Üye DuyurularıBasın AçıklamalarıDuyurularGenelHaberler

Divan Kurulu Açıklama

ODTÜ Mezunları Derneği Üyelerine,

16-17 Mart 2019 tarihlerinde yapılan Genel Kurul üzerine yayımlanan bildiriler ve tartışmalar, bu yazılı açıklamayı zorunlu kılmıştır. Bu yazıda Divan’ın gözünden tüm tarafsızlığıyla Genel Kurul’un nasıl geçtiği anlatılmaya çalışılmaktadır.

ODTÜ Mezunları Derneğimiz tarafından tüm üyelere 22 Şubat ve 13 Mart tarihli e-posta bildirimleri ile iki günlük, iki oturumlu ve tek gündemli olarak duyurulan Seçimsiz Olağan Genel Kurulumuz 16 ve 17 Mart 2019’da ODTÜ Vişnelik Tesisimizde, Derneğimizin Kurucu ve önceki dönem Başkanları ile üyelerinin geniş katılımıyla yapılmıştır.

Divan seçimi, saygı duruşu ve İstiklal Marşından sonra, Divan’a göre sol arka tarafta oturan bir grup arasından bir üye, Genel Kurulun gündem maddesinde usul hakkında söz istemiştir. Divan tarafından usul hakkında söz isteyen bu üyeye ve aynı tarafta oturan başka bir üyeye defalarca söz verilmiş ve kürsüyü kullanmaları sağlanmıştır.  Konuşmalarında ısrarla usulün hatalı olduğunu belirtmekte iken grup arkadaşları da sürekli olarak seslerini yükseltmeye ve olumsuz tavırlarda bulunmaya başlamışlardır. Divan gündem hakkındaki önerilerin alınacağı ve öneriler üzerinden söz verileceği hususunu Genel Kurul’a, belirtmiştir. Tüm uyarılara rağmen bu grup olumsuz tavrında ısrar etmiş, salonda üyeler arasında karşılıklı sözlü atışmalar başlamış ve Divan sessiz olmaları, kürsüyü kullanmaları ve kürsüyü kullananların sözünün kesilmemesi, dinlenilmesi, tek tek konuşulması konusunda salonu defalarca uyarmıştır.

Onlara yanıt vermek isteyen bir Yönetim Kurulu Üyesi kürsüdeyken, Grup hep birlikte ayaklanmış, protesto etmiş, bağırarak yürümüştür. Diğer taraftaki üyelerin karşılık vermesi üzerine karşılıklı bağırmalar olmuştur. Sonunda bir kadın üye ve arkasındakiler Yönetim Kurulu masasının önüne gelerek bağırmaya devam etmişlerdir. Kadın üyemiz “dokunma bana” diye çığlıklar atarak ısrarla kendisinden “özür dilenmesini” istemiştir. Ne olduğu, neden dolayı böyle bir durumun oluştuğu Divanımız tarafından anlaşılamamıştır. Sonunda bir üyemiz, “özürlük bir durum olmadığını, ancak illa özür isteniyorsa Genel Kurul‘un selameti için özür dileyeceğini” bildirip, kürsüye çıkarak özür dilemiştir.

Bunun üzerine grup bağırarak ve protesto ederek Genel Kurulu terk etmiştir. Bu noktadan sonra ortam sakinleşmiş, Genel Kurul gündem önerileri üzerinden, usulüne uygun olarak devam etmiştir. Genel Kurul sırasında en yetkili organ Divan Kurulu olmasına rağmen anılan grup, Yönetim Kurulu masasına gidip orada bağırmış, itirazlarını gerektiği gibi Divan’a yapmayarak Genel Kurul salonunu terk etmişlerdir.

Genel Kurulu terk ettikten sonra Divan’a grup halinde imzalı bir açıklama vermişlerdir. Divan, Genel Kurul’da o an görüşülen madde bittikten sonra, açıklamayı ve imzaları tek tek okumuş ancak açıklamayı verenler salonda olmadıkları için konuyu görüşmeye açmamıştır. İkinci günün sonundaki dilekler ve öneriler bölümünde söz alan Genel Kurul üyeleri, birinci gün ortaya konan tavrın ve Genel Kurulu terk etmenin, ODTÜ’lülüğe ve Derneğimize hiç yakışmadığı konusunda hem fikir olmuşlardır.

