Üye DuyurularıDuyurularGenelHaberler

PANEL: “Türkiye’nin Enerji Görünümü Mart 2019”

ODTÜ Mezunları Derneği Enerji Komisyonu tarafından 23 Mart 2019 Cumartesigünü “Türkiye’nin Enerji Görünümü Mart 2019” başlıklı bir panel düzenlenecektir.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası 2010‘dan bu yana her iki yılda bir Türkiye’nin Enerji Görünümü adlı Oda Raporunu yayınlamakta ve ara yıllarda kapsamlı bir sunum hazırlamaktadır. Rapor ve sunumların hazırlanmasında ODTÜ Mezunlar Derneği Enerji Komisyonu üyeleri de yer almaktadır. Birincil enerji tüketimi, elektrik enerjisi üretimi, kapasite kullanımı, yakıtlar ve kaynaklar, dışa bağımlılık ve diğer konuların, güncel verilerle, çok detaylı olarak ele alındığı Türkiye’nin Enerji Görünümü 2019 sunumu web sitemize yüklenecektir.

Derneğimizde 2013’den bu yana, aynı tema ile düzenlenen bu panelin, 23.03.2019 tarihli oturumunda güncel verilere çok kısaca değinildikten sonra, elektrik enerjisi sektöründe son bir seneki gelişmeler; kapasite mekanizması, yerli kömürden üretilen elektriğe sabit fiyatla alım garantisi verilmesi, çevre koruyucu yatırımları öteleme niyeti, YEKDEM’in amaç dışı kullanımı, YEKA’lar, enerji sektöründe alınan kredilerdeki sorunlar, Akdeniz’de doğal gaz aramaları konularında bilgi aktarılacaktır.

Mevcut durumun anlatılması ve eleştirisiyle yetinilmeyip, ülke ve toplum yararı doğrultusunda çözümler içeren önerilerin katılımcılarla paylaşılıp, bilgi alış verişine ve tartışmaya açılacağı panelimize katılımınızı bekler, saygılar sunarız.

PROGRAM

 

PANEL YÖNETİCİSİ: Erdinç TEZCAN (ME’93)

ODTÜ Mezunlar Derneği Enerji Komisyonu Başkanı

PANELİSTLER:

Oğuz Türkyılmaz (IE’73)

ODTÜ Mezunlar Derneği Enerji Komisyonu Üyesi,

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu Başkanı

Orhan AYTAÇ (ME’79)

ODTÜ Mezunlar Derneği Enerji Komisyonu Üyesi,

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu Üyesi

Yusuf BAYRAK (MATH’84)

ODTÜ Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu ve Enerji Komisyonu Üyesi,

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu Danışmanı

*************

Tarih: 23 Mart 2019 Cumartesi

Saat: 13.30

Yer: ODTÜ Mezunları Derneği, Vişnelik Salonu

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı