DuyurularKomisyon ve Komite Haberleri

 “Türkiye Enerjide Nereye Gidiyor? Türkiye Enerji Görünümü Mart 2018”

ODTÜ Mezunları Derneği Enerji Komisyonu tarafından 31 Mart 2018 Cumartesi günü “Türkiye Enerjide Nereye Gidiyor? Türkiye Enerji Görünümü Mart 2018” başlıklı bir panel düzenlenecektir.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası 2010‘dan bu yana Türkiye’nin Enerji Görünümü adlı Oda Raporunu her iki yılda bir yayınlamaktadır. Enerji Görünümü 2018 raporunun editörlüğünü ODTÜ Mezunlar Derneği Enerji Komisyonu üyeleri de olan Oğuz Türkyılmaz ve Orhan Aytaç üstlenmiştir. Raporun yirmi dokuz yazarı içinde ODTÜ Mezunlar Derneği Enerji Komisyonu Başkan ve üyeleri de yer almaktadır.

2013’den bu yana, aynı tema ile düzenlenen bu panelin, 31.3.2018 tarihli oturumunda, Türkiye’nin birincil enerji tüketimi, enerjide dışa bağımlılık ve elektrik enerjisi üretiminin durumu hakkında bilgi verilecektir. Elektrik enerjisi sektörünün gelişimi ile elektrik üretim amaçlı projelerin durumu incelenecek, proje stoku hakkında yorumlar yapılırken, iptal edilen santral yatırımlarına ve kredi geri ödemelerindeki olası sorunlara işaret edilecektir. Mevcut santralların verimli kullanılıp kullanılmadığı irdelenecek ve atıl kapasitenin değerlendirilmesi gereği anlatılacaktır.

Mevcut durumun anlatılması ve eleştirisiyle yetinilmeyip, ülke ve toplum yararı doğrultusunda kamusal planlamaya dayalı alternatif bir demokratik enerji politikası oluşturulmasını amaçlayan ve bu doğrultuda çözümler içeren kapsamlı önerilerin yanı sıra “Kamusal hizmetlerin toplum yararını gözeten yeni bir anlayışla kamu eliyle verilmesine yönelik çağrının”, katılımcılarla paylaşılıp tartışmaya açılacağı panelimize katılımınızı bekler, saygılar sunarız.

PROGRAM
Konuşmacılar

Oğuz TÜRKYILMAZ (IE’73)
Orhan AYTAÇ (ME’79)

Tarih: 31 Mart 2018 Cumartesi
Saat: 14.00-16.30
Yer: ODTÜ Mezunları Derneği, Vişnelik Salonu

Başa dön tuşu