Genel Kurul

 • ÜYELERİMİZE VE KAMUOYU’NA DUYURU

  ODTÜ Mezunları Derneğimizin, son Genel Kurulumuzdan bu yana olan dönemdeki çalışmalarını ve tüzük değişikliklerini kapsayan Seçimsiz Genel Kurulu, 16 – 17 Mart 2019’da ODTÜ MD Vişnelik Tesisleri’mizde; Derneğimizin Kurucu Başkanları, diğer eski Başkanları ve üyelerinin de geniş katılımıyla yapıldı.

  ODTÜ’lü olmanın doğal sonucu olarak, rutin gündemin ötesinde ülke ve toplum sorunlarının tartışılması beklenirken; Divan oluştuktan sonra yaratılan yapay gerilim sonrasında, 147 üyeye ulaşan katılımcılar arasından, 24 kişi salonu terk etti. Böylece Genel Kurul’da yüz yüze, tabloları ekrana yansıtarak tartışma olanağı ortadan kalkarken, isimsiz ve kimliksiz bir takım yazılar ortalıkta dolaşmaya başladı.

  Son Genel Kurul’da seçimi kaybeden ve bunun yarattığı travmayı hala aşamadıkları anlaşılan bu dar grubun, ODTÜ ruhu ve örgüt bilinciyle bağdaşmayacak şekilde yarattığı yapay gerilim ve ardından da Genel Kurulu terk etmeleri bile, Genel Kurulumuzun çalışma azim ve kararlığını, etkilememiştir.

  Genel Kurul’da ülkemizin, üyelerimizin, Derneğimizin içinde bulunduğu durum ve bunların ODTÜ mezunlarına yüklediği görevlerin değerlendirilmesi ışığında sürdürülen, yorucu ama son derece verimli çalışmalarla; çözümleyici, yapıcı ve geleceğe ışık tutacak kararlar alındı. Derneğimizin gereksinimi olan ve son Genel Kurulumuzda yapılması kararı alınan tüzük değişiklikleri yapıldı, hedefler belirlendi, ortak aklımızın ve birlikteliğimizin, sorunların üstesinden geleceğine olan güven pekiştirildi.

  Yönetim Kurulumuz, Genel Kurulumuzun ve Derneğimizin doğru bilgilenmesine, isabetli kararlar almasına hizmet edici, şeffaf, katılımcı, kucaklayıcı; Derneğimizin idari ve mali durumunun tespitine yönelik titiz, zahmetli ve sistemli bir çalışma gerçekleştirdi. Gerçek tabloyu tüm ayrıntıları ve belgeleriyle, Genel Kurulumuzun bilgisine sundu.

  10 Haziran 2018’de Genel Kurul’un bize verdiği yetki doğrultusunda çalışan Yönetimimiz; bugüne dek yaptıklarını anlatmak ve yapacaklarını konuşmak isterken; kimliksiz iddiaları ciddiye almaksızın, üyelere geçmişe ve geleceğe dönük kapsamlı bilgi vermeyi gerekli görmüştür ve gereğini yapacaktır. Ancak, Dernek Yönetim Kurulu’nu, göreve geldiği 10 Haziran 2018 tarihinden beri, asılsız dedikodularla karalayıp aşağılamaya çalışan, hakaret eden ve böylelikle hem bütün derneği, hem de tüm ODTÜ camiasını rahatsız eden ve şiddetini her geçen gün artıran bu tarzın daha fazla kabul edilemeyeceği tartışmasızdır.

