Üye DuyurularıBasın AçıklamalarıDuyurularGenelHaberler

68’in 50. Yılı Etkinlikleri 1- ”Türkiye’de ve ODTÜ’de 68”

Avrupa’da İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra doğan kuşak, altmışların ortasından itibaren kapitalist ve emperyalist dünyanın yarattığı boğucu ve baskıcı ortamda, Vietnam’da yaşanan insanlık dışı emperyalist saldırının ve katliamların da etkisiyle, kendini yaşadıkları dünyaya yabancılaşmış hissederek her türlü otoriteyi, denetimi reddeden anlayışlar ve hareketler geliştirdi. Bu hareketler 68 Mayısında Paris’te önce gençlerin ve kısa bir süre sonra da işçilerin yoğun katılımıyla komün günlerini anımsatan antikapitalist bir başkaldırıya dönüştü. Bu özgürlük başkaldırısı bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de anında karşılık buldu.

Ülkemizde önce üniversitelerde ve tabii ki ODTÜ’de de başlayan bu gençliğin özgürlükçü isyan dalgası kısa süre içinde politikleşerek farklı bir yola evrildi. ‘Müesses nizamı’ doğrudan hedef alan, geniş halk kitlelerinde de karşılık bulan, giderek kitleselleşen politik hareketler, partiler doğdu ve özellikle de 1980 12 Eylül Darbesi’ne kadar politik ortamı büyük ölçüde etkiledi.

Aradan geçen 50 yıla rağmen o politik hareketlerin ardılları eskisi kadar etkili olamasalar da halen varlıklarını sürdürüyorlar.

Elli yıl sonra artık yavaş yavaş tarih niteliğini kazanmaya başlayan 68’in o isyan günlerinin yeniden gerçekçi bir şekilde değerlendirilmesinin geleceğe umut olacağını düşünüyoruz.

68’in 50. Yılı kapsamında yapacağımız etkinliklerin ilki, o günleri ODTÜ’de en ön saflarda yaşayan iki okuldaşımızın, Ertuğrul Kürkçü ve Akın Atauz’un konuşmacı olarak katılacakları söyleşi olacak. 6 Ekim 2018 Cumartesi günü saat 14.00’de derneğimizin Vişnelik Salonu’nda gerçekleştireceğimiz ‘‘Türkiye’de ve ODTÜ’de 68’’ konulu söyleşiye üyelerimiz, mezunlarımız, öğrencilerimiz ve tüm ODTÜ dostları davetlidir.

Saygılarımızla,
ODTÜ Mezunları Derneği
Yönetim Kurulu

Başa dön tuşu