Enerji Komisyonu

 • Panel: Enerji Depolama Sistemleri

  ODTÜ Mezunları Derneği Enerji Komisyonu tarafından 27 Nisan 2019 Cumartesi günü “Enerji Depolama Sistemleri” başlıklı bir panel düzenlenecektir.

  PROGRAM

   PANEL YÖNETİCİSİ

   Erdinç TEZCAN (ME’93)

  ODTÜ Mezunlar Derneği Enerji Komisyonu Başkanı

  PANELİSTLER:

  Dr. Öğr. Ü. Ozan KEYSAN – ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

  Doç. Dr. Muhsin MAZMAN – Mutlu Akü

  Dr. Değer SAYGIN – Shura Enerji Dönüşümü Merkezi

  Dr. Gökhan DEMİRCİ – Aspilsan Enerji

  *************

  Tarih: 27 Nisan 2019 Cumartesi

  Saat: 13.30

  Yer: ODTÜ Mezunları Derneği, Vişnelik Salonu

 • Nükleer Enerjide Yaşanan Gelişmeler ve Hukuksal Boyutu paneli yapıldı

  19 Ocak 2019 Cumartesi günü derneğimizde Nükleer Enerjide Yaşanan Gelişmeler ve Hukuksal Boyutu başlıklı panelimizi gerçekleştirdik.

  Panelin moderatörlüğünü derneğimiz bünyesinde faaliyet gösteren Enerji Komisyonu üyesi Fuat Tiniş (ME’80) yaparken konuklarımız DOÇ. DR. ŞULE ERGÜN (HÜ Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve

  Nükleer Mühendisleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi), DR. SERHAT ALTEN (ME’85) (TAEK Nükleer Güvenlik Dairesi Başkanı), NEDİM BÜLENT DAMAR (EE’70) (TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Eski Başkanı, ODTÜ MD Enerji Komisyonu Üyesi) ve NURTEN ÇAĞLAR YAKIŞ (Avukat) idi.

  Katılımın çok yoğun olduğu panelimiz hakkında daha geniş bilgiyi derneğimizin yayın organı ODTÜlüler Bülteni’nin Şubat-Mart sayısında okuyabilirsiniz.

 • Panel: Nükleer Enerjide Yaşanan Gelişmeler ve Hukuksal Boyutu

  Ülkemizde yapımı sürmekte ve planlaması yapılmakta olan nükleer santrallerin güncel durumu, bu santrallerin güvenliği, çevreye etkileri ile kullanılmış nükleer yakıtların bertarafı konuları kamuoyunun sürekli gündemindedir.

  Bu anlamda yapılmakta olan lisanslama ve regülasyon çalışmaları önemli olmaktadır.

  Bu konular ile nükleer santrallerin, ülkemizin enerji ihtiyaçları ve üretim kapasiteleri içerisindeki yerinin anlatılacağı, ayrıca bu santrallerin kurulumunun hukuksal boyutunun tartışılacağı panelimize davetlisiniz.


  Saygılarımızla,

  ODTÜ Mezunları Derneği

  PROGRAM

  Tarih: 19 Ocak 2019, Cumartesi

  Saat: 13.30

  Yer: ODTÜ Mezunları Derneği, Vişnelik Salonu

  PANEL YÖNETİCİSİ

  FUAT TİNİŞ

  (ODTÜ Mezunları Derneği Enerji Komisyonu, ME’80)

  KONUŞMACILAR

  DOÇ. DR. ŞULE ERGÜN

  HÜ Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve

  Nükleer Mühendisleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

  DR. SERHAT ALTEN (ME’85)

  TAEK Nükleer Güvenlik Dairesi Başkanı

  NEDİM BÜLENT DAMAR (EE’70)


  TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Eski Başkanı, ODTÜ MD Enerji Komisyonu Üyesi

  NURTEN ÇAĞLAR YAKIŞ

  Avukat

  ___________________________________

 • Arge ve İnovasyonda Neredeyiz?

  ODTÜ Mezunları Derneği Enerji Komisyonu tarafından 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Arge ve İnovasyonda Neredeyiz? başlıklı bir panel düzenlenecektir.

