Ay: Temmuz 2020

 • PROJE YÖNETİMİ EĞİTİMİ BAŞLIYOR!

   

  PROJE YÖNETİMİ EĞİTİMİ MODÜL -1

   

  PMBOK® Proje yönetimi standardının tüm kapsamı

  PMP® (Project Management Professional) sertifika sınavına yönelik

   

  ODTÜ Mezunları Derneği bünyesinde gerçekleştireceğimiz Proje Yönetimi eğitimi (Modül-1) üyelerimizi, mezunlarımızı ve ilgili yakınlarını davet ediyoruz.

   

  PMI (Project Management Institute) 208 farklı ülkeye yayılmış, 550.000 üyesi ve 900.000 PMP® sertifikalı profesyoneliyle dünya üzerindeki en büyük uluslararası Proje Yönetimi organizasyonlarından biridir.  PMI tarafından yayımlan PMBOK® (Project Management Body of Knowledge) proje yönetimi standardı ise dünyaca kabul gören bir proje yönetimi standartıdır (ANSI/PMI 99-001-2008; ISO 21500:2012 ).

  PMP® (Project Management Professional) sertifikasyon sınavı, başvuran adayların PMBOK® kapsamına ve proje yönetimi pratiklerine karşı olan hâkimiyetini ölçmeyi hedeflemektedir.

  Proje yönetimi disiplininin en çok kabul gören en saygın sertifikasyonlarından biri olan PMP® Eğitimi’ni bünyemizde üyelerimize 5. Kez, çevrim içi, uygulamalı, 2021 OCAK değişiklikleri ve proje yönetiminin çağdaş pratikleriyle güncelleyerek sunuyoruz.

   

  Saygılarımızla,

  ODTÜ Mezunları Derneği

   

  Eğitimen: Dr. Taylan Ulaş Evcimen, İnşaat Yüksek Mühendisi PMP®, CE02

  Eğitim Ortamı: Zoom, YouTube

  Eğitim Dili: Türkçe

  Eğitim Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 8 Ağustos Cumartesi, 20 Ağustos Perşembe

  Eğitim Süresi: 20 Saat

  Son Kayıt Tarihi: 06 Ağustos 2020, Perşembe

   

   

  Eğitim katılım ücreti:

  Katkı Paylı Üye    1000 TL
  Üye    1050 TL
  Misafir    1100 TL

   

  Eğitim Gün ve Saatleri

   

  Tarih GÜN SAAT Süre
  8, 15 Ağustos Cumartesi 10:00 -13:30 3 saat
  9, 16 Ağustos Pazar 10:00 -13:30 3 saat
  12, 19 Ağustos Çarşamba 20:00 – 22:30 2 saat
  13, 20 Ağustos Perşembe 20:00 – 22:30 2 saat

   

  * Üye ve katkı paylı üyeler için ilan edilen ücretler aidat borcu olmayan üyelerimiz için geçerlidir.

  ** Eğitim, katılımcı sayısı minimum 8 kişi olması durumunda açılacaktır.

  ***  Eğitim boyunca yapılacak uygulamalar sonucunda % 80 ve üstü başarı gösterenlere eğitim katılım belgesi verilecektir. Belge, PMP® sertifika sınavına başvuru için ön şart olan 35 saat proje yönetimi eğitiminin 18 saatini karşılar niteliktedir. Başvurularda birden fazla eğitim birleştirilmektedir. Modül 2 ile birlikte, gerekli 35 saat sağlanmaktadır.

  **** Eğitimde yeterli başarıyı ve katılımı göstermeyen katılımcılar belge almaya hak kazanamayacaktır.

   

  Ön kayıt formuna ulaşmak için tıklayınız. (Ön kayıt yaptıranlarla iletişime geçilecek, eğitim programıyla ilgili daha detaylı bilgi verilecektir.)

   

  Proje Yönetimi Eğitimi içeriğine ulaşmak için tıklayınız.

   

  Bilgi ve Kayıt için: etkinlik@odtumd.org.tr 0312 286 7979/1124

   

  EĞİTMEN HAKKINDA

   

  Dr. Taylan Ulaş EVCİMEN, Yüksek İnşaat Mühendisi, PMP®

   

  Lisans(2002), Yüksek lisans(2005) ve Doktora(2012) eğitimlerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamladı. Altyapı, üst yapı ve su yapıları alanında tasarım mühendisi olarak çalıştı.  Enerji alanında Türkiye’nin önde gelen yatırımcı firmalarının proje yönetim ofislerinde tasarım ve uygulama alanında tasarımcı, ekip lideri, proje sorumlusu, risk yönetimi uzmanı ve benzeri birçok  görevlerde bulundu. Türkiye’nin önde gelen inşaat proje firmalarında yurt içi ve yurt dışında çalıştı. Tasarım koordinatörü, proje müdürü, proje yönetim ofisi müdürü pozisyonlarında bulundu.

