Page 10 - 250. sayı Haziran 2015
P. 10

ODTÜLÜ’LERBÜLTENİ
              DERNEKTEN
         ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ

                ODtÜ GÜNÜ                Her yıl Mayıs ayının son Cuma gün gerçekleşen törenle kutlanan ODtÜ Günü, bu yıl 29
                Mayıs Cuma günü ODtÜ KKM’de yapılan törenle kutlandı. ODtÜ Senatosu’nun kararıyla
                Prof. Dr. ionna Kuçuradi’ye Senato özel ödülü; özgen Acar ile Murad bayar’a Üstün
                Hizmet ödülü; Evin ilyasoğlu, Prof. Dr. Seza imamoğlu özen ve Derneğimiz Yönetim
                Kurulu başkanı Himmet Şahin’e takdir ödülü verildi.

                   niversitemizin kuruluşunun 59. yıl dönümünün  ğun dile getirdi. Dünya üniversiteleri sıralamalarında
                   kutlandığı ODTÜ Günü’nün, ODTÜ KKM A   ODTÜ’nün bulunduğu başarılı konuma da değinen
                ÜSalonu’nda, saat 11.00’da başlayan birinci bö- Rektör Acar, bu tür sonuçların Türkiye’ye ve üniversi-
                lümünde, ODTÜ Senato Özel Ödülü ile Üstün Hizmet  teye saygınlık kazandırması açısından önemli olduğu-
                ve Takdir Ödülleri takdim edildi. Törenin ODTÜ KKM  nu, ancak ODTÜ’nün amacının bu sıralamada yüksel-
                Kemal Kurdaş Salonu’nda, saat 14.30’da başlayan ikin- mek değil, misyonundan ayrılmadan ve yorulmadan,
                ci bölümünde ise Turan Baskan Üstün Hizmet, Hizmet  daha iyi eğitim – araştırma-uygulama yapma iddiasını
                ve Teşvik Ödülü’nün yanı sıra, ODTÜ’ye 20 yıl hiz- ve çabasını sürdürmek olduğunu ifade etti. Üniversite-
                met vererek emekli olan akademik ve idari personele  lerin temel özgürlüklere, evrensel demokratik değerle-
                hizmet plaketleri ile ODTÜ’de 45, 40, 35, 30, 25, 20  re öe bilimsel düşünceye sahip çıkmasının, verdikleri
                hizmet yılını dolduran ODTÜ mensuplarına hizmet  eğitim, yaptıkları bilimsel araştırmalar, geliştirdikleri
                       belgeleri takdim edildi.     teknolojiler kadar önemli olduğunu belirten Rektör
                                        Acar, ODTÜ’nün kurulduğu tarihten bu yana çalışma-
                       Opera dinletisi ile başlayan tören- larını bu düşünceyle yürüttüğünü vurguladı. Prof. Dr.
                       de, ODTÜ’nün başarılı çalışmalarını
                       konu alan sunumun ardından açış  Acar, ODTÜ Senatosu tarafından ödüle değer bulunan
                                        ödül sahiplerine çalışmaları dolayısıyla teşekkür ede-
                       konuşmasını yapan ODTÜ Rektörü
                       Prof. Dr. Ahmet Acar, açış konuşma- rek sözlerini tamamladı.
                       sı yaparak sunumda yer alan yurtiçi  Rektör Acar’ın konuşmasının ardından ödül törenine
                       ve yurtdışı başarılı sonuçlara değindi.  geçildi. Prof. Dr. Ioanna Kuçuradi, felsefe dalında bi-
                       Acar, alınan ödüller ve başarılı sonuç- limsel çalışmaları, ulusal ve uluslararası başarıları ne-
                       ların eğitim, üniversitenin araştırma  deniyle aldığı ODTÜ Senato Özel Ödülü’nün ardından
                       ve inovasyon, uygulama faaliyetle- yaptığı konuşmada, dünyadaki tüm okulların çocuk-
                       riyle toplum için yaratılan değerin  lara çeşitli dallarda verdikleri eğitimden daha önemli-
                       ve bilime katkıların yansıması oldu- sinin insanlığı öğretmeleri olduğunu ifade etti. Kuçu-


        8                                                 HAZİRAN 2015
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15