Doç. Dr. Osman Balaban

 • Panel | Çevre, Kentleşme Sorunları ve Ekonomik Kriz

  Hızla artan nüfus karşısında gerekli planlaması olmayan, genellikle merkezi iktidarların yönetimindeki kentlerde çözümsüz sorunlar yaşanıyor.

  Son yıllarda gerek kentsel alan içindeki kamu arazilerinin, askeri alanların, sosyal donatı ve yeşil alanların özelleştirilerek konut ve yoğun yapılaşmaya, gerekse de kent çevresindeki tarım ve orman alanlarının benzeri yapılaşmalar için imara açılması; dönüşü mümkün olmayan şekilde kentler üzerinde ağır tahribata yol açmaktadır.

  Kentlerde yaşanan bu sorunları tanımlama, çözüm yollarının bilincine varma ve çözüm için uğraş verme süreçlerinin başarılı olabilmesi için insanların toplumsal örgütlülükler içinde aktif olarak yer almaya yönelmesi ve birlikte mücadele etmesi gerekiyor. Kentlerimizin bir beş yıl daha nasıl ve kimler tarafından yönetileceğinin belirleneceği yerel seçimlere giderken, Üniversitemiz Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Çağatay Keskinok ve Doç. Dr. Osman Balaban’ın konuşmacı, üyemiz Ümit Nevzat Uğurel’in (CP’80) kolaylaştırıcı olarak yer alacağı ‘’Çevre, Kentleşme Sorunları ve Ekonomik Kriz’’ konulu panelimizde, kentlerimizde yaşadığımız sorunları anlayıp müdahil olmanın, halkın ve kamunun yararına çözümler üretmenin ve bu süreçlerde belirleyici olmanın yollarını tartışacağız.

  9 Şubat 2019 Cumartesi günü Vişnelik’te yapılacak bu etkinliğe tüm üyelerimiz, mezunlarımız ve ODTÜ dostları davetlidir.

  Saygılarımızla
  ODTÜ Mezunları Derneği

Başa dön tuşu