Ay: Nisan 2017

 • 1 Mayıs Kutlu Olsun!

  Sayın Üyemiz,

  1 Mayıs 2017’ye, 16 Nisan Seçiminin meşruiyetine yönelik tartışmalar henüz çok sıcakken giriyoruz. Sadece ülkemizde değil, dünyanın dört bir yanında sorgulanan o “referandum”; hiç şüphe yok ki 1 Mayıs alanlarında da bütün güzelliklerin yaratıcısı emekçiler tarafından bir kez daha sorgulanacak.

  Üstelik sadece referandum sonrasında iyice belirginleşen “yeni” süreci karşılama görevi durmayacak emekçilerin önünde. Kanlı 1 Mayıs’ın tam 40. yılında, her yanı kaplayan savaş çığırtkanlarının insanlık düşmanı ulumaları, rekor üstüne rekor kıran işsizlik rakamları, hiç eksilmeyen ama hep artan baskılar, kıdem tazminatına yönelik gasp girişimlerindeki pervasızlık, taşeronlaştırmada gelinen “kiralık işçi” düzeni, her yıl binlerce insanımızın canına mal olan iş cinayetleri…

  Ama doğduğu katliamı bayram yaptıran gücüyle hepsinin karşısına bir kez daha dikilecek emeğin, özgürlüğün, demokrasinin, barışın türküleri…

  Ve bizler, yine alanlarda, yine hep beraber söyleyeceğiz o türküleri.

  Tüm üyelerimizi;

  1 Mayıs 2017 Pazartesi günü, saat 11.30’da Siyasal Bilgiler Fakültesi önünde, ODTÜ MezunlarıDerneği pankartı altında buluşmaya bekliyoruz.

   

   

  Saygılarımızla,

 • PANEL: TÜRKİYE’DE TERMİK SANTRALLER

  Türkiye birincil enerji arzı içinde fosil yakıtların payı, dünyada olduğu gibi yüksektir ve % 87’ye ulaşmaktadır. Elektrik enerjisi ele alındığında, ülkemizde termik santrallerin payının kurulu güçte % 57,6’ya, üretimde % 67’ye ulaştığı görülmektedir. Türkiye elektrik üretiminde termik santral ve kaynakların ağırlığı, kayda değer bir süre daha hissedilecektir.

  İlki 2010 yılında yayımlanan TMMOB Makina Mühendisleri Odası – Türkiye’de Termik Santraller raporu uzun yıllar bu alanda değerli bir kaynak olmuştur. Termik santrallerle ilgili olarak, güncel verileri içeren, kapsamlı ve zengin içerikli bir çalışmaya olan ihtiyacı gözlemleyen TMMOB Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu, Mayıs 2016’da, çok sayıda uzmanın katılımıyla, amatör bir heyecan ve profesyonel bir bakışla Türkiye’de Termik Santraller 2017 başlıklı bir rapor hazırlama çalışmasını başlatmıştır.

  Bu çalışmada, termik santraller konusunda ayrıntılı teknik bilgiler verilmesinin yanı sıra, Türkiye’de termik santralların yapım ve işletme dönemlerinde yaşanan sorunlar irdelenmiş, bilimin ve tekniğin yol göstericiliğinin yanı sıra edinilen deneyimlerin ışığında yapılması gereken çalışmalar anlatılmıştır.

  Derneğimiz Enerji Komisyonu üyeleri de yazıları veya Raporda yer alan görüş ve önerilerin geliştirilmesi ve zenginleştirilmesine yönelik önerileri ile büyük katkıda bulunmuşlardır.

  Raporun tanıtılacağı, bazı yazarlarınca ülkemizde termik santral kurulumunda mühendislik, yapım ve kabul işlemleri hakkında bilgi, değerlendirme ve önerilerin katılımcıların bilgisine ve tartışmalarına sunulacağı Panelimize katılımınızı diliyoruz

  Saygılarımızla,

  ODTÜ Mezunları Derneği 

  NOT: Panelin bitiminde, panelistlere ve katılımcılara Türkiye’de Termik Santraller 2017 Raporu dağıtılacaktır.