Yönetim Kurulu’nun şeffaflık ve açıklıkla sunduğu mali tablolardan, özellikle önceki dönemlerde, uzun vadeli Derneği bağlayan ve parası önden alınarak yapılan ve ağır şartlar barındıran sözleşmelerin, Derneğimizi çok büyük mali sıkıntılara soktuğu görülmüştür. Yönetim Kurulu mali durumu tüm açıklığıyla paylaşmıştır. Söz alan üyeler tarafından, mevcut durumun, eski ve yeni Yönetim Kurulları arasındaki yanlış çekişmenin ve bundan dolayı karşılaşılan zorlukların üyelerle bütün açıklığı ile paylaşılarak tüm üyeler tarafından bilinmesinin ve Derneğimizin saygınlığının korunmasının ve sahiplenilmesinin gerekliliği belirtilmiştir.

İkinci gün yeterli katılımla Genel Kurul’un gündemi çerçevesinde Tüzük oturumu başlatılmıştır. Her madde, tek tek ve ayrı ayrı Tüzük Komisyonu’nun önerisi, Divan’a gelen diğer yazılı öneriler ve o madde konuşulduğu anda salonda önerilenlerle birlikte tartışılmış, söz isteyen üyelerimizin tümüne lehte ve aleyhte sözler verilmiştir. Genel Kurul’un isteği doğrultusunda, uzun uzadıya tartışılarak bir sonuca ulaşılmış ve oylanmıştır. Bütün maddelerin tek tek görüşülüp tek tek oylanmasının ardından, Tüzüğün tamamı tekrar oylanarak oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Bildiri yazarak çeşitli sosyal medyada yayımlayan bu grubun bildirisinde yer alan Tüzük oturumu ile ilgili “torba yasaya çevirdiniz” ithamı Divanımıza yapılmış asılsız, haksız ve taraflı bir ithamdır ve kabulü mümkün değildir. Bazı hukukçular, bir defada oylanabilir dese de Genel Kurulumuz demokratik yapısını ve geleneğini bozmadan, her maddeyi tek tek görüşmüş ve tek tek oylamıştır. Yasa gereği bütün maddelerin tek tek oylanması bittikten sonra Tüzüğün tamamı bir seferde tekrar oylanarak kabul edilmiştir.

Derneğin mali durumunun gözden geçirildiği, Derneğimizin ve hepimizin olacak Tüzüğümüzün maddelerini tartışıp el birliği ile birlik ve beraberlik içinde hoşgörü ve saygı sınırları dahilinde en doğruyu bulabileceğimizi umduğumuz seçimsiz Genel Kurul’umuza daha başlarken yaşanan bu gerginliğin ve bu gerçeklikten uzak yaklaşımın ne kadar doğru olduğunun ve Derneğimize katacaklarının veya alıp götüreceklerinin kararını siz sayın üyelerimize bırakıyoruz.

Genel Kurul’un başladığı oturuma katılmadan ve yanlış bilgilenme ile ‘tüzüğü torba yasaya çevirdiniz’ söyleminin bildirilerde kullanılması bu açıklamayı gerekli kılmıştır. Bu söylemin bir kez daha gerçeklerle alakası olmadığını belirtir saygılar sunarız.

ODTÜ Mezunları Derneği

16-17 Mart 2019 Olağan Genel Kurul Divanı

Başa dön tuşu

Değerli Üyelerimiz,

Derneğimize bağışlarınızı bekliyoruz.

DERNEK İŞ BANKASI BAĞIŞ HESAPLARI 

İŞ BANKASI ODTÜ ŞUBESİ

TL HESABI

HESAP ADI: ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ

IBAN: TR63 0006 4000 0014 2291 4222 59

USD HESABI

HESAP ADI: ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ

IBAN: TR39 0006 4000 0024 2293 7971 49

EURO HESABI

HESAP ADI: ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ

IBAN: TR98 0006 4000 0024 2293 7971 54

SWİFT KODU: ISBKTRISXXX

Önemli Not: Açıklama bölümüne sadece DERNEK BAĞIŞI ve İLETİŞİM BİLGİSİ yazılması gerekmektedir.

Saygılarımızla,

ODTÜ Mezunları Derneği

Yönetim Kurulu