Üye DuyurularıDuyurular

GENEL KURUL’A ÇAĞRI

Derneğimiz Olağan Genel Kurul’u çoğunluk aranmaksızın

18 Haziran 2017 Pazar günü saat 15:00’da

Vişnelik Tesisi’nde toplanacaktır.

2016-2017 dönemi Çalışma Raporuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://odtumd.org.tr/images/calisma/omd_2017_rapor.pdf

Tüm üyelerimizin Genel Kurul’a katılımını dileriz.

ODTÜ Mezunları Derneği

Yönetim Kurulu

GÜNDEM

  1. Açılış,
  2. Divanın Oluşturulması,
  3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
  4. Gündemin Okunması ve Karara Bağlanması,
  5. Haziran 2016 – Mayıs 2017 Dönemi Çalışma Raporu’nun ve Denetim Kurulu Raporu’nun Okunması ve Görüşülmesi,
  6. Bağımsız Denetim Raporu’nun Sunulması,
  7. Haziran 2016 – Mayıs 2017 Dönemi Bütçesinin Görüşülmesi ve Mali Durum Değerlendirmesi,
  8. Dilek ve Öneriler,
  9. Kapanış.
Başa dön tuşu