Üye DuyurularıDuyurularGenelHaberlerKomisyon ve Komite HaberleriSlider

PANEL: “Eymir-İmrahor Hattında Planlama Çalışmaları”

Derneğimizin, TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi ile ortaklaşa düzenlediği “Eymir-İmrahor Hattında Planlama Çalışmaları” paneli

27 Ekim 2021 Çarşamba günü saat 19.00’da zoom ve YouTube üzerinden gerçekleştirilecektir.

Mogan ve Eymir Gölleri hem Türkiye hem de Dünya için ekolojik değere sahip önemli sulak alanlardır. Mogan ve Eymir Gölleri İmrahor yönünde eğimli bir şekilde uzanan tektonik oluşumlu bir vadinin kuzey köşesinde meydana gelmiş alüvyal baraj gölleridir. Sirkülasyonu yok denecek kadar az olan ve kapalı bir göl yapısı niteliği taşıyan Mogan Gölünden çıkan sular Eymir Gölüne akmaktadır, bu nedenle Mogan Gölü ekolojik bakımdan Eymir Gölünü de etkisi altında tutmaktadır.  Dolayısıyla, Mogan ve Eymir Göllerini birlikte ele almak gerekmektedir.

Eymir ve ODTÜ Doğasını Koruma Komisyonumuz sekretaryasında yürütülen

“Eymir-İmrahor Hattında Planlama Çalışmaları” Panelinde de Mogan Gölü ve çevresindeki planlama çalışmaları ele alınarak, bu çalışmaların Eymir Gölüne olan Etkileri vurgulanacaktır. Ayrıca, Eymir Gölünün kıyı kullanımına ve yakın çevresindeki yapılaşmalara değinilerek, İmrahor Vadisindeki planlama çalışmaları ile ilgili yargılama süreçleri aktarılacaktır. Böylece katılımcılara, önemli ve duyarlı doğal varlıklarımız olan Mogan ve Eymir Gölleri ile ilgili yaklaşımlar aktarılmaya çalışılacaktır.

Panelimize tüm üyelerimizin katkı ve katılımını bekliyoruz.

Saygılarımızla,

ODTÜ Mezunları Derneği

 

“Eymir-İmrahor Hattında Planlama Çalışmaları” Paneli:

Konuşmacılar

Prof.Dr. Meltem YILMAZ(ARC’86)

HÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı

Ceren İLTER(CP’14)

TMMOB ŞPO Ankara Şube Başkanı

Kolaylaştırıcı

Gülten KUBİN(CP’83)

Y.Şehir Plancısı

 

* Toplantıyı zoom üzerinden ve “ODTÜ Mezunları Derneği” YouTube hesabından canlı olarak takip edebilirsiniz.

Başa dön tuşu