Bilgi ve İletişim Teknolojileri Komisyonu

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Komisyonu

ODTÜ Mezunları Derneği Bilgi ve İletişim Teknolojileri Komisyonun amacı, sektörde ve akademik kuruluşlarda Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında söz sahibi deneyimli uzman, bilim adamı, bürokrat ve teknokrat olarak kendini kabul ettirmiş ODTÜ mezunlarının bilgi, beceri ve düşüncelerinin kamuoyu ile paylaşılarak bir Bilgi ve İletişim Teknolojileri fikir platformu oluşturulmasıdır.
ODTÜ Mezunları Derneği Bilgi ve İletişim Teknolojileri Komisyonu, Bilgi ve İletişim politikası, stratejisi, teknolojisi, hizmetleri, hizmetlerine ulaşım, hizmetlerinin iş hayatında ve günlük hayatta ekonomi, eğitim, sanayi ve ticari faaliyetlere olumlu katkı sağlanması konularında çalışmalarını sürdürmektedir.
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Komisyonu, alanındaki işletmeciler, donanım ve yazılım üreten firmalar, ARGE ve danışmanlık firmaları, üniversiteler, kamu kuruluşları, bakanlıklar, sektörel düzenleyici kurumlar, tüketici ve sektörel sivil toplum kuruluşları ile bilimsel ve objektif işbirliği içinde olma kararındadır.
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Komisyonunda görüşülen ve kamuoyu ile paylaşılması düşünülen konularda, gerekirse komisyon üyelerinin de katıldığı, farklı görüş ve önerilerin dile getirildiği panel, söyleşi gibi etkinlikler düzenlenmektedir.
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Komisyonu çalışmalarında konuşulanların değil, konuşan kişilerin gizliliğinin korunması kararlaştırılmıştır; bu bağlamda Komisyon toplantısına katılan üye ve misafirler toplantıya kimlerin katıldığını ve kimin ne söylediği belirtmemek koşuluyla söylenilen her şeyi serbestçe kullanabilirler.

Moderasyon
Oğuz ÜLKER