Üye DuyurularıDuyurularGenelHaberlerSlider

Bursiyerlerimize Yaz Dönemi Desteği Hakkında Bilgilendirme

Alım gücünün günden güne düşmesi, temel ihtiyaçların karşılanamayacak hale gelmesi ve devamında artan yurt ücretleri ve barınma harcamaları karşısında öğrencilerimiz ciddi anlamda maddi sıkıntıya düşmüştür. Bu konuda bursiyerlerimizden gelen talepler Burs Komitemiz tarafından değerlendirilmiştir.

Burs Komitemiz ekonomik zorlukları göz önünde bulundurarak ve bursiyerlerimiz arasındaki eşitliği de gözeterek, Burs Yönetmeliğimizin 9. maddesi doğrultusunda, tüm bursiyerlerimize tek seferlik yardım yapılmasını uygun bulmuştur. Komitemizin bu görüşü, Yönetim Kurulumuza yazılı olarak iletilmiştir. Yönetim Kurulumuz mevcut koşulları değerlendirerek bu görüşü olumlu bulmuş ve ödeme kararını almıştır. Yaz dönemi için bursiyerlerimize toplam 235.800 TL yardım desteği Burs Fonumuzdan sağlanmıştır.

Burs fonumuza yaptığınız destekler için tekrar teşekkür ediyoruz.

Burs fonumuzu büyüterek öğrencilerimize daha fazla destek sağlayabilmek için yapabileceklerinizi https://www.odtumd.org.tr/burs-ve-yardimlar-komitesi adresinde bulabilirsiniz.

 

Başa dön tuşu