Page 4 - 261. sayı Temmuz-Ağustos 2016
P. 4

ODTÜLÜ’LERBÜLTENİ
                                                 DERNEKTEN



                   Bizden Size








       Sevgili Üyelerimiz,





       Çok zor günlerden geçiyoruz.

       İstanbul’da yapılan havaalanı terörü ile toplumda zaten önceki terör eylemleri nedeniyle
       oluşan korku ve infial duyguları en üst seviyeye taşınmışken, 15 Temmuz akşamı savaş
       uçakları, bombalar ve tanklarla masum insanların ölümüne yol açan kanlı darbe girişimi
       toplumun üzerine ağır kara bir bulut gibi çöktü.

       ODTÜ’ den edindiğimiz en önemli değerler olan demokratik ve çağdaş yaşam içinde

       özgürlük, eşitlik ve insan haklarını gözeten, bilimsel düşünceyi ön plana alan bakış
       açımızla, eskiden olduğu gibi bugün de her türlü darbe ve kısıtlayıcı yaşam biçimini
       halka dikte etmeye çalışan tüm rejimlere karşı olan duruşumuzu sürdürüyor ve darbe
       girişiminin toplumun geniş çevrelerince kabul görmemesini memnuniyetle gözlemliyoruz.

       ODTÜ Mezunları Derneği olarak bugüne kadar demokratik, çağdaş düzeni, insan
       haklarını, hukukun üstünlüğünü ve özgürlükçü düşünceyi hedef alan her türlü darbe,
       kalkışma ve girişimin karşısında olduk, bundan sonra da karşısında olmaya devam
       edeceğiz.

       Bu zor günlerin yarattığı travmadan toplumun demokrasi, özgür düşünce ve çağdaş
       yaşam kuralları çerçevesinde sıyrılabileceğine inanıyoruz.


       Bu değerler aynı zamanda Haziran 2016’da yapılan Genel Kurulumuzla yeniden
       yönetime gelen Çağdaş ODTÜ’lüler grubunun da değerleridir. Bu vesile ile Genel
       Kurul’da bizi desteklediğiniz, Derneğimiz için yaptığımız çalışmaları takdir ettiğiniz ve
       sürmesini talep ederek bizleri yeniden seçtiğiniz için çok teşekkür ediyoruz.

       Demokratik yaşam ve bilimsel düşünceye saygılı, eşitlikçi ve insan haklarını önceleyen,
       hukuk çerçevesinde özgürce yaşamı savunan duruşumuzla Derneğimiz için bugüne
       kadar yaptığımız çalışmalarımızı bundan sonra da devam ettireceğiz.

       Saygılarımızla,





       ODTÜ Mezunları Derneği

       Yönetim Kurulu







                                                           5
      SAYI 261
   1   2   3   4   5   6   7   8   9