Page 7 - 261. sayı Temmuz-Ağustos 2016
P. 7

ODTÜLÜ’LERBÜLTENİ
             DERNEKTEN


                Türkiye’nin dört bir yanında farklı liselerde okuyan öğrencilerimiz, sürüklenmeye

                çalışıldığımız karanlığı delercesine birbiri ardına seslerini yükseltiyor. İstanbul Erkek
                Lisesi’nin son dönemde artan baskılara karşı mezuniyet töreninde yaptığı protesto
                ile başlayan eylemler kısa süre içinde birçok farklı liseye yayıldı.


                Ne yazık ki Türkiye’de eğitim sistemi verileri son derece karanlık bir tablo
                çizmektedir. Gençlerin okula kayıt oranlarına bakıldığında, Türkiye OECD ülkeleri

                arasında en alt sıralarda kalmaktadır. Sürekli değiştirilen eğitim sistemi ile kalite
                arttırılmak bir yana dursun, gün geçtikçe bilimsel bilgiden uzaklaşılarak ders

                içeriklerinin içi boşaltılmaktadır. Liseler özelinde baktığımızda okullarda uygulanan
                baskılar ve niteliksizleştirilen eğitim 1 milyon 200 binden fazla öğrencinin açık

                liselere kaçışına sebep olmaktadır.
            DUYURU
                Liseler bugün tüm bunların altyapısını oluşturan uygulamaları, baskıları ve

                biat kültürünü reddederek bir araya gelmiştir. Özgürlüğün karşısına baskıyı,
                dayanışmanın karşısına rekabeti, yaratıcılığın ve farklılıkların karşısına “tek tip

                bireyi” koyan bu sisteme, bilgiyi ayaklar altına alıp cehaleti yücelten politikalarına
                karşı farklı yerlerden hep birlikte haykırdıkları cümleler umudumuzdur. Bizler, bu
                umudu büyütme sorumluluğumuzun bilincindeyiz.


                Karanlığın karşısında onurlu bir duruş sergileyen ve başka bir dünyanın var
                olduğuna inanan bu gençler geleceğimizdir.


                Tüm ODTÜ’lüleri ve başka bir dünyaya inanan tüm ODTÜ dostlarını geleceğimize
                sahip çıkmaya çağırıyoruz.


                ODTÜ Mezunları Derneği
                Yönetim Kurulu        8                                              TEMMUZ-AĞUSTOS 2016
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12