Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu

 

Moderasyon

Didem AYHAN ÖZKAZANÇ (Yönetim Kurulu)

Lütfiye KELLECİ BİRER (Yönetim Kurulu)

 

TANIM

Toplumsal cinsiyet eşitliği, bütün cinsiyet kimliklerinin, kamusal ve özel hayatın bütün alanlarında eşit ölçüde görünürlüğünü, güçlendirilmesini, sorumluluk almasını ve katılımını ifade eder. Demokratik bir toplumun en önemli ilkelerinden birisi olan toplumsal cinsiyet eşitliği aynı zamanda ifade özgürlüğünün ve insan haklarının da önemli bir gereğidir.

ÇALIŞMA ALANLARI  

  1. MD üyelerinden başlayarak, tüm mezunlarımız ve bağlı tüm bileşenlerde (öğrenciler, öğretim elemanları, çalışanlar) toplumsal cinsiyet eşitliği bilinci oluşturmak ve şiddetsizliği yaygınlaştırmak amacıyla farkındalık yaratıcı faaliyetlerde bulunmak,

 

  1. MD Yönetiminde ve temsiliyetinde toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve bu doğrultuda Genel Kurul ve Komite seçimleri listelerinde eşitliğin gözetilmesini teşvik etmek,

 

iii.            ODTÜ’de benzer amaçlar ile kurulmuş öğrenci toplulukları ile düzenli buluşmalar gerçekleştirerek amaçlar doğrultusunda ortak çalışmalar yürütmek,

 

  1. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekmek amacıyla başta Üniversitemiz Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı ve ODTÜ Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme ve Cinsel Tacizi Önleme Birimi olmak üzere alan uzmanlarının desteğiyle ve/veya işbirlikleri ile söyleşi, seminer ve atölye çalışmaları düzenlemek,

 

  1. Toplumsal cinsiyet eşitliğini düzenleyen ulusal ve uluslararası mevzuat uygulamaları hakkında mezunlarımızı bilgilendirmek, ilgili mevzuatın güncelleştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak üzere çalışma yapmak,

 

  1. Toplumsal cinsiyet ve şiddetsiz iletişim alanındaki gelişmeler hakkında bilgilerin MD ağ sayfasında düzenli yayınlanmasını sağlamak ve benzer amaç doğrultusunda emek veren ulusal ve uluslararası yapıların etkinliklerinin takibi ile bu yapılarla işbirliği yapmak,

 

vii.            Toplumda yaygın olan şiddet, kadın ve çocuk istismarı konularında toplumsal duyarlılığın ve bilincin oluşturulması ve şiddetsiz iletişimin yaygınlaştırılması yönünde eğitimler düzenlemek, aynı amaçlar doğrultusunda çalışma yapan sivil toplum örgütleri ile birlikte faaliyet yapmak,

 

viii.            Toplumsal cinsiyet eşitliği ve şiddetsizlik alanında Komisyon tarafından gerçekleştirilecek etkinliklere ilişkin, MD YK’na sunulmak üzere, düzenli faaliyet raporu hazırlamak ve MD ağ sayfasında yayınlanmasını sağlamak ve basın duyuruları hazırlamaktır.

Başa dön tuşu