Konsey Duyuruları

ODTÜ İİBF Dekan Ataması Hakkında

ODTÜ Mezunları Konseyi olarak, İİBF Dekan ataması süreciyle ilgili edindiğimiz bilgileri ve süreç hakkındaki görüşlerimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

Prof. Dr. Ramazan Sarı’nın emekliye ayrılmasının ardından, 5 Mayıs 2021 tarihinde Rektörlük tarafından öğretim üyelerine iletilen duyuru ile ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi için dekan arama süreci başlamıştır. İİBF, üniversite geleneklerini/teamüllerini gözeterek dekan belirleme sürecinde Eğilim Yoklama Komisyonu kurmuştur. Komisyon tarafından Eğilim Yoklama Takvimi 14 Mayıs 2021 tarihinde tüm fakülte öğretim üyeleri ile paylaşılmıştır. Sürecin üniversite yönetimi ile koordinasyon içinde yürütülmesi için de Rektörlük yetkililerinin sürecin bir parçası olması talebi Rektörlük makamına iletilmiştir. Ancak bu talebe herhangi bir yanıt alınamamıştır. Komisyon, sürecin şeffaf, demokratik ve katılımcı bir şekilde gerçekleşmesi için üzerine düşen tüm sorumluluğu yerine getirmiştir.

18 Mayıs 2021 tarihinde yapılan oylamaya, oy kullanabilecek 81 öğretim üyesinden 73’ü katılmıştır. %90’lık katılım oranı İİBF tarihinde bir ilktir. Oylamaya katılan öğretim üyelerinin 64’ünün oyu ile yani %87’lik destek ile Erkan Erdil fakülte dekanı olarak kabul görmüştür. Bu süreç devam ederken, üniversitenin gelenekleri göz ardı edilerek Fakülte süreçlerine dahil olmayan Prof. Dr. Feride Pınar Acar’ın, başvurusunu Rektörlüğe ilettiği Rektörlüğün 20 Mayıs 2021 tarihli açıklamasından anlaşılmaktadır. 09.09.2021 tarihinde Rektörlük tarafından yapılan bilgilendirme ile Feride Pınar Acar’ın YÖK tarafından asaleten Dekanlığa atandığı paylaşılmıştır.<br>Üniversite teamülleri ve demokrasinin gereği doğrultusunda, fakültenin Erkan Erdil yönündeki güçlü iradesinin Rektörlük tarafından YÖK ile paylaşılması beklenmektedir. Ortaya çıkan sonuç sebebiyle, Rektörlük makamının bu beklentiyi karşılayacak bir tutum almadığı konusunda endişe duymaktayız.

Özerk üniversite, özgür bilimsel eğitim imkanlarının geliştirilmesi hem üniversitemiz hem de ülkemiz için elzemdir. Bu alanlarda atılan her geri adım, yapılan her karşı müdahale toplumu karanlığa mahkûm edecek sürecin önünü açmaktadır. Üniversitemizde bu tür müdahaleleri kabul etmemiz mümkün değildir.

Üniversitelere saldırıların arttığı, akademinin tamamen karanlığa gömülmeye çalıştığı bu dönemde; ODTÜ İİBF Dekanlığı gibi önemli bir sorumluluğu almaktan kaçınmayan Erkan Hocamızın yanındayız.

ODTÜ Mezunları Konseyi olarak; Sayın Feride Pınar Acar’ın görevi iade etmesini bekliyor, fakültenin iradesine saygı duyularak bir an önce Erkan Hocamızın Dekanlık görevine atanmasını talep ediyoruz.
Üniversitemizin tüm bileşenlerinin üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini önemli buluyor, sürecin takipçisi olduğumuzu bildiriyoruz

Üniversitelerin özerkliğini, özgür bilimsel eğitimi savunmaktan vazgeçmeyeceğiz.

ODTÜ Mezunları Derneği

Adana ODTÜ Mezunları Derneği

Antalya ODTÜ Mezunları Derneği

Bodrum Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mezunları Derneği

ODTÜ Bursa Mezunları Derneği

ODTÜ Ege Mezunları Derneği

ODTÜ Eskişehir ve Çevresi Mezunları Derneği

ODTÜ Mezunları Gaziantep Derneği

İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği

Kayseri ODTÜ Mezunları Derneği

Kocaeli ODTÜ Mezunları Derneği

Kıbrıs Türk ODTÜ Mezunları Derneği

Mersin ODTÜ Mezunları Derneği

Samsun ODTÜ Mezunları Derneği

Başa dön tuşu