  Derneğin (İşletme ile birlikte) uzun yıllardan beri mali darboğaz yaşadığı, dernekle ilgilenen tüm üyelerimizin malumudur. BİZ, Dernek Yönetimi’ne geldiğimizden beri, önceki yönetimlerin çalıştırdığı personelle çalıştık ve bu personele, bizden önceki yönetimin 10 Haziran 2018’deki Genel Kurul’un hemen öncesinde apar topar imzaladıkları ücret sözleşmeleri kapsamında ödeme yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Benzer biçimde, gene bizden önceki yönetimlerin imzaladığı yüksek kota taahhütlü ve uzun yıllar alım garantisi verilmiş (bira, içki, kola, vb.) tedarik sözleşmeleri ile alım yapmak zorunda kaldık ve bu durumun uzun yıllar sürmesi söz konusu… Dolayısı ile yaşanmakta olan mali sorunların temel nedenleri olan ve bizden önce imzalanmış olan söz konusu sözleşmelerde, karşılıklı anlaşmaya dayalı bir iyileştirme ya da fesih söz konusu olmadıkça, yaşanmakta olan darboğazın sürmesi kaçınılmaz görünmektedir. Yönetimimiz, söz konusu sözleşmelerin tarafları ile hukuki ve kurumsal bazda görüşmelerini sürdürmektedir.

  Sürekli gündeme getirilmeye çalışılan burs fonunun kullanımı konusunda ise, tüm yönetimler yıllardır aynı yöntemi kullanmış ve aynı duyarlılığı göstermiştir. Bu durum, Vişnelik’teki yüzme havuzunun yapımından beri böyledir. Buradaki duyarlılık, bursiyerlere yapılan ödemelerin asla aksatılmaması ve bankaya ödenecek faizi de üzerine ekleyerek, fonu yerine koymak şeklindedir. Vişnelik ile asgari ilişkisi olan her üyenin bildiği bu gerçek üzerinden söz söylemek için, “Ben kullanmadım” diyebilmek gereklidir.

  10 Haziran 2018’de söylediğimiz gibi; ODTÜMD’yi birilerinin arka bahçesi yaptırmayacağız; kimsenin Dernek üzerinden ailesine rant sağlamasına izin vermeyeceğiz. ODTÜMD’nin tüzel kimliğine sahip çıkacağız, sosyal medya hesaplarına, üyelerin e-posta adreslerine, kişisel verilerine sahip çıkacağız.

  ODTÜ’lüler sorunlarını ve sorularını üç aylık, altı aylık faaliyet raporu sunumlarında, 16-17 Mart 2019 tarihlerindeki Genel Kurul’da sordu ve tartıştı. Tartışmaya da devam edecek… ODTÜMD Yönetim Kurulu’nun muhatabı bu kurullardır;  kimliksiz ve kişiliksiz sosyal medya mesajları değil…

  Yönetime geldiğimizden beri; “Bu Dernek, bütün ODTÜ mezunlarınındır” ilkesi doğrultusunda; Derneğe kırgınlığı, küskünlüğü olan herkesi yeniden kazanmaya, bunların nedenlerini anlamaya ve ayrımsız bütün ODTÜ camiasını kucaklamaya çalıştık ve çalışıyoruz. Tüm etkinliklerimizi, şeffaf biçimde üyelerimizle paylaşmayı ve tüm üyelerimizin Yönetim Kurulu toplantıları dahil katılımına açık olduğunu ilan ettik. Kısaca; polemiklerden ve sataşmalardan uzak durarak, bütün enerjimizi Derneğe harcamayı ve Dernek için çalışmayı tercih ettik.

  Üyelerimizin geçmişte yaşananlar, günümüzün gelişmeleri ve geleceğe yönelik projelerimiz adına daha iyi bilgilendirilmeleri için gerekli duyarlılığı göstereceğiz. Geçmişin birikimi olan ekonomik darboğazdan, ülke çapındaki krize rağmen çıkacağız. ODTÜMD’yi borç konuşan değil, mezunlarının, öğrencilerimizin, ODTÜ bileşenlerinin ve toplumun konularını tartışan ve çözüm önerileri sunan bir platform haline getireceğiz.

  Bu anlamda en büyük güvencemiz BİZ olma anlayışına sahip çıkan üyelerimizdir. Farklılıklarımızı zenginlik olarak görüp, ODTÜ’lülük değerleri doğrultusunda ortak akıl, kolektif yönetim anlayışı ile büyüyeceğiz.