  Son yıllarda sürekli duyduğumuz ve her ülkenin çalışma yapması gereken bir konu olarak anlatılan arge ve inovasyon; sınırların yok olduğu, ürün çeşitliliğinin arttığı, sınırlı kaynakları kullanarak, en az maliyetle en fazlasını almaya çalışan küreselleşen dünyada, sanayide ve teknolojide gelişmişliğin, rekabetçi piyasalarda hayatta kalmanın, müşteri konumundan ürün / hizmet sağlayan konumuna geçmenin en can alıcı şartı olarak, geleceğe yüzünü dönen ülkelerin, toplumların gündeminde olmaya ve arge ve inovasyonda varlık gösteremeyenlerin ise “treni kaçıranların’’ psikolojisiyle izleyici olacakları kavramlar olmaya devam edecektir. Bizlerin de ülke olarak bir derin nefes alıp arge ve inovasyondaki yerimizi, gideceğimiz yönü, nasıl planlayacağımızı, nereye varmak istediğimizi bir an önce belirlememiz gerekiyor.

  Bu kez ODTÜ MD Enerji Komisyonu olarak sadece enerji üzerine bir panel düzenlemek yerine makina üretiminden enerjiye, günlük yaşantımızdan, uzayda koloni kurmaya, yereldeki alışverişlerden uluslararası ticarete her konuda dikkate alınması gereken ‘‘ARGE VE İNOVASYON’’ konusunu sizlerle konuşmak ve tartışmak istedik.

  Arge ve İnovasyonda Neredeyiz? isimli panelimizde arge ve inovasyon üzerine teorik ve pratik olarak çalışma yapmış, alanında söz sahibi olmuş panelistlerimizle arge ve inovasyon kavramından başlayarak, konunun dünyadaki görünümünden, Türkiye’deki geçmişine, ülkemizde yapılan düzenlemelerden, mevcut durumumuza, arge ve inovasyon anlamında yapılan iyi uygulama örneklerine pek çok konuyu değerlendireceğiz. Sizlerle birlikte bugünden yarına neler yapmamız gerektiğini, üzerimize düşen görevleri ve hedeflerimizi tartışacağız.

  Saygılarımızla,
  ODTÜ Mezunları Derneği

  PROGRAM

  Tarih: 28 Nisan 2018 Cumartesi
  Saat: 14.00-17.00
  Yer: ODTÜ Mezunları Derneği, Vişnelik Salonu 

  KONUŞMACILAR

  Panel Yöneticisi: Erdinç TEZCAN
  (ODTÜ Mezunları Derneği Enerji Komisyonu, ME’93)

  Müfit AKYOS
  (Teknoloji Yönetim Danışmanı )

  Hanzade SARIÇİÇEK
  (ODTÜ Teknokent Genel Md.Yrd.)

  Elif BAKTIR
  (ODTÜ Mems Merkez Müdürü)

  Gülşen ÖNCÜL
  (Makina Mühendisi-Havacılık)

 •  “Türkiye Enerjide Nereye Gidiyor? Türkiye Enerji Görünümü Mart 2018”

  ODTÜ Mezunları Derneği Enerji Komisyonu tarafından 31 Mart 2018 Cumartesi günü “Türkiye Enerjide Nereye Gidiyor? Türkiye Enerji Görünümü Mart 2018” başlıklı bir panel düzenlenecektir.

  TMMOB Makina Mühendisleri Odası 2010‘dan bu yana Türkiye’nin Enerji Görünümü adlı Oda Raporunu her iki yılda bir yayınlamaktadır. Enerji Görünümü 2018 raporunun editörlüğünü ODTÜ Mezunlar Derneği Enerji Komisyonu üyeleri de olan Oğuz Türkyılmaz ve Orhan Aytaç üstlenmiştir. Raporun yirmi dokuz yazarı içinde ODTÜ Mezunlar Derneği Enerji Komisyonu Başkan ve üyeleri de yer almaktadır.

