Kavaklık Direniyor

 • ODTÜ REKTÖRÜNE ÇAĞRIMIZDIR

  ODTÜ REKTÖRÜNE ÇAĞRIMIZDIR,

  Bugün 02 Ağustos 2019 79. gününe giren KAVAKLIK direnişini bir kez daha saygıyla selamlıyoruz.

  Öğrencisiyle, öğretim elemanıyla, mezunuyla, çalışanıyla, üniversitesiyle bütün olan, ülkemizin aydınlık, özgürlükçü, demokratik, bağımsızlık hedeflerinin öncüsü ODTÜ bir kez daha ayağa kalktı.

  Bu sürecin başından itibaren öğrenciler, akademisyenler ve çalışanlar ile birlikte ODTÜ ailesi olarak haksızlığa, hukuksuzluğa karşı çıkıldı.

  KAVAKLIK direnişi gösterdi ki; hukuka aykırı olarak ODTÜ’de KYK yurdu yapılamaz.

  ODTÜ’de ODTÜ’lülere sormadan, oldubitti ile bir şey yapmanın mümkün olmadığı kanıtlandı.

  ODTÜ’de kampüs bütünlüğünü bozacak her türlü girişimin başarısız olduğu ve olacağı görüldü.

  Gelinen noktada;

  KYK protokolü iptal edilmeli,

  ODTÜ Bileşenlerinin katılımı ile yapılacak çalışma ve tartışmalar sonucu yurt yapılacak alan belirlenmelidir.

  Biz ODTÜ Mezun Dernekleri Konseyi olarak;

  Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının önerisini de değerlendirerek ODTÜ’nün yurt sorununu da öğrenci, öğretim üyesi, çalışanlar ile birlikte çözeceğiz.

  Sayın Rektör’ün de bu çağrıya kulak vermesini ve kampanyanın başlayabilmesi için ODTÜ bileşenlerinin belirleyeceği alanı yurt yapmak üzere tarafımıza tahsis etmesini talep ediyoruz.

  ODTÜ Bileşenleri, Demokratik Kitle Örgütleri, meslek örgütleri ve güzel ülkemizin tüm aydın insanlarını başlatacağımız kampanyayı desteklemeye davet ediyoruz.

  ODTÜ hakkında karar verme hakkı ODTÜ’lülerindir.

   

  ODTÜ MEZUNLARI KONSEYİ

   

  KONSEY Üyeleri:

  ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ

  ODTÜ BURSA MEZUNLARI DERNEĞİ

  ODTÜ EGE MEZUNLARI DERNEĞİ

  ODTÜ MEZUNLARI GAZİANTEP DERNEĞİ

  ADANA ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ

  ANTALYA ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ

  ESKİŞEHİR ve ÇEVRESİ ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ

  İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ

  KAYSERİ ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ

  KIBRIS ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ

  KOCAELİ ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ

  MERSİN ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ

  SAMSUN ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ

 • 28 Temmuz Kavaklık Forum’u

  28 Temmuz Kavaklık Forum’u Yapıldı;
  15 Mayıs’ta başlayan, Kavaklık Direnişi’nin 75. gününde yapılan forum ile mücadelenin aşamaları hakkında bilgi verildi.

  Yağmura, soğuğa, polis copu ve biber gazına karşı sürdürülen mücadelenin önümüzdeki günlerde nasıl şekilleneceği üzerine yapılan tartışmalar sonucu süreci ODTÜ bileşenlerinin yürüteceği bir platformun yönlendirilmesi uygun bulundu.

  ODTÜ MD başkanı A. İrfan Türkkolu, Y.K. üyeleri Mete Mutlu, Yusuf Bayrak ve Seyhan Çamlıgüney’in katıldığı Kavaklık Direnişi’nin tüm ülke çapında anlatılması için etkinlikler düzenlenmesi, “ODTÜ kendi yurdunu yapar” şiarı doğrultusunda bileşenlerce belirlenecek arazi üzerine yurt yapımı için Rektörlüğe baskı yapılması ve kampanya başlatılması için platform oluşturulması kararı alındı.

 • KÖKLER DİRENİŞE ÇAĞIRIYOR: 28 TEMMUZ’DA KAVAKLIK’TAYIZ!