  2015 yılında PMP® belgesi alan Evcimen, 2010 -2018 arasında dört yıl ODTÜ MD yönetim kurulu üyeliği yaptı.

   

  Halen kurucusu olduğu firmada eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Akışkanlar mekaniği, Excel, MS Project, Risk Yönetimi, Proje Yönetimi, PMP® sertifikası hazırlık ve benzeri konularda meslek odaları, dernekler ve üniversitelerde dersler, seminerler ve eğitimler düzenlemektedir.

  _______________________________

  1540. Sokak No: 58 100. Yıl ANKARA
  Tel: 0312 286 79 79
  Faks: 0312 287 75 00
  e-posta: odtumd@odtumd.org.tr

  internet: https://www.odtumd.org.tr

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • ODTÜ REKTÖRLÜK SEÇİMİNE YÖNELİK KONSEY DUYURUSU

  KAMUOYU’NA

  ODTÜ havasını solumuş, dünyanın neresinde olursa olsun ODTÜ’de aldığı eğitim sayesinde bulunduğu her yerin kalkınmasına katkı sunmuş mezunlarımız,

  Bozkırda yaratılmış ODTÜ ormanının 60 yıldır kentine değer kattığı Ankara’lılar,

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin gerçek sahibi, vergileri ile üniversitemizin yüksek nitelikli bilimsel eğitimine katkı sağlamış değerli halkımız,

  Kurulduğu tarihten bu yana özgür tartışma ortamını temel alan, bilimsel özgürlük değerlerine bağlı bileşenleriyle bilim üreten, öğrencilerine nitelikli eğitim veren dünya üniversiteleri arasında ülkemizin gururu olmuş üniversitemiz yeni bir rektör belirlenmesi öncesinde bulunuyor.

  Daha önce üniversitenin öğretim üyeleri tarafından belirlenen adaylar arasından YÖK tarafından yapılan sıralamaya göre cumhurbaşkanınca ataması yapılan ODTÜ rektörü, bu yıl Yüksek Öğretim Kurumuna başvuru yapan adaylar arasından doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından atanacaktır.

  Bizler ODTÜ mezunları olarak ODTÜ rektörlüğü için aday olacak akademisyenlerin aşağıda sıralanan üniversitemizin değerlerine sahip olmasını önemsiyor ve ataması yapılacak olan rektörün bu temel değerlere göre icraatının takipçisi olacağımızı ve gerektiğinde üniversitemizin yararları yönünde mezun dernekleri olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getireceğimizi kamuoyuna duyururuz.

   

  ODTÜ Rektörü:

   

  •  Bulunduğu görevin gereklerini yerine getirecek sosyal, kültürel ve yönetsel birikim, deneyim ve donanıma sahip olmalıdır. ODTÜ rektörü, ODTÜ kültürü ve birikimini içselleştirmiş olmalı ve bu kültüre uygun olarak üniversite içinde sorgulayan, özgür düşünen, yaratıcı ortamı sağlayacak ve destekleyecek bir yönetim sergilemelidir.

  •  Bilimin bağımsızlığını her türlü yetkeye karşı korumayı ilke edinmelidir.

  •  Üniversitenin eğitim, öğretim ve araştırma çalışmalarının sadece bilimsel kriterlerle yürütülmesini ve üniversite içi özgür tartışma ortamının sürdürülmesini sağlamalıdır.

  •  Tüm akademik ve idari personelini görevlendirir ve yetkilendirirken bilgi, beceri ve yeteneklerini göz önünde tutan bir yönetim anlayışına sahip olmalıdır.

  •  Çalışmalarını üniversitenin ana unsurları olan akademik, idari personeli, çalışanları ve öğrencileri ile uyum ve dayanışma içerisinde yürütmelidir.

  •  ODTÜ’lü ruhunun temel ilkelerinden birisi olan topluma karşı sorumluluk gereği ODTÜ akademik, idari personeli ve öğrencilerinin bu anlayışa uygun etkinliklerini engellemeyeceği gibi ayrıca desteklemelidir.

