Basın AçıklamalarıDuyurularGenel

Oylarımızı Barış, Demokrasi, Özgürlük ve Bağımsızlık için Kullanacağız!

Her türlü demokratik hakkın yok edildiği, parlamentonun işlevsizleştirildiği, Cumhuriyet dönemi kazanımlarının tek tek yok edildiği, bilimsel düşüncenin rafa kaldırıldığı, orta çağ zihniyetinin egemen kılınmaya çalışıldığı bir dönem yaşıyoruz.

Artık 24 Haziran sadece bir seçim değil, ülkemizin geleceğinin belirleneceği bir yol ayrımıdır. Öyle bir yol ayrımı ki adeta “uçurumdan önce son çıkış” tayız. Diktatörlük ve anti-demokratik barajlara TAMAM diyerek demokrasi ve parlamentoyu savunmak zorundayız.

Bu yol ayrımında biz ODTÜ Mezunları olarak tercihimizi barışa, demokrasiye,  adalete, bağımsızlığa, laikliğe, özerk ve demokratik üniversiteye giden yoldan yana kullanacağımızı;  akıl ve bilimsel düşüncenin tekrar egemen kılınacağı, doğal kaynakların talan edilmediği,  kimsenin ötekileştirilmediği ve herkesin kendini nasıl “kendi” hissediyorsa öyle yaşayabileceği bir toplum hedefine giden yolu seçeceğimizi ilan ediyoruz.

Oyumuzu; Cumhuriyetin kazanımları, demokrasi, barış, özgürlük, bağımsızlık ve adalet için kullanacağız.

Oylarımıza sahip çıkmanın ülkemize sahip çıkmak olduğunu unutmayacağız.

Oylarımıza ve ülkemize sahip çıkarak TAMAM diyeceğiz.

ODTÜ Mezunları Derneği,
İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği,
Eskişehir ve Çevresi ODTÜ Mezunları Derneği,
Kıbrıs ODTÜ Mezunları Derneği
Adana ODTÜ Mezunları Derneği
Denizli ODTÜ Mezunları Derneği
Ege ODTÜ Mezunları Derneği
Antalya ODTÜ Mezunları Derneği

 * Konsey içerisinde yer alan tüm derneklerin imzasıyla paylaşılmak üzere hazırlanan bu metni sadece yukarıdaki dernekler imzalamıştır.

Başa dön tuşu