 • 61. GÜN ODTÜ’LÜLER KAVAKLIK’A YÜRÜYOR

  Basın açıklaması:

  15 Mayıs’tan bu yana ODTÜ’ye sahip çıkan bizlerin sesiyle seslerini buluşturan, 61. gününde Kavaklık Direnişi’ni büyüten hocalarımızla, dostlarımızla, çeşitli üniversitelerden arkadaşlarımızla buradayız! 
  Büyüttüğümüz direniş; umudun, yaşamın, çok renkliliğin, ODTÜ geleneğinin, özgürlüğün düşmanı olanlara karşıdır. En başına dönersek 2018 yılında ODTÜ Rektörlüğü ve KYK tarafından gizlice imzalanan yurt protokolünü ODTÜ bileşenleri ile paylaşma gereği dahi duymayan Verşan Kök bütün yaşananların birincil sorumlusudur. Gizlice imzalanmış olan bu protokolü Mimarlar Odası’nın başvuruları sonucu dava dosyasından öğrenebildik. ODTÜ bileşenlerinin katılımcı sayılmadığı, kayyum rektörün kendi istekleri doğrultusunda adımlar attığı bu protokol neler içeriyordu?


  Bozkırdan orman yaratan bir okul olan ODTÜ’ye rektör olamayan Verşan Kök, KYK ile imzaladığı protokolde binlerce kavak ağacının, endemik bitkilerin, nadir görülen bir orkidenin, yüzlerce kuşun ve daha nice canlının yaşamını yok saymıştır. 15 Mayıs günü ellerinde çitlerle, betonlarla gelenlere karşı Kavaklık’a dokunma diyerek çadırlarını kuran ODTÜlüler doğa düşmanlarının karşısında saf tutmuştur. Yok edilen bu habitatın yerine yapılmak istenen KYK yurduysa ilk günden bu yana söylediğimiz gibi yalnızca bir truva atıdır. KYK yurdu, öğrencileri baskıcı- cinsiyetçi- homofobik- transfobik- ırkçı etkinliklere zorlayan, bu etkinliklere katılmadığında öğrencilere “yemek yememe” gibi cezalar veren, kadınlara “evliliğe hazırlık” eğitimleri uygulayan, öğrencilerin hak ve özgürlüklerini yok sayan AKP’nin truva atlarıdır. KYK yurdu yapılmasının başlıca amacı ODTÜ’nün dokusuna zarar vermektir. KYK’nın 61 yurt projesinden 60’ını iptal ederken yalnızca ODTÜ’de diretmesinin veya Eskişehir Yolu’ndaki KYK yurdu arazisinin bir AVM’ye satılıp yurdun boşaltılacak olmasının başka hiçbir açıklaması olamaz. 


  Okulumuzda yurt sorunu elbette hepimizin sorunu. Fakat bizler daha özgürlükçü ve yaşanabilir yurtlar için mücadele ederken öğrenciler üzerinde bir baskı aracı olan bu KYK yurtlarını yalnızca ODTÜ’de değil hiçbir üniversitede istemiyoruz. Bugün de KYK yurtlarında yaşanan sorunlara, öğrencilere uygulanan baskılara karşı birçok üniversiteden arkadaşlarımızla hep birlikte KYK değil özgürce yaşayabildiğimiz yurtlar talebimizi dile getiriyoruz. Özce bu iki soruna karşı ODTÜ’ye sahip çıkan bizler Üniversite Yönetim Kurulu’nu yanlışından dönmeye, bu hukuksuz- ruhsatsız inşaat protokolünü yırtıp atmaya çağırırken direnişimizin 55. gününde biber gazlarıyla, polis joplarıyla karşılaştık. Verşan Kök hukuksuz protokollere imza atmanın yanında kampüse polis girmesine izin vermiş, ODTÜ öğrencilerinin yerlerde sürüklenmesine, hocalarımızın suratlarına biber gazı sıkılmasına, bir arkadaşımızın kafasından aldığı darbe alarak yaralanmasına, gözaltına alınmamıza neden olmuştur. Rektör yardımcıları da pazartesi sabahı öğrencilerin yanında durmaktansa polisin yanında saf tutmuştur. 


  Söyleyecek sözümüz, anlatacaklarımız çok. ODTÜ’yü sermayenin malı haline getirmeye çalışan, özellikle son 1 yılda her fırsatta polisi kampüse alan, öğrencilerin, öğretim görevlilerinin yerlerde sürüklenmesine, gözaltına alınmasına neden olan, AKP’nin truva atları ile ODTÜ geleneğine saldıran başta Verşan Kök olmak üzere bu kararlara imza atan Üniversite Yönetim Kurulu derhal istifa etmelidir. ODTÜ Hasan Tan’ların, Verşan Kök’lerin değil; bozkırı yeşertenlerin, bilimin, özgürlüğün, direnişi ODTÜ’nün köklerine kazıyan Sinan Cemgillerin, Hüseyin Cevahirlerin okuludur. 