  2013’den bu yana, aynı tema ile düzenlenen bu panelin, 31.3.2018 tarihli oturumunda, Türkiye’nin birincil enerji tüketimi, enerjide dışa bağımlılık ve elektrik enerjisi üretiminin durumu hakkında bilgi verilecektir. Elektrik enerjisi sektörünün gelişimi ile elektrik üretim amaçlı projelerin durumu incelenecek, proje stoku hakkında yorumlar yapılırken, iptal edilen santral yatırımlarına ve kredi geri ödemelerindeki olası sorunlara işaret edilecektir. Mevcut santralların verimli kullanılıp kullanılmadığı irdelenecek ve atıl kapasitenin değerlendirilmesi gereği anlatılacaktır.

  Mevcut durumun anlatılması ve eleştirisiyle yetinilmeyip, ülke ve toplum yararı doğrultusunda kamusal planlamaya dayalı alternatif bir demokratik enerji politikası oluşturulmasını amaçlayan ve bu doğrultuda çözümler içeren kapsamlı önerilerin yanı sıra “Kamusal hizmetlerin toplum yararını gözeten yeni bir anlayışla kamu eliyle verilmesine yönelik çağrının”, katılımcılarla paylaşılıp tartışmaya açılacağı panelimize katılımınızı bekler, saygılar sunarız.

  PROGRAM
  Konuşmacılar

  Oğuz TÜRKYILMAZ (IE’73)
  Orhan AYTAÇ (ME’79)

  Tarih: 31 Mart 2018 Cumartesi
  Saat: 14.00-16.30
  Yer: ODTÜ Mezunları Derneği, Vişnelik Salonu

 • Söyleşi: Türkiye Ekonomisinin Genel Dinamikleri ve Beklentiler

  “Türkiye Ekonomisinin Genel Dinamikleri ve Beklentiler” üzerine gerçekleştireceğimiz ve Derneğimiz Enerji Komisyonu Başkanı Dr. Huzur Keskin’in moderatörlüğünde, Hürriyet Gazetesi yazarı, ekonomist Sayın Uğur Gürses ile yapılacak söyleşimize tüm üyelerimiz davetlidir.

  Saygılarımızla,
  ODTÜ Mezunları Derneği

  PROGRAM

  Tarih: 3 Mart 2018, Cumartesi
  Saat: 15.00
  Yer: Vişnelik Salonu

 • Panel: Lisanssız Elektrik Üretimi

  ODTÜ Mezunları Derneği Enerji Komisyonu düzenleyiciliğinde; 24 Şubat 2018 Cumartesi günü saat 14:00 – 16:00 arasında, Vişnelik Salonu’nda “Lisanssız Elektrik Üretimi” paneli gerçekleştirilecektir.

  Bir güneş ülkesi olmasına karşın, yüzünü değil sırtını güneşe dönmüş olan ülkemizde güneş enerjisinden elektrik üretimi derneğimizin Enerji Komisyonu’nun önceki yıllarda düzenlediği panellerde de ele alınmıştı.

  Güneş enerjisinden küçük ölçekli elektrik üretimi ile ilgili teknolojik gelişmeler, ilgili yasal düzenlemeler, saha uygulamaları, yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin ele alınacağı; Prof. Raşit TURAN, Berke AYGÜN, İzzet SEFERBEYOĞLU, Ümit ŞEN’in panelist olarak; Erdinç ÖZEN’in kolaylaştırıcı olarak yer alacağı panelimize tüm üyelerimizi bekliyoruz.

  Saygılarımızla,
  ODTÜ Mezunları Derneği

  PROGRAM

  Konuşmacılar:

  Prof. Raşit TURAN
  (ODTÜ Güneş Araştırmaları Merkezi Müdürü)

  Berke AYGÜN
  (Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği Genel Sekreteri)

  İzzet SEFERBEYOĞLU
  (MMO Ankara Şubesi Enerji Komisyonu Başkanı)

  Ümit ŞEN
  (Başarı Enerji)

  Kolaylaştırıcı:

  Erdinç ÖZEN
  (ODTÜ MD Enerji Komisyonu Üyesi- EE’85)

  Tarih: 24 Şubat 2018 Cumartesi
  Saat: 14.00-16.00
  Yer: ODTÜ Mezunları Derneği, Vişnelik Salonu

   

   