  Saygılarımızla,

  ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ

  YÖNETİM KURULU

 • Divan Kurulu Açıklama

  ODTÜ Mezunları Derneği Üyelerine,

  16-17 Mart 2019 tarihlerinde yapılan Genel Kurul üzerine yayımlanan bildiriler ve tartışmalar, bu yazılı açıklamayı zorunlu kılmıştır. Bu yazıda Divan’ın gözünden tüm tarafsızlığıyla Genel Kurul’un nasıl geçtiği anlatılmaya çalışılmaktadır.

  ODTÜ Mezunları Derneğimiz tarafından tüm üyelere 22 Şubat ve 13 Mart tarihli e-posta bildirimleri ile iki günlük, iki oturumlu ve tek gündemli olarak duyurulan Seçimsiz Olağan Genel Kurulumuz 16 ve 17 Mart 2019’da ODTÜ Vişnelik Tesisimizde, Derneğimizin Kurucu ve önceki dönem Başkanları ile üyelerinin geniş katılımıyla yapılmıştır.

  Divan seçimi, saygı duruşu ve İstiklal Marşından sonra, Divan’a göre sol arka tarafta oturan bir grup arasından bir üye, Genel Kurulun gündem maddesinde usul hakkında söz istemiştir. Divan tarafından usul hakkında söz isteyen bu üyeye ve aynı tarafta oturan başka bir üyeye defalarca söz verilmiş ve kürsüyü kullanmaları sağlanmıştır.  Konuşmalarında ısrarla usulün hatalı olduğunu belirtmekte iken grup arkadaşları da sürekli olarak seslerini yükseltmeye ve olumsuz tavırlarda bulunmaya başlamışlardır. Divan gündem hakkındaki önerilerin alınacağı ve öneriler üzerinden söz verileceği hususunu Genel Kurul’a, belirtmiştir. Tüm uyarılara rağmen bu grup olumsuz tavrında ısrar etmiş, salonda üyeler arasında karşılıklı sözlü atışmalar başlamış ve Divan sessiz olmaları, kürsüyü kullanmaları ve kürsüyü kullananların sözünün kesilmemesi, dinlenilmesi, tek tek konuşulması konusunda salonu defalarca uyarmıştır.

  Onlara yanıt vermek isteyen bir Yönetim Kurulu Üyesi kürsüdeyken, Grup hep birlikte ayaklanmış, protesto etmiş, bağırarak yürümüştür. Diğer taraftaki üyelerin karşılık vermesi üzerine karşılıklı bağırmalar olmuştur. Sonunda bir kadın üye ve arkasındakiler Yönetim Kurulu masasının önüne gelerek bağırmaya devam etmişlerdir. Kadın üyemiz “dokunma bana” diye çığlıklar atarak ısrarla kendisinden “özür dilenmesini” istemiştir. Ne olduğu, neden dolayı böyle bir durumun oluştuğu Divanımız tarafından anlaşılamamıştır. Sonunda bir üyemiz, “özürlük bir durum olmadığını, ancak illa özür isteniyorsa Genel Kurul‘un selameti için özür dileyeceğini” bildirip, kürsüye çıkarak özür dilemiştir.

  Bunun üzerine grup bağırarak ve protesto ederek Genel Kurulu terk etmiştir. Bu noktadan sonra ortam sakinleşmiş, Genel Kurul gündem önerileri üzerinden, usulüne uygun olarak devam etmiştir. Genel Kurul sırasında en yetkili organ Divan Kurulu olmasına rağmen anılan grup, Yönetim Kurulu masasına gidip orada bağırmış, itirazlarını gerektiği gibi Divan’a yapmayarak Genel Kurul salonunu terk etmişlerdir.

  Genel Kurulu terk ettikten sonra Divan’a grup halinde imzalı bir açıklama vermişlerdir. Divan, Genel Kurul’da o an görüşülen madde bittikten sonra, açıklamayı ve imzaları tek tek okumuş ancak açıklamayı verenler salonda olmadıkları için konuyu görüşmeye açmamıştır. İkinci günün sonundaki dilekler ve öneriler bölümünde söz alan Genel Kurul üyeleri, birinci gün ortaya konan tavrın ve Genel Kurulu terk etmenin, ODTÜ’lülüğe ve Derneğimize hiç yakışmadığı konusunda hem fikir olmuşlardır.

