Eğitim Sen Ankara 5 No lu Şube ODTÜ İşyeri Temsilciliği

 • ODTÜ’deki Disiplin Soruşturmalarına İlişkin Bilgilendirme

  ODTÜ Bileşenleri olarak 29 Ekim 2016 Cumartesi günü yayınlanan son iki KHK ile akademik özgürlüklere dair daha da derinleşen kaygılarımızla, son dönemde okulumuzdaki disiplin soruşturmalarının olası hukuki ve toplumsal sonuçlarına dair hazırladığımız bilgilendirme notunu sunuyoruz.

  Bilgi notunun genel çerçevesini aşağıda, hukuki yorumları içeren ayrıntılı belgeyi ise ekte bulabilirsiniz.

  Saygılarımızla,

  Eğitim Sen Ankara 5 No lu Şube ODTÜ İşyeri Temsilciliği
  Orta Doğu Ögretim Elemanları Derneği
  ODTÜ Mezunları Derneği

   

  *ODTÜ Bileşenlerinden Kamuoyumuza Bilgilendirme Notu ve Tutum Almaya Davet:*

  Üniversite yönetiminin gündeme dair yapmakta olduğu bilgilendirmeleri yönetimin üniversite mensuplarını alınan kararlar ve uygulanışları konusunda katılımcı olmaya daveti olarak anlıyoruz.

   Bu bağlamda 24 Ekim tarihli Gündemdeki Konularla İlgili Bilgilendirme başlıklı e-postayla gönderilen belgenin sonuç kısmında belirtilen ifadeyi ODTÜ kamuoyunun dikkatine sunarız:

  Üniversitemiz idari ve akademik personeli hakkında başlanmış ancak henüz sonuçlandırılmamış disiplin soruşturmaları ile açılacak disiplin soruşturmaları, mevcut yasal düzenleme yapılıncaya kadar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 vd. maddelerinde yer alan usul ve cezalar esas alınarak yürütülmektedir.

  Bu bilgilendirme üniversitemizin yetkili sendikası olan Eğitim Sen in üye ve yöneticileri hakkında açılmış ve usulden kaynaklı sorunlarla YÖK ten geri çekilmiş soruşturmaların tamamlanması süreci ile ilgilidir.

  ODTÜ bileşeni kurumlar olarak hukuki danışmanlıklar vasıtasıyla da süreci başından itibaren takip etmekteyiz. Dolayısıyla, üniversite yönetiminin bu soruşturmalar bağlamında aldığı hukuki tavrın gerek bu soruşturmalar özelinde gerekse ülkemizin içinde bulunduğu siyasi ve toplumsal koşullarda üniversitemizin akademik özerkliği güvenceye alan özgürlükçü ortamını bozacak ve üniversite kamuoyunun adalet duygusunu zedeleyecek yeni gelişmelere yol açacağından kaygılıyız.

  Üniversitemizde katılımcı karar alma mekanizmalarına verilen öneme güvenerek söz konusu soruşturmalar hakkında Üniversite Yönetim Kurulu üyelerine hukuk danışmanlarımızın hazırladığı bilgi notunu ileteceğiz. Bunun ötesinde, üniversite kamuoyunu üniversitemiz yönetimince 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin işlemlerinde kullanılmaya başlamasının yaratacağı sorunlar konusunda bilgilendirmek isteriz.

  Bu görüşümüzün gerekçelerini açıklayabilmek amacıyla hukuki sürecin gelişimini ve mevcut hukuki durumu özetleyen kısa bir bilgi notunu aşağıda dikkatinize sunuyoruz.

  Bu notun sonuç olarak bize söylediği, mevcut hukuki boşluğun esas olarak TBMM’nin onayı ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa disiplin ile ilgili gerekli maddelerin eklenmemesinden kaynaklandığı; siyasi nedenlerden kaynaklanan bu durumun yarattığı sorunların, yasa koyucu gibi iş görmeye çalışan yargı (burada Danıştay 8. Dairesi) tarafından giderilmeye çalışıldığı; bütünsellikten uzak bir biçimde idare edilmeye çalışılan bu durumun, pek çok belirsizlik, *de facto*/fiili çözüm, dolayısıyla da hak ihlali ve karşı davayı gündeme getirdiği ve getireceği; bunlar sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü hak kaybının tazminin ise, mevcut hukuki belirsizlikler içinde bu kararları almayı tercih edenler tarafından karşılanmak durumunda kalınacağıdır.

  Hukuki belirsizliklerin olduğu bir durumda üniversite mensuplarını akademinin özerk alanından çıkarıp devlet memurluğu çerçevesine sokmak, ülkemizdeki başka üniversitelerin mensuplarını baskılamak için sıklıkla uyguladığı bir yöntemdir. Ne var ki, ODTÜ bilimsel özerkliği, özgürlükçü ve baskıdan uzak ortamı ile en zor koşullarda bile ülkemize umut veren, öncü bir kurum olmuştur.

   657 Sayılı Kanunun disiplin işlemlerinde uygulanması hakkında duyduğumuz endişeler ilk elden Eğitim Sen üye ve yöneticilerine açılan soruşturmalarda belirgin hale gelmekte olsa da gündemdeki bu uygulama aslında tüm üniversite çalışanlarımız için bağlayıcı olacaktır. ODTÜ bileşenleri ve temsil ettiği değerler bakımından ODTÜ’yü sahiplenen kamuoyu için önemli ve ciddi sonuçları olabilecek meselelerde aceleyle davranılması da telafisi güç hukuki yanlışlara düşülmesine zemin hazırlayacaktır.

  Üniversitemiz hukukçuları ve yönetimi ile konuyu yakından takip eden kurumlarımızın hukukçuları ve temsilcilerinin ivedilikle konu üzerinde fikir alışverişinde bulunmak üzere bir araya gelmelerinin faydalı olacağını düşünüyoruz. Hukuki belirsizlik giderilene kadar da üniversite yönetimini var olan soruşturmaları durdurmaya davet ediyoruz.

  ODTÜ kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

  Eğitim Sen Ankara 5 No lu Şube ODTÜ İşyeri Temsilciliği

  Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği

  ODTÜ Mezunları Derneği

Başa dön tuşu

Değerli Üyelerimiz,

Derneğimize bağışlarınızı bekliyoruz.

DERNEK İŞ BANKASI BAĞIŞ HESAPLARI 

İŞ BANKASI ODTÜ ŞUBESİ

TL HESABI

HESAP ADI: ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ

IBAN: TR63 0006 4000 0014 2291 4222 59

USD HESABI

HESAP ADI: ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ

IBAN: TR39 0006 4000 0024 2293 7971 49

EURO HESABI

HESAP ADI: ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ

IBAN: TR98 0006 4000 0024 2293 7971 54

SWİFT KODU: ISBKTRISXXX

Önemli Not: Açıklama bölümüne sadece DERNEK BAĞIŞI ve İLETİŞİM BİLGİSİ yazılması gerekmektedir.

Saygılarımızla,

ODTÜ Mezunları Derneği

Yönetim Kurulu