Page 5 - 268. sayı Mart 2017
P. 5

ODTÜ’LÜLERBÜLTENİ
             DERNEKTEN                       KHK’LARLA BİLİM


                       SUSTURULAMAZ!
            686 sayılı KHK ile 4464 kamu çalışanı daha mesleklerinden atıldı. İlişiği kesilenler içinde çok
            sayıda öğretmen ve akademisyen bulunmakta. Demokrasi, hak, hukuk, temel özgürlükler
            gibi kavramların yok sayıldığı OHAL sürecinde, KHK lar ile kamuda görevini sürdüren

            bilimden özgürlükten hukuktan yana olan muhalif kesimler susturulmaya çalışılmaktadır.

            Bu KHK ile 330 akademisyen de görevinden uzaklaştırılmıştır. Neredeyse tüm
            akademisyenleri tasfiye edilen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinin, Dil Tarih

            Coğrafya Fakültesinin bazı bölümleri fiili olarak kapatılmıştır.

            Tek adam dayatmasının karanlığı, bilimin, özgürlüğün, çağdaş düşüncenin yeşerdiği
            üniversitelerimizin aydınlığını kapatamaz.


            Bu tasfiye sadece, ilk toplum bilimleri akademisi olan 150 yıldan uzun bir suredir
            ülkemizin akademik kültürüne katkı yapan dar anlamda akademik ürün vermeyen, tarihi
            boyunca, topluma, devlet kadrolarına nitelikli aydın yetiştiren Mülkiyenin aydınlık yüzlü

            akademisyenlerinin, toplumsal sanatın, kültürün birikimindeki katkılarıyla köklü geçmişe
            sahip Dil Tarih Fakültesindeki akademisyenlerle ile birlikte tüm çağdaş eğitimi, özgür
            düşünceyi benimsemiş, bilimden yana saf tutmuş tüm akademisyenlerin tasfiyesi değildir.
            Bu tasfiye aynı zamanda ülkenin çağdaş eğitimden vazgeçmesi, genç kuşakların eğitim
        DUYURU
            hakkının da gasp edilmesidir.


            Biz ODTÜ Mezunları Derneği olarak, bilime, çağdaş eğitime, üniversite özerkliğine
            olan inancımızla ihraç edilen üniversitelerinden ve öğrencilerinden uzaklaştırılan
            akademisyenlerle dayanışma içinde olduğumuzu ve sürecin takipçisi olacağımızı

            kamuoyuna saygıyla duyururuz.

            ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ


        6                                                  MART 2017
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10