Üye DuyurularıGenelHaberler

“Türkiye’de ve ODTÜ’de 68” Paneli yapıldı

ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Tesisleri 6 Ekim 2018 Cumartesi günü “Türkiye’de ve ODTÜ’de 68” başlıklı panele ev sahipliği yaptı.

Yönetim Kurulu Üyemiz Mete Mutlu’nun kolaylaştırıcılığını üstlendiği etkinlikte konuklarımız Sayın Ertuğrul Kürkçü ile Sayın Akın Atauz konuşmacı olarak yer aldı.

Avrupa’da İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra doğan kuşak, altmışların ortasından itibaren kapitalist ve
emperyalist dünyanın yarattığı boğucu ve baskıcı ortamda, Vietnam’da yaşanan insanlık dışı
emperyalist saldırının ve katliamların da etkisiyle, kendini yaşadıkları dünyaya yabancılaşmış
hissederek her türlü otoriteyi, denetimi reddeden anlayışlar ve hareketler geliştirdi. Bu hareketler 68
Mayısında Paris’te önce gençlerin ve kısa bir süre sonra da işçilerin yoğun katılımıyla komün günlerini
anımsatan antikapitalist bir başkaldırıya dönüştü. Bu özgürlük başkaldırısı bütün dünyada olduğu gibi
ülkemizde de anında karşılık buldu.
Ülkemizde önce üniversitelerde ve tabii ki ODTÜ’de de başlayan bu gençliğin özgürlükçü isyan dalgası
kısa süre içinde politikleşerek farklı bir yola evrildi. ‘Müesses nizamı’ doğrudan hedef alan, geniş halk
kitlelerinde de karşılık bulan, giderek kitleselleşen politik hareketler, partiler doğdu ve özellikle de
1980 12 Eylül Darbesi’ne kadar politik ortamı büyük ölçüde etkiledi.
Aradan geçen 50 yıla rağmen o politik hareketlerin ardılları eskisi kadar etkili olamasalar da halen
varlıklarını sürdürüyorlar.
Elli yıl sonra artık yavaş yavaş tarih niteliğini kazanmaya başlayan 68’in o isyan günlerinin yeniden
gerçekçi bir şekilde değerlendirilmesinin geleceğe umut olacağını da düşünerek, o günleri ODTÜ’de
en önde yaşayan iki okuldaşımız Ertuğrul Kürkçü ve Akın Atauz’un konuşmacı olarak katıldıkları
‘Türkiye’de ve ODTÜ’de 68’ konulu, söyleşiyi Mezunlar Derneğimizin Vişnelik Tesislerinde
gerçekleştirdik.
Akın Atauz dönemi çok duru dört cümle ile özetledi:
Küçük olandan başladık.
Doğal liderlerimizi öne çıkartarak başladık.
Eylemli olarak başladık.
Yaparak başladık.
Ertuğrul Kürkçü ise dönemin ruhunu, dayanışmanın, biraradalığın verdiği gücü ve günümüzün dayanışmadan uzak bireysel yalnızlığını, tek kişilik kararların hatalarını hatırlatan bir örnek verdi hafızalarımıza kazınan: “Çok fazla toplantı yaptık. Fakat her toplantının sonunda karar, ‘Arkadaşlara bir soralım‘ oldu.”
Panel bitiminde Bandista’dan Özhan’ın çaldığı Avusturya İşçi Marşı ile bir anda herkes ayağa kalktı, eşlik ederek coşkuyu büyüten konuklarımız etkinlikten çok keyif aldılar. Müzisyenin bu jesti günümüzü güzel bir hatıra ile noktalamamıza da katkı sağladı.
Bir dahaki etkinliğimizde görüşmek üzere…
Başa dön tuşu