ankara’daki Kentsel Dönüşüm”ün “İklim Değişikliği” ile Ne Alakası Var? – İbrahim Berksoy
  *İç Anadolu’nun Kalıntı Ormanları
  *Gelecekte de Kalacak mı? – Dr. Mustafa Gökmen
  *Ört ki Ölem – Hasan Akyar
  *İklim Değişikliği ile Mücadele Konusunda Uluslararası Hukuktaki Gelişmeler – Dr. Zeynep Kılıçkaya Kapanoğlu, Elif Berktaş Yüksel
  *Bize Yeni Gelir Kaynakları Yaratın – Tülay Tay

  ***

  ODTÜ’lüler Bülteni’nin 291. Sayısı için tıklayınız:https://www.odtumd.org.tr/s291-07-08-2019/

  **Bültenimize sizler de katkı sağlayabilirsiniz.**

  İletişim:

  E-postabasinyayin@odtumd.org.tr
  Telefon0312 286 79 79 / 1127

 • İNİSİYATİF ODTÜ’19 Çalıştayı

  14 Temmuz Pazar günü, ODTÜ’lü olmanın keyfi, coşkusu ve haklı gururunu hep birlikte bir kez daha yaşadık.

  Öncelikle öğrencisi, akademisyeni, çalışanı, mezunu, komşuları ve dostları ile bu güzelliğin yaşanmasına katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyoruz.

  Bu fırsatı değerlendirerek sizlere, “bu keyif, coşku ve gurur dolu paylaşımların sürekliliğini sağlayacak ortam ve iklimi ile yeni araçlarını nasıl oluşturabileceğimizi” konuşmak üzere Ekim ayı içinde İNİSİYATİF ODTÜ’19 Çalıştayı yapmaya karar verildiğini hatırlatmak istiyoruz.

  Söz konusu çalıştayın daha verimli geçmesine katkıda bulunabileceklerin inisiyatifodtu19@odtumd.org.tr adresine iletişim bilgilerini ve/veya önerilerini göndermelerini rica ediyoruz.

   

  Saygılarımızla,
  ODTÜ Mezunları Derneği

 • ODTÜ Kavaklık’taydı!

  ODTÜ, bugün, öğrencisiyle, mezunuyla, dostuyla birarada Kavaklık’taydı!

   

  ODTÜ Mezunları Konseyi’nin Kavaklık Çağrısı

   

  Kavaklık’tan rengarenk görüntüler:

   

   

Başa dön tuşu