DuyurularGenel

16 Eylül 2017 -FORUM SONUÇLARI

ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu tarafından, bütün ODTÜ mezunlarına yapılan çağrı ile 16 Eylül 2017 saat 14.00- 17.30 arası ODTÜ Vişnelik Tesisleri Vişnelik Salonu’nda düzenlenen Forum notlarıdır.

 

Amaç: Bir süredir gündemde olan ve 9 Eylül 2017 akşam saatlerinde ODTÜ Ormanı’nın katledilmesiyle yeni bir sürece giren ODTÜ arazisi içerisindeki yol projeleri ile ilgili ODTÜ mezunları ile güncel bilgileri paylaşmak, Dernek Yönetim Kurulumuzun konu hakkındaki görüşünü iletmek, mezunlarımızın konu ile ilgili görüş ve önerilerini alarak ortak tavır belirlemek.

Bilgilendirme:

–       Üniversitemiz tarafından oluşturulan ve 7 Temmuz 2017’de üniversite mensupları ile paylaşılan Komisyon Raporu’nda da (EK 1)   belirtildiği gibi; öngörülen yol planları uygun olmadığı gibi gerekli de değildir.

Protokolün hazırlanışı usulen yanlış olduğu gibi, 9 Eylül’de başlanan uygulama aşamasında da protokol maddeleri ihlal edilmiştir.

Bu doğrultuda, ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Rektörümüzden bir an önce Protokolden imzasını çekmesini talep etmektedir.

–       ODTÜ Arazisine yapılan yolların; sağlık, ormancılık, ulaşım, iklim, eğitim gibi pek çok farklı zeminde tartışılması gerektiği belirtilerek, konunun uzmanları tarafından kısa bilgilendirme yapılmıştır.

Forum:

Somut öneriler:

  1. ODTÜ ile ilgili öneriler

–       ODTÜ Koruma Kurulu kurulmalı.

–       Uluslararası düzeyde ODTÜ ile Dayanışma Kongresi düzenlenmesi,

–       ODTÜ’nün dünü, bugünü ve yarını ile ilgili bir sergi düzenlenmesi,

–       ODTÜ Bileşenleri ve DKÖlerin de sunumları ile zenginleştireceği bir Kurultay düzenlenmesi,

–       Hem ulusal hem uluslararası düzeyde siyasi partiler ile iletişim kurularak, dayanışma göstermelerinin sağlanması,

–       Eymir gezisinin bir an önce iptal edildiğinin duyurulmasını talep etmek,

–       Rektörlüğün ODTÜ Bileşenleri ile toplantı yapılmasının ve bundan sonraki süreçte katılımcı karar alma sürecinin işletilmesinin talep edilmesi,

  1. Çalışmaların ODTÜ dışına çıkarılmasına dair öneriler:

–       Farkındalık yaratmak…

–       Kamu’nun orman, yol-ulaşım hizmetlerine erişim, sağlık hizmetlerine erişim, gibi başlıklar altından yeniden kurulmasının sağlanmasının talep edilmesi,

–       İnsanların güncelik yaşamlarında ne olacağına dair bilgi üretilmesi, bu konularda somut (sticker vb.) materyallerin üretilerek insanları ulaşılması,

–       Kaliteli toplu taşım talebinde bulunarak, toplu taşıma araçlarının etkin kullanımına dikkat çekecek eylemlerin örgütlenmesi, bilgi üretiminin sağlanması,

–       Sorumlu kurumların (Belediye Meclis Üyeleri, Parti il meclisleri, Rektörlük, Vali, ABB, Tabiat Koruma Kurulu, YÖK Başkanı, Sağlık Bakanlığı… ) konu ile ilgili denetlenmesi, sıkıştırılması,

  1. Medya ve Sosyal Medyanın aktif olarak kullanılması

–       Buna yönelik materyal üretilmesi,

  1. ODTÜ Mezunları Derneği’ne dair öneriler:

–       Dayanışmanın ODTÜ arazisinin yanında diğer alanlara da taşınması,

–       Derneğimizin örgütlenmesi,

–       Farklı kurumlarla iletişime geçilerek dayanışmanın arttırılması,

–       ODTÜ’nün kendisinin bir kamu olarak düşünülmesi ve konuya ilişkin bilgilendirme yapılması,

–       Üniversite kampüsü içerisinde etkinliklerin düzenlenmesi,

–       Ormandan koparılan ODTÜ Arazisi’nin sahiplenilmesine dair çalışmalar yapılması,

–       Hocam Bu Ay Buluşuyoruz toplantılarının yapılması,

–       Forumların sıklaştırılması,

–       Çalışmanın uzun erimli olması, strateji belirlenmesi ve bu strateji doğrultusunda taktikler geliştirilmesi,

Bu önerilerin ilk değerlendirmeleri sonucu:

  1. Aşağıdaki konularda ODTÜ Rektörlüğünden talepler oluşturulmasına:

1.1.   Protokolün geçersizliğine ilişkin aşağıdaki bilgiler doğrultusunda;

1.1.1.    Planda bahsi geçen ve ODTÜ arazisi ile ilgili yapılması ön görülen yollar teknik anlamda uygun değildir. Bu yollar gerekli olmadığı gibi özel sit alanı niteliğindeki doğal alanı tahrip edecektir.

