Ay: Temmuz 2018

 • Yönetim Kurulumuz ODTÜ Rektörü Sayın Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök ile bir araya geldi

  Yönetim Kurulu Başkanımız A. İrfan Türkkolu ile Başkan yardımcısı Şölen Şen, Bilim Kurulu Başkanı A. Necdet Pamir, Sekreter üye Nüket Özdemir ve Yönetim Kurulu üyeleri Selçuk Güzeloğlu, Tülay Tay 2 Temmuz 2018 Pazartesi günü sabah 10.00’da ODTÜ Rektörü Sayın Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök ve yardımcıları; Prof. Dr. Meliha Altunışık, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. F. Dilek Sanin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet T. Zeyrek, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gülser Köksal, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Eren Kalay, Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Türker Özkan ile bir araya geldi.

  Sayın Kök Derneğimiz Yönetim Kurulu’nu ekibiyle birlikte karşıladı. Nazik çay ve su ikramı eşliğinde ODTÜ’ye yapılmak istenen yol konusundan Onur Yürüyüşüne, gelenekselleşmiş Devrim Yürüyüşü’nden ODTÜ’lülerin başarılarının taçlandırılması gerekliliğine kadar iki saate yakın bir süre zarfında pek çok konu üzerinde duruldu.

  Yönetim Kurulu Başkanımız A. İrfan Türkkolu Genel Kurul sonrası tanışma ve Genel Kurulda alınan ilgili kararları ileterek başladığı konuşmasında; ODTÜ’ye ve ODTÜ’lülük bilincine sahip çıkma gerekliliğine vurgu yaptı. Bu konuda ODTÜ Mezunlar Derneği’nin konumu itibarıyla diğer ODTÜ bileşenlerine göre daha rahat hareket olanağı olduğuna vurgu yaparak, bu sorumluluğun bilincinde olduklarını vurguladı.

  ODTÜ Maratonu ve Konsey konularında olumlu yanıt veren Rektör Kök ODTÜ MD Ormanı konusunun teknik açıdan ilgililerce incelenip yer tespiti yapılmasını, Danışma Kurulu’na da Danışman Doç. Dr. Eren Kalay Hoca’nın katılmasının uygun olacağını belirtti.

  Hâlihazırda 2 yıldır devam eden Cumhuriyet Koşusu ile birlikte bu maratonun yapılmasının, üstelik de isminin ODTÜ Maratonu olmasının çok iyi bir fikir olduğunu, uygulanabileceğini belirtti. ODTÜMD Ormanı konusunda Rektör Kök ve ekibi ağaç dikilebilir arazilerden, hangi araziye ne kadar ve nasıl ağaç dikmek gerektiği konusundan ve ağaç dikmenin yasal ve resmi prosedürlerinden bahsettiler. Bundan sonra ekilecek ağaçların nicelik değil nitelik bakımından değerlendirilmesi gerektiği ortak noktasında buluşuldu.

  Toplantı konumları ve işlevleri farklı ODTÜ bileşenlerinin gelişmeler karşısında farklı tepkilerinin olmasının olağanlığına vurgu yapılarak; ODTÜ’nün ve ODTÜ’lülük bilincinin savunulmasında tüm ODTÜ bileşenlerinin ortaklaşması gerekliliğine vurgu yapılarak bitirildi.

  Bu ziyaretin, ODTÜ Bileşenlerinin her birine ayrı ayrı fayda sağlamasını diliyoruz.

 • Sivas Katliamı’nda Yaşamını Yitiren 33 Canımızı Unutmadık, Unutturmayacağız!

  Yaşamak bu yangın yerinde
  Her gün yeniden ölerek
  Zalimin elinde tutsak
  Cahile kurban olarak
  Yalanla kirlenmiş havada
  Güçlükle soluk alarak
  Savunmak gerçeği çoğu kez
  Yalnızlığını bilerek
  Korkağı döneği suskunu
  Görüp de öfkeyle dolarak…
  Ataol Behramoğlu

  2 Temmuz 1993… Sivas’ta 33 aydın… Madımak Oteli…
  25 yıldır aklımızdan, kalbimizden çıkmayan isimler, yüzler…

  2 Temmuz; düşünce ve ifade özgürlüğünün engellendiği, linç kültürüyle yaşam hakkının fiilen sona erdirildiği kara bir gün olarak tarihe geçti.

  Bu katliam; aydınlığa, demokrasiye, kardeşçe ve bir arada yaşama kültürüne yapılan bir saldırıydı. Aradan geçen 25 yıl ne yaşanan acıyı azalttı ne de yapılan saldırıyı affettirdi. Sonrası ise; bitmeyen dava süreci, suçluların cezalandırılmaması ve zaman aşımı…

  Aydın, yazar, sanatçı, insan, 33 can!

  Biliyoruz ki 33 canı katleden zihniyet insanlığın vicdanında mahkum olmuştur.

  Bu zihniyeti tarihin çöplüğüne gömmek ve tüm farklılıklarımızla bir arada yaşayacağımız bir dünya yaratabilmek için mücadeleye devam edeceğiz.

  Sivas Katliamı’nda kaybettiklerimizi saygıyla, sevgiyle ve özlemle anıyoruz.

  ODTÜ Mezunları Derneği
  Yönetim Kurulu

Başa dön tuşu