GenelHaberler

Çevre, Kentleşme Sorunları ve Ekonomik Kriz Paneli Yapıldı

Çevre, Kentleşme Sorunları ve Ekonomik Kriz başlıklı paneli 9 Şubat 2019 tarihinde derneğimizde gerçekleştirdik.

Kentlerimizin bir beş yıl daha nasıl ve kimler tarafından yönetileceğinin belirleneceği yerel seçimlere giderken, Üniversitemiz Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Çağatay Keskinok ve Doç. Dr. Osman Balaban’ın konuşmacı, üyemiz Ümit Nevzat Uğurel’in (CP’80) kolaylaştırıcı olarak yer aldığı ‘’Çevre, Kentleşme Sorunları ve Ekonomik Kriz’’ konulu panelimizde, kentlerimizde yaşadığımız sorunları anlayıp müdahil olmanın, halkın ve kamunun yararına çözümler üretmenin ve bu süreçlerde belirleyici olmanın yollarını tartıştık.

Etkinlik hakkında daha detaylı bilgiyi ODTÜ’lüler Bülteni’nin bir sonraki sayısında (290- Mart-Nisan 2019) okuyabileceksiniz.

Başa dön tuşu