1.1.2.    Protokol, imar planlarına işlenmemiştir. Hukuki olarak geçerliliği yoktur.

1.1.3.    Protokol hazırlanmasında usulen maddi hatalar göze çarpmaktadır.

1.1.4.    Uygulama, Orman Kanunlarına uygun olmadığı gibi Protokole de uygun değildi.

mezunlarımızın Rektörümüzün protokolden imzasını çekmesini talep etmesi meşru ve gereklidir.

1.2.   Basında yer alan “Eymir Gezisi” nin iptal edilmesi,

1.3.   Bütün ODTÜ bileşenlerini bilgilendirmek ve tüm ODTÜ’yü ilgilendiren konularda katılımcı karar alma mekanizmalarının örgütlenmesini sağlamak amacıyla; geniş katılımlı bir toplantı yapılmasının talep edilmesi,

1.4.   9 Eylül’de yapılan çalışmada ne kadar ağacın nereye taşındığının; bir sonraki aşamanın ne olduğuna dair bilgilerin; plan ve projelerin öğrenilmesi,

  1. ODTÜ Arazisi ile ilgili, dayanışma etkinlikleri, sergi, kongre ve kurultay gibi çalışmaların değerlendirilmesi için ODTÜ Mezunları Derneği “Eymir ve ODTÜ Doğasını Koruma Komisyonu”, “Sinema Kulübü”, “Koleksiyon Kulübü”, “Gezi Kulübü” başta olmak üzere Komisyon ve Kulüplerimiz ile iletişime geçilmesi. Destek olmak isteyen mezunlarımızın bu komisyon ve kulüplere yönlendirilerek; bahsi geçen etkinliklerin örgütlenmesinin sağlamasına;
  1. Farkındalık yaratmak ve kamuoyu oluşturmak amacı ile konunun daha geniş zeminlerde tartışılmasını sağlayacak çalışmaların, çağrıcısı olduğumuz YeşilAnkara Platformu üzerinden yapılması, katılımcı kurumlar açısından Platformun genişletilmesine çalışılması, bu konuda destek olmak isteyen mezunlarımızın Platform’da oluşturulan çalışma gruplarına yönlendirilmesine;
  1. Konunun hukuki ve teknik boyutunun takibi, dökümantasyon çalışmalarının yapılması, medya ve sosyal medya platformlarının etkin kullanılmasını sağlamak amacıyla edinilen bilgilerin kolay anlaşılır hale getirilmesi için bir Çalışma Grubunun oluşturulmasına; destek olmak isteyen üyelerimizin Çalışma Grubuna yönlendirilmesine;
  1. İmar Planlarının değiştirilmesi sürecinden başlayarak bu konuda sorumlu olan kurumların (Belediye Meclis Üyeleri, Parti il meclisleri, Rektörlük, Vali, ABB, Tabiat Koruma Kurulu, YÖK Başkanı, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü…) konu ile ilgili bilgi alınması, kamuoyu oluşturulmasına ilişkin çalışmaların yürütülmesine;
  1. ODTÜ’de bir piknik düzenlenmesine, ormandan ayrılan bölümün sahiplenilmesini sağlamak amacıyla çalışmalar yapılmasına, Eymir’de çeşitli etkinliklerin düzenlenmesine, üniversitemizde öğrencilerimizle buluşmak üzere sürekliliği sağlanan organizasyonların yapılması ile ilgili Öğretim Elemanları Derneği ile iletişime geçilmesine;

karar verilmiş; Yönetim Kurulumuz bu kararların denetlenerek yerine getirilmesi sorumluluğunu üstlenmiştir. Yukarıda bahsi geçen çalışmalarda destek olmak isteyen mezunlarımızın ivedilikle odtumd@odtumd.org.tr adresine e-posta atması önemli rica olunur.

Saygılarımızla

ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu

Başa dön tuşu

Değerli Üyelerimiz,

Derneğimize bağışlarınızı bekliyoruz.

DERNEK İŞ BANKASI BAĞIŞ HESAPLARI 

İŞ BANKASI ODTÜ ŞUBESİ

TL HESABI

HESAP ADI: ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ

IBAN: TR63 0006 4000 0014 2291 4222 59

USD HESABI

HESAP ADI: ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ

IBAN: TR39 0006 4000 0024 2293 7971 49

EURO HESABI

HESAP ADI: ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ

IBAN: TR98 0006 4000 0024 2293 7971 54

SWİFT KODU: ISBKTRISXXX

Önemli Not: Açıklama bölümüne sadece DERNEK BAĞIŞI ve İLETİŞİM BİLGİSİ yazılması gerekmektedir.

Saygılarımızla,

ODTÜ Mezunları Derneği

Yönetim Kurulu