Page 7 - 250. sayı Haziran 2015
P. 7

ODTÜLÜ’LERBÜLTENİ      ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ
                                                DERNEKTEN    ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ
                 Bizden Size                                ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ       Sevgili Üyelerimiz,

       Haziran ayı ülkemizin aylardır kilitlendiği Genel Seçimlerin sonuçları açısından son
       derece önemli bir ay olarak karşımıza çıkıyor. Baraj ve Başkanlık tartışmaları içinde geçen
       seçim atmosferinde, ülkenin en önemli sorunlarından olan gelir dengesizliği ve yoksulluk
       sınırlarının daha da ağırlaşması nedeniyle ekonomik vaatler birbirini kovalıyor.

       Ekonomik daralmanın yanı sıra işsizlik ve ülkemiz sınırlarının dışında yaşanan savaşın izleri
       toplumda daha da fazla hissediliyor. Ülke sınırları dışından gelen yabancıların sayısının
       2 milyonu aşması nedeniyle özellikle güneydoğuda ve diğer büyük kentlerde yaşanan
       toplumsal gerilim gittikçe artarken, seçimler sonrası ülkenin çözüm bekleyen sorunları
       toplumda kanıksama hissini çoğaltıyor.

       Sosyal bir devlet olmanın en önemli özelliklerinden birisi devletin eğitim, sağlık, ulaşım
       gibi belli başlı alanlarda toplumsal refahı gözeterek toplumun tüm kesimlerine ulaşmasıdır.
       Tüm toplum kesimlerinin aynı ölçekte milli gelirden pay alması ve sosyal destekten
       faydalanması gelir eşitsizliğinin çoğaldığı zamanlarda çok daha önemli hale gelir.
       Haziran seçimleri meclis aritmetiği ve sonrasında getirecekleri açısından son derece
       önemli bir ay olarak tarihteki yerini şimdiden almış bulunuyor.

       Tarihte ve özellikle ODTÜ tarihinde yerini bulan bir başka önemli olay ise;

       ODTÜ Senatosu’nun her sene verdiği ODTÜ Takdir Ödülü, bu sene ODTÜ Senatosu
       tarafından ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Şahin’e, ODTÜ
       Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olarak Derneğin kurumsallaşmasında, mali
       gücünün arttırılmasında, toplumsal sorumluluk projelerinde yer almasında ve nitelikli
       öğrencilerin Üniversitemize kazandırılmasında yönlendirici ve etkin rolü; ODTÜ Mezunları
       Konsey Başkanı olarak tüm mezun Derneklerinin yardımlaşmasında ve Üniversitemiz ile
       olumlu ilişkilerin koordinasyonunda gösterdiği başarısı dolayısıyla verildi. 29 Mayıs 2015
       günü ODTÜ KKM’de gerçekleşen Takdir Ödülü töreninde ödülünü alan Himmet Şahin
       yaptığı konuşmada; ödül almaktan dolayı yaşadığı mutluluğu ifade etti. “Yaşam pınarlarım,
       insan ve doğa sevgisi oldu, sürekli olarak bu alanlarda karınca kararınca katkı koymanın
       düşlerini kurdum” diyen Şahin, ODTÜ’den aldığı eğitimin kişiliğinin gelişmesini sağladığını
       ifade etti. Himmet Şahin, mezunlar olarak Üniversitenin başarılarından gurur duyduklarını
       ve bu başarıların Üniversiteye sahip çıkma ve destek olma arzusunu artırdığını söyleyerek,
       bu başarıların öğrencisi, öğretim üyesi, diğer çalışanları, yöneticileri ve mezunlarıyla
       ODTÜ bileşenlerinin yıllar boyu büyük özveriyle verdikleri emeğin ürünü olduğunu belirtti.
       Şahin, 2015 ODTÜ Takdir Ödülü’nü beraber mücadele verdikleri mezunlar adına aldığını
       belirterek sözlerini tamamladı.
       Haziran ayındaki bir diğer önemli durum ise; 14 Haziran 2015 günü yapılacak olan
       Dernek mali genel kurulumuzdur. Tüm üyelerimizin Mali Genel Kurul’a katılımlarını bekler
       saygılarımızı sunarız.


                                    OD TÜ Me zun la rı Der ne ği
                                         Yö ne tim Ku ru lu
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12