Örgütlenme Komitesi

Derneğin öncelikli çalışma konularından biri olan üyelerle çift yönlü iletişim, işyeri temsilciliği kurumunun güçlendirilmesi, yeni üye kazanmaya yönelik çalışmalarda yöntem ve model önerileri geliştirmek, diğer mezun dernekleri ile işbirliğinin geliştirilmesi üzerine çalışmaktadır.

Örgütlenme Komitesi Moderasyonu

  • Yönetim Kurulu - Yazman (ECON'09)

    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.