  Yönetim Kurulu’nun şeffaflık ve açıklıkla sunduğu mali tablolardan, özellikle önceki dönemlerde, uzun vadeli Derneği bağlayan ve parası önden alınarak yapılan ve ağır şartlar barındıran sözleşmelerin, Derneğimizi çok büyük mali sıkıntılara soktuğu görülmüştür. Yönetim Kurulu mali durumu tüm açıklığıyla paylaşmıştır. Söz alan üyeler tarafından, mevcut durumun, eski ve yeni Yönetim Kurulları arasındaki yanlış çekişmenin ve bundan dolayı karşılaşılan zorlukların üyelerle bütün açıklığı ile paylaşılarak tüm üyeler tarafından bilinmesinin ve Derneğimizin saygınlığının korunmasının ve sahiplenilmesinin gerekliliği belirtilmiştir.

  İkinci gün yeterli katılımla Genel Kurul’un gündemi çerçevesinde Tüzük oturumu başlatılmıştır. Her madde, tek tek ve ayrı ayrı Tüzük Komisyonu’nun önerisi, Divan’a gelen diğer yazılı öneriler ve o madde konuşulduğu anda salonda önerilenlerle birlikte tartışılmış, söz isteyen üyelerimizin tümüne lehte ve aleyhte sözler verilmiştir. Genel Kurul’un isteği doğrultusunda, uzun uzadıya tartışılarak bir sonuca ulaşılmış ve oylanmıştır. Bütün maddelerin tek tek görüşülüp tek tek oylanmasının ardından, Tüzüğün tamamı tekrar oylanarak oy birliğiyle kabul edilmiştir.

  Bildiri yazarak çeşitli sosyal medyada yayımlayan bu grubun bildirisinde yer alan Tüzük oturumu ile ilgili “torba yasaya çevirdiniz” ithamı Divanımıza yapılmış asılsız, haksız ve taraflı bir ithamdır ve kabulü mümkün değildir. Bazı hukukçular, bir defada oylanabilir dese de Genel Kurulumuz demokratik yapısını ve geleneğini bozmadan, her maddeyi tek tek görüşmüş ve tek tek oylamıştır. Yasa gereği bütün maddelerin tek tek oylanması bittikten sonra Tüzüğün tamamı bir seferde tekrar oylanarak kabul edilmiştir.

  Derneğin mali durumunun gözden geçirildiği, Derneğimizin ve hepimizin olacak Tüzüğümüzün maddelerini tartışıp el birliği ile birlik ve beraberlik içinde hoşgörü ve saygı sınırları dahilinde en doğruyu bulabileceğimizi umduğumuz seçimsiz Genel Kurul’umuza daha başlarken yaşanan bu gerginliğin ve bu gerçeklikten uzak yaklaşımın ne kadar doğru olduğunun ve Derneğimize katacaklarının veya alıp götüreceklerinin kararını siz sayın üyelerimize bırakıyoruz.

  Genel Kurul’un başladığı oturuma katılmadan ve yanlış bilgilenme ile ‘tüzüğü torba yasaya çevirdiniz’ söyleminin bildirilerde kullanılması bu açıklamayı gerekli kılmıştır. Bu söylemin bir kez daha gerçeklerle alakası olmadığını belirtir saygılar sunarız.

