Üye DuyurularıDuyurularGenelHaberlerSlider

İstanbul Sözleşmesinden Vazgeçmeyeceğiz!

Cumhurbaşkanlığı kararı ile İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine karşı açılan davalar, Danıştay tarafından reddedilmiştir. Bu kararı kabul etmiyoruz, İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz.

İstanbul Sözleşmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını öngörmektedir. Kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetin ortadan kaldırılmasını hedeflemekte, şiddetle mücadelede taraf devletlerin yükümlülüklerini belirlemektedir. Bu anlamda ve kapsamda hazırlanan ilk uluslararası sözleşmedir. Bu sözleşmeden vazgeçmek bir yana, uygulanması için gerekli denetim mekanizmasının ve organların oluşturulması için çalışılmalıdır.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini savunan, kadına şiddete karşı duran, yaşamak ve yaşatmak için mücadele veren tüm kesimler ile birlikte

İstanbul Sözleşmesini savunmaya ve çalışmalarımızda uygulamaya devam edeceğiz.

ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu

Başa dön tuşu