10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü

 • 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü: “İnsan Hakları” Sergisi

  ODTÜ Mezunları Derneği ve Karikatürcüler Derneği işbirliği ile 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde ulusal ve uluslararası karikatür sanatçılarının eserlerinden oluşan ”İnsan Hakları” konulu karikatür sergisi, derneğimizin fuaye alanında açılmıştır.

  Bilgilerinize sunarız.

  Saygılarımızla,

  ODTÜ Mezunları Derneği

 • İnsan Hakları Günü

  Bugün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü.

  Temel hak ve özgürlükler alanındaki belgelerin anayasası olarak nitelendirilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin imzalandığı gün bugün.

  Dünya her alanda, her konuda ve her ölçekte âdeta küresel bir köye evrilmiş durumda. Ancak küresel hâle gelen bu dünyada maalesef insan haklarına riayet ve hak ihlallerine karşı farkındalık ve müdahale, bir türlü küresel bir hassasiyet hâline dönüşemiyor, dönüştürülmüyor.

  Güç ilişkileri, stratejiler, iş birlikleri, büyük planlar gibi faktörler; insan hakları konusunda coğrafya, din, ırk, etnisite gibi unsurlar üzerinden ayrımcılığı kolaylıkla devreye sokup kimi zaman büyük bir yıkıma ve zalimliğe yol açabiliyor kimi zaman da insan haklarının tüm dünyanın gözü önünde ayaklar altına alınmasını görmezden gelebiliyor. Öyle ki; emperyalist güçlerin “büyük” emelleri, özellikle bazı coğrafyalardaki insanlığın kaderini “küçük” bir meseleye veya önemsenmeyebilecek bir detaya dönüştürebiliyor. İnsan hakları konusunda dünyanın görme bozukluğu toplumları büyük yıkım ve acılara sürüklüyor. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, BM’ye üye ülkeleri bağlayan yasal bir araç olmasına rağmen fiili geçerliliği konusunda çok fazla tereddütlerimiz vardır.

  Yaşadığımız bu yüzyılda, dünyanın ve insanlığın, yeni bir insanlık hakkı uygulamasına gereksinimi olduğu muhakkak bir biçimde kendini göstermektedir. Yeni insanlık hakları anlayışının kapsayıcı, ayrımcılık içermeyen, sadece söylem düzeyinde değil eylem düzeyinde de hak ihlallerine karşı net ve ortak bir tavır ve müdahaleyi işlevsel hâle getiren bir çerçeveye sahip olması gerektiğine kuşku yoktur.

  Fidel Castro’nun da belirttiği gibi;

  “Bizler çoğu kez insan hakları üzerine konuşuyoruz. Ama aynı zamanda insanların hakları üzerine de konuşmalıyız. Diğerleri lüks otomobillere binebilsin diye neden bazı insanlar çıplak ayaklarıyla yürümek zorunda? Diğerleri 70 yıl yaşasın diye neden bazı insanlar 35 yıl yaşamak zorunda? Diğerleri müthiş derecede zengin olsun diye neden bazıları berbat bir şekilde yoksul olmak zorunda?”

  Bu duygu ve düşüncelerle 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nü kutlamak istiyor ve dünyanın her köşesini, her milletini ve her rengini kapsayan, adalet, vicdan ve eşitlik zemininde yoğrulan bir insan hakkı anlayışının hep birlikte inşa edildiği bir dünyaya kavuşacağımız güneşli günleri ülkemiz ve dünya adına diliyoruz.

   

  ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ

  YÖNETİM KURULU

 • Sinema Kulübü: 108. Buluşması

  ODTÜ Mezunları Derneği bünyesindeki Sinema Kulübümüzün 108. buluşması 10 Aralık  2017 Pazar günü Vişnelik salonunda gerçekleştirilecektir.

  Buluşmamızda, “Hukukçuluğumdan Utanıyorum” film gösterimine ve öncesinde yapılacak söyleşiye tüm üyelerimizi bekliyoruz.

  Saygılarımızla,

  ODTÜ MD Sinema Kulübü

  Program

  Tarih: 10 Aralık 2017, Pazar
  Saat: 15:00
  Yer: ODTÜ Mezunları Derneği

Başa dön tuşu

Değerli Üyelerimiz,

Derneğimize bağışlarınızı bekliyoruz.

DERNEK İŞ BANKASI BAĞIŞ HESAPLARI 

İŞ BANKASI ODTÜ ŞUBESİ

TL HESABI

HESAP ADI: ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ

IBAN: TR63 0006 4000 0014 2291 4222 59

USD HESABI

HESAP ADI: ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ

IBAN: TR39 0006 4000 0024 2293 7971 49

EURO HESABI

HESAP ADI: ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ

IBAN: TR98 0006 4000 0024 2293 7971 54

SWİFT KODU: ISBKTRISXXX

Önemli Not: Açıklama bölümüne sadece DERNEK BAĞIŞI ve İLETİŞİM BİLGİSİ yazılması gerekmektedir.

Saygılarımızla,

ODTÜ Mezunları Derneği

Yönetim Kurulu