   

  •  Bilimsel makalelere ilişkin yayınlar ülkemizde nitelikli bilimsel yayın konusunda ciddi bir gerileme olduğunu göstermektedir, üniversitemiz de ne yazık ki nitelikli bilimsel yayın konusunda gerilemeden payını almaktadır. Bu da açıkça göstermektedir ki ODTÜ mevcut iklimi akademisyenleri üretkenlikten alıkoymaktadır. Gelecek rektörün bir an önce bu duruma müdahil olup, akademik kadronun üzerindeki baskıları ortadan kaldırması ve üretken iklimi sağlaması gerekmektedir.

  •  ODTÜ öğrencilerinin temel, eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri konusunda çözüm getirebilmeli, bunun yanı sıra öğrencilerin spor ve kültürel faaliyetleriyle ilgili çalışan toplulukları desteklemelidir.

  •  ODTÜ Mezun dernekleri ile ilişkilerini geliştirmeli, mezun derneklerinin de ODTÜ’ nün ayrılmaz bir parçası olduğunu unutmamalıdır. Küresel mezun ağının genişlemesini, mezunlarının bilgi ve tecrübeleriyle üniversitenin eğitimine katkı sağlamasını kolaylaştırmalıdır.

  •  ODTÜ’nün akademik, idari personel ve öğrencileri tarafından oluşturulan ODTÜ ormanı ve Eymir Gölü çevresi başta olmak üzere tüm ODTÜ arazisine bir doğal ve kültürel miras olarak sahip çıkmalı ve bu arazilerde rant amaçlı yapılaşmalara karşı durmalı ve doğal niteliklerinin korunarak geliştirilmesi için çalışmalıdır.

   

  Saygılarımızla.

   

  ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ

  ADANA ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ

  ANTALYA ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ

  ODTÜ BURSA MEZUNLAR DERNEĞİ

  ODTÜ DENİZLİ MEZUNLAR DERNEĞİ

  ODTÜ EGE MEZUNLARI DERNEĞİ

  ESKİŞEHİR ve ÇEVRESİ ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ

  ODTÜ MEZUNLARI GAZİANTEP DERNEĞİ

  İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ

  KAYSERİ ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ

  KIBRIS ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ

  KOCAELİ ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ

  MERSİN ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ

  SAMSUN ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ

   

 • VİŞNELİK’TE HAVUZ KEYFİ BAŞKADIR

  Hem sizlerin, hem de çocuklarınızın kullanabileceği havuzumuza, eğlenmeye ve rahatlamaya davetlisiniz.

  Saygılarımızla,

  ODTÜ Mezunları Derneği

   

  ***********************************************

  Havuz kullanımı hakkında;

   

  ·         Üyelerimiz, yanlarında gelen misafirleri veya dernek üyesi olmayan kişiler iki tane dernek üyesinin referansıyla günlük havuz giriş ücreti ödeyerek havuzu kullanabilirler. Üyelerimiz hafta sonu yanlarında en fazla iki misafir getirebilirler.

   

  ·         Soyunma odaları, lavabo ve tuvaletlerde tesis içerisinde belirtilen kurallara, havuz kenarında ve yüzerken sosyal mesafe kuralına uyulması önemle rica olunur.

   

  ·         Havuzumuz Pazartesi günleri 13:00-18:00, diğer günler 11:00-18:00 saatleri arasında hizmet verecektir.

   

  2020 YILI HAVUZ KULLANIM ÜCRETLERİ
  Hafta İçi (Günlük) Hafta Sonu (Günlük)
  FITNESS ÜYESİ OLMAYAN MİSAFİR ₺50,00 ₺60,00
  FITNESS ÜYESİ OLAN MİSAFİR ₺45,00 ₺55,00
  ÜYE ₺45,00 (AİDAT BORCU OLMAYAN ÜCRETSİZ) ₺55,00
  KATKI PAYLI ÜYE ₺40,00 (AİDAT BORCU OLMAYAN ÜCRETSİZ) ₺50,00

   

  ÇOCUKLAR İÇİN 0-6 YAŞ ÜCRETSİZ   7-12 YAŞ %50 ÜCRET ÖDEYECEKTİR.

   

  Havuz kullanımı hakkında detaylı bilgi almak için aşağıdaki iletişim numaralarını arayabilirsiniz.

   

  İletişim: 0 530 610 64 34 – 0 312 286 79 79 – 1160 veya omdspor@gmail.com

Başa dön tuşu