 • Enerji Ekipmanlarının Yerli İmalatı

  Enerji Komisyonunun 2017-2018 çalışma dönemindeki ikinci, 2018 yılının ilk panelinin konusu, diğer birçok alanda olduğu gibi;  enerji sektöründe de can yakıcı konulardan olan, kullanılan ekipmanların yerli imalatıdır. Geçtiğimiz yıllarda da, Enerji Komisyonunca düzenlenen çeşitli etkinliklerde ele alınmış olan bu konu; son gelişme ve düzenlemelerin ışığında, bu defa, kamu ve özel sektör temsilcilerinin, düşünce kuruluşlarının, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu ve Derneğimiz Enerji Komisyonu üyelerinin katılımıyla  tartışılacaktır.

  Panelde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesislerinde kullanılan yerli ekipmanlar ve aksamları, faydalandıkları devlet teşvikleri hakkında bilgi verilecek; enerji makinaları, aksam ve parçalarının ithalat ve ihracatı ele alınacak; elektrik üreten makina ve aksamının yerli tasarım ve imalat kapasitesi, deneyimler, imkanlar, kümelenme yoluyla bilgi ve güç birliği oluşturma girişimleri ve sorunlar dile getirilecek; offset mekanizmasından yararlanma konusu değerlendirilecektir.

  Mevcut durumun anlatılması ve irdelenmesiyle yetinilmeyip, ülke ve toplum çıkarları doğrultusunda çözümler içeren kapsamlı önerilerin de,

  katılımcılarla paylaşılıp tartışmaya açılacağı panelimize katılımınızı bekliyoruz.

  Saygılarımızla,
  ODTÜ Mezunları Derneği

  PROGRAM

   

  Tarih: 20 Ocak 2018 Cumartesi
  Saat: 14.00-17.00
  Yer: ODTÜ Mezunları Derneği, Vişnelik Salonu

  KONUŞMACILAR

  Panel Yöneticisi: Orhan AYTAÇ
  (ODTÜ Mezunları Derneği Enerji Komisyonu, ME’79)

  Ali Bülent KAPÇI
  (ETKB – YEGM  Yerli Aksam Koordinatörlüğü)

  Bengisu ÖZENÇ
  (TEPAV Makroekonomi Çalışmaları Programı)

  Hüseyin VATANSEVER
  (ENSİA Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği, İzmir)

  Murat ERKİLET
  (ODTÜ Mezunları Derneği Enerji Komisyonu, ME’86)

  Pınar YALMAN AKCENGİZ
  (OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Kümelenmesi)

  Facebook’ta oluşturulan etkinlik için lütfen tıklayın.

 • Türkiye Ekonomisinin Bugünü ve Yarını 1 Paneli gerçekleştirildi

  23 Aralık 2018 tarihinde ODTÜ Mezunları Derneği Enerji Komisyonu’nun 2017-2018 döneminde “Her Aya Bir Panel” etkinliklerinin ilki gerçekleşti. “Türkiye Ekonomisinin Bugünü ve Yarını” konulu panel, Dr. Huzur Keskin’in moderatörlüğünde, Prof. Dr. Aziz Konukman ve Hakan Özyıldız’ın konuşmacı olarak katılımlarıyla, ulusal ekonomimizin bugünkü durumu ve alınması gereken önlemler ile yakın geleceğe ilişkin beklentiler ve tedbirler irdelendi.

Başa dön tuşu

Değerli Üyelerimiz,

Derneğimize bağışlarınızı bekliyoruz.

DERNEK İŞ BANKASI BAĞIŞ HESAPLARI 

İŞ BANKASI ODTÜ ŞUBESİ

TL HESABI

HESAP ADI: ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ

IBAN: TR63 0006 4000 0014 2291 4222 59

USD HESABI

HESAP ADI: ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ

IBAN: TR39 0006 4000 0024 2293 7971 49

EURO HESABI

HESAP ADI: ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ

IBAN: TR98 0006 4000 0024 2293 7971 54

SWİFT KODU: ISBKTRISXXX

Önemli Not: Açıklama bölümüne sadece DERNEK BAĞIŞI ve İLETİŞİM BİLGİSİ yazılması gerekmektedir.

Saygılarımızla,

ODTÜ Mezunları Derneği

Yönetim Kurulu