  PANEL: TMMOB – MMO Türkiye’de Termik Santraller 2017 Raporunun Tanıtımı ve

  Ülkemizde Termik Santral Kurulumunda Mühendislik, Yapım, Kabul İşlemleri Hakkında Bilgiler, Öneriler


  Konuşmacılar:

  İRFAN UÇAR (ME’75)

  İSMAİL SALICI (İTÜ İnşaat Mühendisliği 1970)

  NİLGÜN ERCAN (ChE’79)

  ŞAYENDE YILMAZ (Anadolu Üniversitesi Makina Mühendisliği 1983)

  YÖNETİCİ: ORHAN AYTAÇ (ME’79)

   

  Tarih: 29 Nisan 2017 Cumartesi

  Saat: 13.30

  Yer: Vişnelik Salonu

 • 2017 Genel Kurulu Askı Listesi

  Sayın Üyemiz,

  2017 yılı Olağan Genel Kurulu, 29 Mayıs 2017 Pazartesi günü saat 13:30‘da çoğunluklu olarak toplanacaktır. Bu tarihte çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul toplantısı 18 Haziran 2017 Pazargünü, saat 15:00‘da, Vişnelik’te çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecektir.

  Genel Kurul’a katılma hakkına sahip üyelerin listesi, 29 Nisan 2017 cumartesi günü, saat 09:30’dan itibaren Derneğimizde ilan edilecektir.

  Bu listeye itirazlar, 13 Mayıs 2017 cumartesi günü 18:30’a kadar Yönetim Kurulu’na yapılabilecektir.

  Olağan Genel Kurul’a katılımlarınızı bekleriz.

  Saygılarımızla,

  ODTÜ Mezunları Derneği

  Yönetim Kurulu

 • GİF GENÇ AKADEMİSYENLER PROGRAMI

  GİF Genç Akademisyenler Programı, doktora eğitiminin son senesinde olan veya doktorasını son üç sene içerisinde tamamlamış olan genç akademisyenler için tasarlanmış bir programdır. Genç Akademisyenler Programı, hem Türkiye’deki hem de dünyadaki uzun vadeli politika geliştirme süreçlerine katkı yapmak isteyen genç akademisyenleri, GİF’in çalışmalarına ve faaliyetlerine dahil etmek amacıyla oluşturulmuştur.

  Program bir makale yazma ve yayımlama süreci üzerine kurgulanmıştır. Genç Akademisyenler Programı’nın somut hedefi, her katılımcının bir politika veya analiz makalesi yazması ve bu metinlerin “Politika Makaleleri Serisi” veya “Analiz Makaleleri Serisi” kapsamında yayımlanmasıdır. Her iki seri de, tercih edilen konunun derinlemesine incelenmesini amaçlarken, politika makaleleri serisi kapsamında yayımlanan makalelerin aynı zamanda uygulanabilir politika önerileri geliştirmesi de beklenmektedir.

  Yayımlanan makalelerin GİF’in özenli ve yapıcı politika düşünme kültürüne uzun vadede katkı sağlayacak nitelikte olması, programın dayandığı temel esaslardan biridir. Dolayısıyla, GİF Genç Akademisyenler Programı her alandan genç akademisyenin katılımına açıktır.

  Program kapsamında gerçekleşen seyahat masrafları GİF tarafından karşılanmaktadır ve makalesi basılan genç akademisyenlere bir honorarium ödemesi de yapılmaktadır.

  Programla ilgili detaylı bilgi ekte yer almaktadır. Program kapsamında şimdiye kadar yayımlanmış makalelere internet sitesi aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

  Son Başvuru Tarihi: 19 Mayıs 2017 Cuma

  Başvuru İçin: Selin Uğurtaş / Program Direktörü

  Yapı Kredi Plaza D Blok Levent 34330, İstanbul, Türkiye

 • Gezi Kulübü Toplanıyor

  Değerli gezgin dostlarımız,

  ODTÜ Mezunları Derneği bünyesindeki Gezi Kulübümüzün Nisan ayı buluşması 26 Nisan Çarşamba akşamı sat 19.00-21.00 saatleri arasında yapılacak.

  Nisan ayı buluşmamızda Kulübümüz üyesi, fotoğraf sanatçısı Fulya DOĞAN bizlere “Kıt’a Avrupası Uzağında İskoçya-İrlanda” üzerine bir sunum yapacak.

  26 Nisan Çarşamba akşamı tüm gezginlerimizi bu keyifli sunuma ve beraberindeki söyleşiye bekliyoruz…

  Saygılarımızla,

  ODTÜ Mezunları Derneği

  Program

   

  Tarih: 26 Nisan 2017 , ÇARŞAMBA

  Saat: 19:00

  Yer: ODTÜ Mezunları Derneği, Koçumbeli Salonu

Başa dön tuşu