  Şüphesiz ODTÜ’ye dönük gerçekleşen bu saldırı ne tek başına Verşan Kök’ün saldırısıdır ne de bu saldırılar yalnızca ODTÜ’ye dönüktür. AKP, bilimin ve özgürlüğün adı olan akademiyi yıllardır hedef tahtasına oturtuyor. Hocalarımız KHK’larla işten atılıyor, öğrencilerini savundukları için soruşturmalara maruz kalıyor, üniversite öğrencileri şenliklerine sahip çıkmak istediklerinde yahut okullarını savunmak için sesini yükselttiklerinde soruşturma terörüyle karşılaşıyor, burslarımız kesiliyor ve daha sayabileceğimiz birçok hak gaspıyla karşılaşıyoruz. AKP kayyum rektörler atayarak, kampüslerimizde polis aracılığıyla, gerici eğitim sistemiyle, öğrenciye ve üniversiteye bütçe ayırmayarak yoksullukla bizleri istediği “kindar nesil” haline getirmeye çalışsa da üniversiteliler burada. Her yer ODTÜ, her yer direniş diyerek akademiye özgürlük getirmek için birarada!
  Bizler yaşam alanlarına sahip çıkan ODTÜ öğrencileri, bugün hep bir ağızdan ne sermayenin ne rektörün ODTÜ bizimdir diyerek buradayız!


  Sermayenin, polisin, kayyum rektörün ve ÜYK’nin karşısında durup öğrencime, Kavaklık’a, ODTÜ’ye dokunma diyen öğretim üyelerimizle, ODTÜ emekçileriyle, işçileriyle kol kolayız! 


  ODTÜ’nün köklerinde direniş yatar diyerek yolları aşıp gelen ODTÜ mezunlarıyla omuz omuzayız.
  KYK yurtlarında yaşanan baskılara, kayyum rektörlere, kampüste polis saldırılarına artık yeter diyen farklı üniversitelerden arkadaşlarımızla, gençlik örgütleriyle biraradayız! 


  Kavaklık ormanının zenginliğine sahip çıkan, rant-talan politikalarına, HES ve nükleer santral projelerine karşı doğanın sesini büyüten Karadeniz’den Hasankeyf’e ekoloji aktivistleriyle Kavaklık’tayız.


  AKP’nin çevre düşmanı politikalarına ve akademiye dönük saldırılarına karşı yanımızda olan birçok siyasi parti ile biraradayız. 


  Sanatçı dostlarımızla, aydınlarla, milletvekilleri ile buradayız. 


  Kökler direnişe çağırıyor diyerek çıktık yola. Yaşama sıkı sıkıya tutunan Kavaklık’ın kökleri çağırıyor bizleri. ODTÜ’nün köklerinde yatan direniş çağırıyor bizleri. Biz bugün sözlerimizi tam da olmamız gereken yerden söylüyoruz. İşgal edilen, polisle sarılmış olan, beton dökülerek yokedilmek istenen Kavaklık’ı yeniden yeşerteceğiz. Tüm üniversitelerde AKP’ye ve kayyum rektörlere karşı hep birlikte mücadele etmeyi sürdüreceğiz. 


  Polis varsa, şiddet varsa, kayyum rektör varsa, AKP varsa başta ODTÜ’de olmak üzere tüm üniversitelerde direniş var, umut var, yeşertilecek kavaklıklar, özgürleştirilecek kampüsler var!

 • KAVAKLIK DİRENİŞİNDE 70. GÜN

 • KYK’YA BİR DARBE DAHA

  ODTÜ Geliştirme Vakfı’nın Açıklaması:

  ODTÜ Kamuoyuna

  Ülkemizin en saygın ve köklü eğitim kurumlarından biri olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi cumhuriyetçi, çağdaş ve Atatürk ilkelerine sadakatle bağlı bir eğitim
  kurumu olarak ilkeli duruşunu daima korumuştur.
  ODTÜ Geliştirme Vakfı olarak misyonumuz, Üniversitemize her konuda destek olmak, ilkelerini, geleneğini, kültürünü ve saygınlığını korumak ve geliştirmektir.
  Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun ODTÜ Kampüsünde yurt yapma çalışmaları ile ilgili olarak, bu Kurum adına yüklenici firmanın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne yapmış
  olduğu ruhsat başvurusuna karşılık olarak, intifa hakkı Vakfımıza verilmiş olan 156-158-159-160-161 kadastral parsellerde herhangi bir yapılaşmaya muvafakatımızın
  bulunmadığı bir yazı ile iletilmiştir.
  ODTÜ Geliştirme Vakfı olarak, Üniversitemizde bu tür karar süreçlerinin Üniversitemizin tüm bileşenlerinin ortak görüşü çerçevesinde şeffaf olarak yürütülmesini dileriz.

  Saygılarımızla,
  Prof. Dr. Ramazan AYDIN
  Yönetim Kurulu Başkanı

Başa dön tuşu