  ODTÜ Mezunları Derneği

  16-17 Mart 2019 Olağan Genel Kurul Divanı

 • SEÇİMSİZ OLAĞAN GENEL KURULUN İLK GÜNÜ SONA ERDİ

  ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Tesislerinde Olağan Seçimsiz Genel Kurul yeterli çoğunluğun sağlanması ile sabah 10.00 sıralarında başladı. Çalışma Raporunun ve mali durumun açıklandığı 1. gün görüşmeleri; divanın seçilmesi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra Dernek Başkanı A. İrfan Türkkolu’nun konuşmasıyla başladı. Başkan Türkkolu üyelerimize “hoşgeldiniz” diyerek başladığı konuşmasını iyi bir Genel Kurul olması dilekleri ile bitirdi. Üyelerimizin bir bölümü; üyelere mali genel kurul ve tüzük genel kurulu adı altında iki genel kurul yapılacağının duyurulmuş olduğu, ancak uygulamada bir genel kurul yapıldığını ve bu durumun usule aykırı olduğunu, 17 Mart Pazar günü yapılacak Tüzük Genel Kurulu’nda yeniden divan seçilmesi gerektiğini belirttiler. Divan Başkanı ve Dernek Hukuk Müşavirimizce bu durumun yasalara uygun olduğu ve Ankara İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü ile de bu konuda mutabık kalındığı açıklandı. Usul tartışmasını başlatan üyelerimiz bu açıklamalara rağmen Genel Kurulu Salonunu terk ettiler.

  Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Yusuf Bayrak 9 aylık dönemde yapılan etkinlikler hakkında bir sunum yaptı. Ardından mali durum hakkında sunumu Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mete Mutlu yaptı. Sunumunda Derneğin bugüne kadar mali açıdan iyi yönetilmediğine ve işletmenin geçmişten gelen yüklü borçlarına ağırlıkla değinen Mutlu kötü giden mali durum hakkında, Yönetim Kurulu’nun itinalı çalışmaları sonucunda aldığı ve alacağı tedbirler ile bu duruma müdahale ettiğini ve müdahalelerin devam edeceğini söyleyerek bu gidişatı durduracaklarını tablolar ile açıkladı.

  Gündem maddelerini takip eden divan, salonda söz isteyen katılımcılara söz verdi ve eski başkanlarımızdan üyelerimize herkes önerilerini, eleştirilerini ve tebriklerini kürsüde dile getirdi.

  Genel Kurul’un ilk günü, 17 Mart 2019 tarihinde saat 10.00’da yeniden toplanmak üzere, saat 16.00’da sona erdi.

  17 Mart 2019 tarihinde devam edecek Genel Kurul’umuza tüm üyelerimizi görüş ve önerilerini sunmaya, katılımcı ve demokratik bir dernek için çalışmaya bekliyoruz.

 • 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

  2019 yılı Seçimsiz Olağan Genel Kurulu ve Tüzük Değişikliği Genel Kurulu

  9-10 Mart 2019 tarihlerinde, saat 10.00 – 18.30 arasında çoğunlukluolarak dernek merkezimizde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul çoğunluk aranmaksızın 16-17 Mart 2019 tarihlerinde,

  saat 10.00 – 18.30 arasında ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Salonu’nda aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

   

  GÜNDEM:

  1. Açılış,
  2. Divanın oluşturulması,
  3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
  4. Gündemin okunması ve karara bağlanması
  5. Tüzük Komisyonunun seçimi
  6. Haziran 2018-Ocak 2019 dönemi Çalışma Raporu’nun ve Denetim Kurulu Raporu’nun okunması ve görüşülmesi
  7. Haziran 2018 – Ocak 2019 dönemi bütçesinin görüşülmesi ve mali durum değerlendirmesi
  8. Bağımsız Denetim raporunun sunulması
  9. Tüzük Komisyonu raporunun okunması
  10. Tüzük Komisyonu raporunun madde madde görüşmeye açılması ve karara bağlanması
  11. Dilek ve öneriler
  12. Kapanış.

  Olağan Genel Kurul’a katılımlarınızı bekleriz.

  ODTÜ Mezunları Derneği
  Yönetim Kurulu Üyeleri

 • Çağrı: Üç Aylık Dönem Sonunda Bir Araya Geliyoruz!

