Üye DuyurularıDuyurularHaberlerSlider

DAYANIŞMA DUYURUSU

Saygıdeğer ODTÜ Mezunları Derneği Üyeleri;

Bildiğiniz üzere, Derneğimiz Yönetim Kurulu, Covid -19 Salgınının yarattığı mücbir sebeplere bağlı olarak merkezi yönetimin aldığı yasak kararları sonucunda Derneğimiz İşletme Bölümünün kapatılmasıyla yaşanacak gelir kaybını da dikkate alarak, özellikle ve öncelikle çalışanlarımızın mağdur olmasını önlemek için tüm üyelere hitaben Acil Dayanışma Çağrılarında bulunmuştu.

Bu çağrılara olumlu yanıt veren ve 11 Ocak 2020 tarihli seçimli Olağanüstü Genel Kurul Seçimlerine katılmış grup temsilcileri ile video konferans aracılığıyla toplantılar yapılmak suretiyle, ”ODTÜ Mezunları Dayanışması”nı sağlamaya yönelik olumlu ve verimli görüş alışverişlerinde bulunulmuştur

Bu aşamada, öncelikle ve ivedilikle Derneğimizde ve İşletmemizde çalışan tüm emekçilerin haklarının korunması ve mağdur edilmemesi, çalışmak zorunda olanların iş güvenliği ve işçi sağlığı önlemlerinin alınması, ödemelerde çalışanlara öncelik verilmesi ve Derneğimizin varlığını tüm birimleriyle sürdürerek bu süreci en az hasarla atlatması için Dayanışma Kampanyasının kapsamının genişletilmesi hususlarında uzlaşılmıştır.

Yönetim Kurulumuzca başlatılan “Aidat ve Bağış Kampanyası”nın hep birlikte ve güçlü bir şekilde desteklenmesi ve bu konuda yoğun çalışma yapılması hususunda fikir birliğine varılmıştır.

BU DUYGU VE DÜŞÜNCELERLE, SİZ TÜM SAYGIDEĞER MEZUNLARIMIZI DERNEĞİMİZE DAHA SIKI SARILMAYA, KENETLENMEYE VE BU DAYANIŞMA KARARIMIZI DAHA DA GÜÇLENDİRMEYE DAVET EDİYORUZ.

Başa dön tuşu