Page 6 - 250. sayı Haziran 2015
P. 6

ODTÜLÜ’LERBÜLTENİ
              DERNEKTEN
         ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ
                             İçindekiler               05/2015

                             06Dernekten


          ODTÜLÜLER BÜLTENİ
           HAZİRAN 2015
       Dernek Ad›na Sahibi ve Yaz› ‹flleri Müdürü
          Himmet fiAH‹N (EDS’83)         29 Vişnelik İzlencesi
           Yay›n Kurulu
         Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY’83)
           fiule fiAH‹N (PSY’85)
         Melda TANRIKULU (CP’06)
          Emrah DEL‹KAN (CE’06)
          Günay BULUT (ADM’85)
          Melih VURKIR (OR/STAT’83)      Teknoloji 30
         Erkan ÖZMACUN (EE’87)
          fiule GÖKO⁄LU (ADM’85)
         Gökçen GÖKYER (CP’12)
          Kıvanç YILMAZ (IE’03)
        Ümit Nevzat UĞUREL (CP’80)
         Yay›n ve Reklam Sorumlusu
          Aysun BÜYÜKCENG‹Z
          yayin@odtumd.org.tr
           Grafik-Tasar›m           31 Dosya
          Yusuf MEŞE (Ajans-Türk)
             Bask›
        AJANS-TÜRK BASIN VE BASIM A.fi.
       ‹stanbul Yolu 7.km. Necdet Evliyagil Caddesi
          No: 24 Bat›kent/Ankara
          Tel: 0312 278 08 24                          DOSYA
          Bask› Tarihi: 05.06.2015       Kavramlar 40                        ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ
       ODTÜ Mezunlar› Derne€i Yönetim Kurulu
          Himmet Şahin (EDS’83)
           Baki Arslan (CE’89)
         Ümit Nevzat Uğurel (CP’80)
          Kamil Kancoğlu (ME’87)
          S. Melih Şahin (ME’85)
        Arzu Hancı Karademirci (BÖTE’04)
           Sibel Dinçer (CHEM’04)
                             41 ODTÜ’en Bir Köşe
           Ödentileriniz ‹çin
         T. ‹fl Bankas›, ODTÜ fiubesi
        TR 39 000 64 000 001 4229 0528642
         Garanti Bankas› Maltepe fiubesi
        TR92 0006 2000 1140 0006 2011 60
          Burs ve Yard›mlar Fonu                               ODTÜ
         T. ‹fl Barkas›, ODTÜ fiubesi
       TR 81 000 64 000 001 4229 0422059 (TL)   Hocam İnecek Var 42
       TR 80 0006 4000 0024 2293 2824 08 (EUR)                     Mezunları Derneği
       TR 81 0006 4000 0024 2293 1651 17 (USD)
         Garanti Bankas› Maltepe fiubesi                          50 Yaşında
       TR 21 000 6 2000 1140 000 6 2995 35 (TL)
           Yönetim Yeri
       ODTÜ Mezunlar› Derne€i Viflnelik Tesisi
       1540 Sk. No: 58 100. Y›l, 06530, Ankara
          Tel: (312) 286 79 79         44 Kitaplar Arasında
          Faks: (312) 287 75 00
         E-posta: odtumd@odtumd.org.tr
           www.odtumd.org.tr
           Kapak Konusu
           50 Yılda 250 Sayı          Opera Sahnelerinden 46
           Dosya Konusu
        ODTÜ Mezunları Derneği 50 Yaşında
           Yerel Süreli Yay›n
           ISSN 1303-7390
       ODTÜ Mezunları Derneği aylık yayın organıdır.
       ODTÜ’lüler Bülteni her ay 5750 adet basılmakta
       ve Dernek üyelerine ücretsiz gönderilmektedir.
       İmzalı yazılardaki görüş ve düşünceler yazarlarına
       ait olup, ODTÜ Mezunları Derneği’ni ve ODTÜ’lüler 48 Çizgiyle
      Bülteni’ni sorumlu kılmaz. Yayımlanan yazılar ve fotoğraflar,
       Derneğin ve yazarların izni olmadan kullanılamaz.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11