YÖNETİCİ: ORHAN AYTAÇ (ME’79)

 • PANEL: TÜRKİYE’DE TERMİK SANTRALLER

  Türkiye birincil enerji arzı içinde fosil yakıtların payı, dünyada olduğu gibi yüksektir ve % 87’ye ulaşmaktadır. Elektrik enerjisi ele alındığında, ülkemizde termik santrallerin payının kurulu güçte % 57,6’ya, üretimde % 67’ye ulaştığı görülmektedir. Türkiye elektrik üretiminde termik santral ve kaynakların ağırlığı, kayda değer bir süre daha hissedilecektir.

  İlki 2010 yılında yayımlanan TMMOB Makina Mühendisleri Odası – Türkiye’de Termik Santraller raporu uzun yıllar bu alanda değerli bir kaynak olmuştur. Termik santrallerle ilgili olarak, güncel verileri içeren, kapsamlı ve zengin içerikli bir çalışmaya olan ihtiyacı gözlemleyen TMMOB Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu, Mayıs 2016’da, çok sayıda uzmanın katılımıyla, amatör bir heyecan ve profesyonel bir bakışla Türkiye’de Termik Santraller 2017 başlıklı bir rapor hazırlama çalışmasını başlatmıştır.

  Bu çalışmada, termik santraller konusunda ayrıntılı teknik bilgiler verilmesinin yanı sıra, Türkiye’de termik santralların yapım ve işletme dönemlerinde yaşanan sorunlar irdelenmiş, bilimin ve tekniğin yol göstericiliğinin yanı sıra edinilen deneyimlerin ışığında yapılması gereken çalışmalar anlatılmıştır.

  Derneğimiz Enerji Komisyonu üyeleri de yazıları veya Raporda yer alan görüş ve önerilerin geliştirilmesi ve zenginleştirilmesine yönelik önerileri ile büyük katkıda bulunmuşlardır.

  Raporun tanıtılacağı, bazı yazarlarınca ülkemizde termik santral kurulumunda mühendislik, yapım ve kabul işlemleri hakkında bilgi, değerlendirme ve önerilerin katılımcıların bilgisine ve tartışmalarına sunulacağı Panelimize katılımınızı diliyoruz

  Saygılarımızla,

  ODTÜ Mezunları Derneği 

  NOT: Panelin bitiminde, panelistlere ve katılımcılara Türkiye’de Termik Santraller 2017 Raporu dağıtılacaktır.

  PANEL: TMMOB – MMO Türkiye’de Termik Santraller 2017 Raporunun Tanıtımı ve

  Ülkemizde Termik Santral Kurulumunda Mühendislik, Yapım, Kabul İşlemleri Hakkında Bilgiler, Öneriler


  Konuşmacılar:

  İRFAN UÇAR (ME’75)

  İSMAİL SALICI (İTÜ İnşaat Mühendisliği 1970)

  NİLGÜN ERCAN (ChE’79)

  ŞAYENDE YILMAZ (Anadolu Üniversitesi Makina Mühendisliği 1983)

  YÖNETİCİ: ORHAN AYTAÇ (ME’79)

   

  Tarih: 29 Nisan 2017 Cumartesi

  Saat: 13.30

  Yer: Vişnelik Salonu

Başa dön tuşu