  Sayın Üyelerimiz,

  09-10 Haziran 2018 tarihlerinde yapılan Genel Kurul’da, Yönetim Kurulu olarak BİZ’e görev verdiniz. Geçen üç aylık dönemde yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermek ve sizlerin öneri ve eleştirilerinizi dinlemek üzere 29 Eylül 2018 Cumartesi saat 13.30 ‘da, Vişnelik Salonu’nda toplanıyoruz.

  Daha güçlü bir dernek, siz değerli üyelerimizin katkıları ile mümkündür.

  Saygılarımızla,
  ODTÜ Mezunları Derneği
  Yönetim Kurulu

 • ODTÜ Mezunları Derneği Görev Dağılımı

  Genel Kurulumuzu 9-10 Haziran 2018 tarihlerinde gerçekleştirmiş bulunmaktayız. İlk defa iki gün olarak gerçekleştirilen Genel Kurulumuz ODTÜ’ye ve ODTÜ’lülere yakışır olgunlukta ve üretkenlikte geçmiştir.

  Genel Kurul sayım sonucunda (Başkanların aldıkları oylar dikkate alınmıştır);

  Biz Çağdaş ODTÜ’lüler                  : 522

  Çağdaş ODTÜ’lüler Buradayız      : 426

  Değişim Grubu                               : 86  oy almıştır.

  Yukarıda kullanılan oyların dışında 10 geçersiz oy kullanılmıştır. Kullanılan oy sayısı toplamda 1040’tır.

  Doğrudan demokrasi anlayışı ile tüm üyelerimizi çağdaş ODTÜ’lülük ilkeleri doğrultusunda birleştirmeyi amaçlayarak yönetime gelen Biz Çağdaş ODTÜ’lüler ekibinin, 12 Haziran Salı günü gerçekleştirdiği toplantısında görev dağılımı aşağıdaki biçimde belirlenmiştir.

   

  AD – SOYAD YÖNETİM KURULU GÖREVİ
  A. İrfan TÜRKKOLU Başkan
  Şölen ŞEN Başkan Yardımcısı
  Mete MUTLU Başkan Yardımcısı
  Nükhet ÖZDEMİR Yazman Üye
  Nihal UYSAL Sayman Üye
  A. Necdet PAMİR Kurumsal İlişkiler ve Bilim Kurulu Başkanı
  İ. Seyhan ÇAMLIGÜNEY Örgütlenme ve Basın – Yayın Sorumlusu
  Tülay TAY Burs Komitesi Sorumlusu
  Selçuk GÜZELOĞLU Etkinlikler Komitesi Sorumlusu

   

  Bilgilerinize sunarız.

  Saygılarımızla,
  ODTÜ Mezunları Derneği
  Yönetim Kurulu

 • ODTÜ Mezunları Derneği 2018 Yılı Genel Kurulu – Çalışma Raporu

  Derneğimizde iki yıllık bir yönetim dönemi daha sona eriyor. 5 Haziran 2016 tarihindeki Genel Kurul’da oylarınızla göreve gelen Yönetim Kurulumuzun görev süresi, önümüzdeki Olağan Genel Kurul’da tamamlanıyor.

  Ülkemiz, üniversitemiz ve derneğimiz için önemli bir dönemden geçtik, geçiyoruz. Yönetim Kurulumuz hep birlikte geleceği daha sağlam kurabilmek adına bu dönem tartışmaların verimliliğini arttırmayı elzem bir sorumluluk olarak görmüş ve Genel Kurul’un bu yıl 2 gün yapılması kararını almıştır.

  2018 yılı Olağan Genel Kurulu çoğunluk aranmaksızın 9 Haziran 2018, seçimler ise 10 Haziran 2018 tarihlerinde, her iki günde de 10:00–17:00 saatleri arasında, ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Tesisleri’nde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

  NOT: Üyelerimizin seçim günü kimlik, ehliyet veya pasaport ile gelmeleri rica olunur.

