Duyurular

“YeşilAnkara” İÇİN ÇALIŞMA GRUPLARI OLUŞTURUYORUZ!

Değerli Üyelerimiz;

28 Temmuz 2017’de yapılan “ODTÜ’yü Parçalayacak Yeni Yollara Karşı Çıkmak İçin Forum’da Buluşuyoruz” Başlıklı forumun devamı niteliği taşıyan ve 12 Ağustos 2017 Cumartesi günü 21 kurumdan temsilcilerin de katılımı ile yaptığımız Çalıştay’ın notları ve çıktıları aşağıdadır.

Çalıştayımız kısa bir bilgilendirme ile başlamıştır. Ardından “üretilecek bilimsel verilerin niteliği” , “kamuoyu oluşturmaya yönelik faaliyetler”, “çalışma grupları” ve “platformun kapsamı ve çalışma yöntemine dair öneriler” olmak üzere dört ayrı konu üzerinde çalışmak üzere 5 çalışma grubu oluşturulmuştur.

Çalışma gruplarının tartışmalarından; konunun yalnızca ODTÜ ile kısıtlanamayacağı, güzergahın geçeceği yaşam alanları başta olmak üzere tüm Ankara’yı ilgilendirdiği ön plana çıkmış; oluşturulacak bir platformun kent düzeyinde çalışması ve çalışmaların ODTÜ ve Ankara Büyükşehir Belediyesi zeminine çekilmesinin önlenmesinin önemli olduğu vurgulanmıştır.

Çalışma gruplarından çıkan öneriler aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

  1. Üretilecek bilimsel verilerin niteliği:

1.1.              Güzergahın, trafik yoğunluğunu azaltmaya nasıl bir katkısı olur?
  Bu bilgi üretilirken:

1.1.1    Mevcut yollar kullanım kapasitesinin üzerinde mi? Mevcut yolların genişletilmesi, sorunu ortadan kaldırmada yardımcı olabilir mi?

1.1.2    Toplu taşıma nitelik ve nicelik açısından yeterli mi? Özel araç yoğunluğu ve etkileri nelerdir? Taraf olduğumuz uluslararası anlaşmaların kıstaslarına uyuyor mu vb.?

1.1.3    Yol yapmak trafik sorununu çözüyor mu? Sürdürülebilir ulaşım nasıl yapılmalı?

konuları da tartışılmalı.

1.2.             Güzergâhın ekolojik değerleri ve yolun ekolojik maliyeti nedir?

 Bu bilgi üretilirken:

1.2.1  ODTÜ fauna florası

1.2.2  Güzergah ormancılık açısından değerlendirilmesi (Kırsal Çevre Derneği ve Ormanlar Derneği ile iletişime geçilebilir).

1.2.3  Isı, nem, rüzgar ölçümlerinin yapılması ve bunların ne anlama geldiğinin açıklanması.

1.2.4  Tarafı olduğumuz uluslararası kıstaslar araştırılmalı ve bunlar üzerinden tartışmalar geliştirilmeli (Paris antlaşması…)

konuları da tartışılmalı.

1.3.   Güzergâhın arkeolojik değeri nedir?

1.4.   Halk sağlığı açısından nasıl bir değerlendirme yapılabilir?

         Bu bilgi üretilirken:

1.4.1  Şehir hastanelerine ve hastanenin yerine dair bilginin üretilmesi.

1.4.2  Hava kirliliği, su kirliliği vb.

konuları da tartışılmalı.

1.5.   Ekonomik olarak nasıl değerlendirme yapılabilir?

Bu bilgi üretilirken:

1.5.1    Kamu ekonomisi yönünden tartışılması- kamu kaynaklarının akışı, rant, şehir hastaneleri…

1.5.2    Kişilerin gündelik bütçesine etkisi üzerine çalışmalar. Mesela, mahallede evlerin fiyat artışı, ofislerin fiyatlarının artması, yaşam alanlarının yaşanamaz hale getirilmesi;

konuları da tartışılmalı.

  1.  Kamuoyu Oluşturmaya yönelik faaliyetler:

2.1.   Lobi çalışmaları:

2.1.1    Milletvekillerine, belediye meclis üyelerine, Demokratik kitle örgütlerine, gazeteciler mektup göndermek;

2.1.2    ODTÜ, belediye meclis üyesi, Çankaya belediyesi, Orman Bakanlığı ziyaretlerinin yapılması;

2.1.3    Basın/yayın – pr çalışmaları yapmak

2.2.   Politik verilerin derlenmesi:

2.2.1  Bir saldırı olarak yolun politik anlamının da tartışılması.

2.2.2  Arşiv çalışması

2.3.   Mahalle çalışmaları:

2.3.1 Güzergâhtan etkilenecek mahallelerin sakinleri ile iletişime geçmek; mahalledeki örgütlenmelerle toplantılar almak

2.4.   Ulusal düzeyde ‘ortaklıklar’:

2.4.1    Diğer kentlerde benzer amaçlarla çalışan ekiplerle (mesela Kuzey Ormanları Savunması gibi) iletişime geçerek ortak etkinlikler düzenlemek

2.5.   Sosyal medya çalışmaları:

2.5.1  Hastanenin yerinin seçimine dair;

2.5.2  Toplu taşımanın yetersizliği;

2.5.3  Altyapı sorunları;

2.5.4 Bir önceki yolla ilgili- ‘’Malazgirt Bulvarı’’- öncesi ve sonrasında yaşanan deneyimlere dair röportajlar yapılması, videolar çekilmesi;

2.6.   Eylem/etkinlik

2.6.1 Merkezi yerlerde etkinlikler yapmak;

2.6.2 ODTÜ MD’de ses getirici etkinlikler yapmak;

2.6.3 Çeşitli düzeylerde önceden duyurulmayan eylemler yapmak;

Yukarıda özetlediğimiz görüşler doğrultusunda;

  1. Güzergahın (i) trafik, (ii) ekolojik, (iii) arkeolojik, (iv) toplum sağlığı ve (v)ekonomik boyutlarında çalışacak TEKNİK ÇALIŞMA GRUBU;

ile

  1. Kamuoyu oluşturmak adına (i) lobi çalışmaları, (ii) politik veri çalışması (iii) mahalle çalışmaları, (iv) ulusal düzeyde ortaklıklar, (v) sosyal medya çalışmaları ve (vi) eylem/ etkinlik organizasyonları düzenleyecek SOSYAL ÇALIŞMA GRUBU;

olmak üzere 2 çalışma grubunun oluşturulması öngörülmüştür.

Bu konularda gönüllü olarak destek vermek isteyen üyelerimizin en geç 21 Ağustos 17.00!a kadar odtumd@odtumd.org.tr adresine “YEŞİL ANKARA” konu başlığı ile e-posta atmalarını önemle rica ederiz.

Saygılarımızla

ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu

Başa dön tuşu