Page 3 - 268. sayı Mart 2017
P. 3

ODTÜ’LÜLERBÜLTENİ
             DERNEKTEN

                            İçindekiler 03/2017
                            6 - Dernekten          ODTÜ’LÜLER BÜLTENİ
            MART 2017
       Dernek Ad›na Sahibi ve Yaz› ‹flleri Müdürü 24 - Vişnelik İzlencesi
        İ. Seyhan ÇAMLIGÜNEY (PHYS’81)
           Yay›n Kurulu
       Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY’83)
          fiule fiAH‹N (PSY’85)
         Günay BULUT (ADM’85)
         Melih VURKIR (OR/STAT’83)
        fiule GÖKO⁄LU (ADM’85)
        Gökçen GÖKYER (CP’12)         26 - Mezun Derneklerimizden
         Kıvanç YILMAZ (IE’03)
       Ümit Nevzat UĞUREL (CP’80)
        İbrahim BERKSOY (ME’91)
        Kamil AKDOĞAN (ES’90)
         H. Can DOĞAN (MINE’02)
         Yay›n ve Reklam Sorumlusu
          Aysun BÜYÜKCENG‹Z          28 - Güncel
          yayin@odtumd.org.tr
           Grafik-Tasar›m
         Yusuf MEŞE - (Ajans-Türk)
            Bask›
        AJANS-TÜRK BASIN VE BASIM A.fi.
       ‹stanbul Yolu 7.km. Necdet Evliyagil Caddesi  31 - Dosya
          No: 24 Bat›kent/Ankara
          Tel: 0312 278 08 24
          Bask› Tarihi: 11.04.2016
       ODTÜ Mezunlar› Derne€i Yönetim Kurulu
       Seyhan ÇAMLIGÜNEY (PHYS’81)
         S. Melih ŞAHİN (ME’85)
         Melda ASLAN (CP’06)         40 - Kavramlar
       Gülşah Gülen ÇİfTÇİ (ECON’09)
         H .Can DOĞAN (MINE’02)
       Taylan Ulaş EVCİMEN (CE’02)
        Kamil AKDOĞAN (ES’90)
                                               DOSYA
          Ödentileriniz ‹çin
         T. ‹fl Bankas›, ODTÜ fiubesi       41 - ODTÜ’den Bir Köşe
       TR 39 000 64 000 001 4229 0528642
        Garanti Bankas› Maltepe fiubesi
       TR92 0006 2000 1140 0006 2011 60
         Burs ve Yard›mlar Fonu
         T. ‹fl Barkas›, ODTÜ fiubesi
      TR 81 000 64 000 001 4229 0422059 (TL)
      TR 80 0006 4000 0024 2293 2824 08 (EUR)   42 - Hocam İnecek Var
      TR 81 0006 4000 0024 2293 1651 17 (USD)
        Garanti Bankas› Maltepe fiubesi
      TR 21 000 6 2000 1140 000 6 2995 35 (TL)
           Yönetim Yeri
      ODTÜ Mezunlar› Derne€i Viflnelik Tesisi                      TOPLUMSAL CİNSİYET
       1540 Sk. No: 58 100. Y›l, 06530, Ankara
          Tel: (312) 286 79 79         44 - Kitaplar Arasında           AYRIMCILIĞI
          Faks: (312) 287 75 00
        E-posta: odtumd@odtumd.org.tr
          www.odtumd.org.tr
    facebook/ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ VİŞNELİK TESİSİ
           Kapak Görseli
          Onur METİN (GEOE’13)         46 - Opera Sahnelerinden
           Dosya Konusu
         Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı
          Yerel Süreli Yay›n
           ISSN 1303-7390
   ODTÜ Mezunları Derneği aylık yayın organıdır. ODTÜ’lüler Bülteni her ay  48 - Çizgiyle
    4750 adet basılmakta ve Dernek üyelerine ücretsiz gönderilmektedir.
      İmzalı yazılardaki görüş ve düşünceler yazarlarına ait olup,
    ODTÜ Mezunları Derneği’ni ve ODTÜ’lüler Bülteni’ni sorumlu kılmaz.
        4 Yayımlanan yazılar ve fotoğraflar,                                 MART 2017
       Derneğin ve yazarların izni olmadan kullanılamaz.
   1   2   3   4   5   6   7   8