  Saygılarımızla,
  ODTÜ Mezunları Derneği

  2016 – 2018 Dönemi Çalışma Raporu için  TIKLAYINIZ

   

  Genel Kurul Adresi

  ODTÜ Mezunları Derneği, Vişnelik Tesisi 1540. Sokak No:58  100.Yıl,  Balgat , ANKARA

  GÜNDEM

  1. Açılış ve Divan Seçimi,
  2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
  3. Gündemin Karara Bağlanması,
  4. 2016 – 2018 Dönemi Çalışma Raporu’nun, Mali Raporun, Denetim Kurulu Raporu’nun ve Bağımsız Denetim Raporu’nun Görüşülmesi ve Aklanması,
  5. Dönem Yönetim Kurulu’nun Aklanması,
  6. Tüzük ve Yönetmelik Değişikliği Önerilerinin Görüşülmesi ve Onaylanması,
  7. 2018 – 2020 Dönemi Tahmini Çalışma Planının Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,
  8. 2018 – 2020 Dönemi Tahmini Bütçesinin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,
  9. Dilek ve öneriler,
  10. Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulları Asıl ve Yedek Üyelerinin Seçimi.
 • Genel Kurul Hakkında Bilgilendirme

  Sayın Üyemiz,

  Derneğimizde iki yıllık bir yönetim dönemi daha sona eriyor. 5 Haziran 2016 tarihindeki Genel Kurul’da oylarınızla göreve gelen Yönetim Kurulu’muzun görev süresi, önümüzdeki Olağan Genel Kurul’da tamamlanıyor.

  Ülkemiz, üniversitemiz ve derneğimiz için önemli bir dönemden geçtik, geçiyoruz. Yönetim Kurulu’muz hep birlikte geleceği daha sağlam kurabilmek adına bu dönem, tartışmaların verimliliğini arttırmayı elzem bir sorumluluk olarak görmüş ve Genel Kurul’un bu yıl 2 gün yapılması kararını almıştır.

  2018 yılı Olağan Genel Kurulu; 2 Haziran 2018, seçimler 3 Haziran 2018 tarihlerinde, saat 10.00-17.00 saatleri arasında çoğunluklu olarak; çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul; çoğunluk aranmaksızın 9 Haziran 2018, seçimler ise 10 Haziran 2018 tarihlerinde, her iki günde saat 10:00–17:00 arasında, ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Tesisleri’nde yapılacaktır.

  Genel Kurul’a katılma hakkına sahip üyelerin listesi, 2 Mayıs 2018 Çarşamba günü, saat 09.30’dan itibaren Derneğimizde ilan edilecektir.

  Bu listeye itirazlar, 17 Mayıs 2018 Perşembe günü 18.30’a kadar Yönetim Kurulu’na yapılabilecektir.

  Olağan Genel Kurul’a katılımlarınızı bekleriz.

  Saygılarımızla,
  ODTÜ Mezunları Derneği
  Yönetim Kurulu

 • GENEL KURUL’A ÇAĞRI

  Derneğimiz Olağan Genel Kurul’u çoğunluk aranmaksızın

  18 Haziran 2017 Pazar günü saat 15:00’da

  Vişnelik Tesisi’nde toplanacaktır.

  2016-2017 dönemi Çalışma Raporuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

  https://odtumd.org.tr/images/calisma/omd_2017_rapor.pdf

  Tüm üyelerimizin Genel Kurul’a katılımını dileriz.

  ODTÜ Mezunları Derneği

  Yönetim Kurulu

  GÜNDEM

  1. Açılış,
  2. Divanın Oluşturulması,
  3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
  4. Gündemin Okunması ve Karara Bağlanması,
  5. Haziran 2016 – Mayıs 2017 Dönemi Çalışma Raporu’nun ve Denetim Kurulu Raporu’nun Okunması ve Görüşülmesi,
  6. Bağımsız Denetim Raporu’nun Sunulması,
  7. Haziran 2016 – Mayıs 2017 Dönemi Bütçesinin Görüşülmesi ve Mali Durum Değerlendirmesi,
  8. Dilek ve Öneriler,
  9. Kapanış.
Başa dön tuşu