Sosyal Araştırmalar Çalışma Grubu

Çalışma Grubu Sorumlusu

 

Deniz ERDEM (Yönetim Kurulu)