gündem

 • 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

  2019 yılı Seçimsiz Olağan Genel Kurulu ve Tüzük Değişikliği Genel Kurulu

  9-10 Mart 2019 tarihlerinde, saat 10.00 – 18.30 arasında çoğunlukluolarak dernek merkezimizde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul çoğunluk aranmaksızın 16-17 Mart 2019 tarihlerinde,

  saat 10.00 – 18.30 arasında ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Salonu’nda aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

   

  GÜNDEM:

  1. Açılış,
  2. Divanın oluşturulması,
  3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
  4. Gündemin okunması ve karara bağlanması
  5. Tüzük Komisyonunun seçimi
  6. Haziran 2018-Ocak 2019 dönemi Çalışma Raporu’nun ve Denetim Kurulu Raporu’nun okunması ve görüşülmesi
  7. Haziran 2018 – Ocak 2019 dönemi bütçesinin görüşülmesi ve mali durum değerlendirmesi
  8. Bağımsız Denetim raporunun sunulması
  9. Tüzük Komisyonu raporunun okunması
  10. Tüzük Komisyonu raporunun madde madde görüşmeye açılması ve karara bağlanması
  11. Dilek ve öneriler
  12. Kapanış.

  Olağan Genel Kurul’a katılımlarınızı bekleriz.

  ODTÜ Mezunları Derneği
  Yönetim Kurulu Üyeleri

Başa dön tuşu