ORTAK AKIL GRUBU

 

“YENİDEN,

                                               

                          YENİLENEREK ...”

 

 

“BİZ...geçtiğimiz iki sene boyunca yaptıklarımızı geliştirmek için yeniden yönetime adayız.”

 

 

01.06.2008

 

 

 

 

Değerli ODTܒlü Arkadaşımız,

 

Elinizdeki Çalışma Programında, 2008- 2010 döneminde Ortak Akıl grubu olarak yeniden yönetime gelmemiz halinde yapmayı hedeflediğimiz çalışmalar yer almaktadır.

 

Mevcut yönetim dönemimiz boyunca üyelerimizin ilgi ve takdirlerini toplayan tüm çalışmalarımıza ek olarak aşağıda yer alan çalışmalarla üyelerimizin beklentilerini karşılayarak, toplumda edindiğimiz saygın imajımızı korumak en büyük hedefimizdir.

 

Biz yola çıkarken verdiğimiz sözlerin en büyük takipçi ve uygulayıcısıyız, buna en iyi örnek geçtiğimiz dönemde, 4 Haziran 2006 tarihinde yönetime geldikten sonra, 24 Temmuz 2006 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanımız Himmet Şahin’in gazetelere de yansıyan   “Nasıl bir Yönetim anlayışı içinde olacağız”   konulu demecidir;

 

“Sivil toplum örgütleriyle daha çok temasta bulunmak, kamuoyu ile ortak hareket etmek ve ODTÜ vizyonu ile çağdaş öncülük bilincimizi yoğun biçimde kullanmak istiyoruz.  ODTܒlüler,  demokrasi  için  bedeller  ödeyen   bir üniversitenin öğrencileridir. Laik, sosyal hukuk devletini ve demokratik Cumhuriyeti savunmaya devam edeceğiz.”

 

İki sene önce ne vaat  ettiyse onu  gerçekleştirmiş, verdiği  sözde durmuş ve öngörüleni başarıyla yerine getirmiş bir yönetim olarak karşınızda bulunmaktan son derece mutluyuz.

 

 İçinde yaşadığımız  şu  günlerde  ortaya  çıkan  bir takım  olumsuz  koşullar kuşkusuz hepimizi derinden etkilemekte ve toplumsal alanda safların belirginleştiği bir ayrışmaya yol açmaktadır. Böyle zamanlarda bireyler en küçük bir dayanışmaya bile şiddetle ihtiyaç duyarak, kaygılarını, üyesi oldukları sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla topluma ve diğer üyelere duyurabilecekleri, ortak akıl ile çözüm önerileri yaratabilecekleri kuruluşlara ihtiyaç duymaktadırlar.

 

ODTÜ mezunları olarak, kamu ve sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle toplumsal ve demokratik niteliğimizi ön plana çıkarttığımız ortak bilgi üretim süreçleri içinde yer almaya büyük önem veriyoruz. Bugün  gelinen noktada; toplumun  insan haklarının, demokratik  değerlerin,  barışın ve adaletin sağlanmasına  her  zamankinden daha  fazla ihtiyaç duyduğu bir  süreci yaşıyoruz. Bu hedeflere ulaşmada örgütlü sivil toplum kuruluşlarının katkısı yadsınamayacak  kadar önemlidir.

 

Tüzüğümüzün bize verdiği güçle, demokrasinin, temel hak ve özgürlüklerin koruma altına alındığı ve toplumsal barışın var olduğu bir dönem  oluşturabilmek için öncü  bir sivil toplum  kuruluşu olarak üzerimize  düşen görevin bilincinde, çalışmalarımıza devam edeceğiz.

 

Bu felsefe doğrultusunda geçtiğimiz iki sene boyunca yaptığımız çalışmaları sunduğumuz   2006- 2008  dönemine ait Çalışma Raporumuzu ve gelecek iki sene boyunca  yapmak  istediklerimizi  belirttiğimiz    2008- 2010    dönemi Çalışma Programımızı   dikkatinize sunuyoruz. Tanıdığınız, birlikte   çalıştığınız ve içinde bulunmaktan mutlu olduğunuz Dernek yönetimi olarak, sizlerden oy isterken neler yapacağımızı uzun uzun anlatmaya ihtiyaç olmadığını düşünüyoruz. Derneğimizin geldiği  bu  başarılı çizgiyi  daha  ileriye  götürmek için 2008- 2010 döneminde de yönetim adayıyız.

 

Biz gelecek dönem için oy isterken çıkış noktamız; sergilediğimiz iki yıllık başarımız karşısında bizlere “yeniden yönetime gelin” diyerek yoğun baskı ve çağrıda bulunan üyelerimizin istekleridir. Baskılarla, zorluklarla ve yoğun emekle geçen bu her anlamda yorucu ama yine bir o kadar da başarılı iki senenin ardından, üyelerimizden gelen “başladığınız işleri devam ettirin” istekleri ve “yeni projelerinizi destekliyoruz””   yönündeki  talepleri  bizim için  büyük bir  itici güç olmuştur. Biz edindiğimiz tecrübe ve hüsnüniyet içinde Derneğimizi en başarılı ve ODTÜ ruhuna en çok yakışır şekilde nasıl yönetmemiz gerektiğini biliyoruz.

 

Bu nedenle Ortak Akıl adını verdiğimiz grubumuzla, ODTܒlü olma bilinci ve sorumluluğu çerçevesinde, ortak aklın süzgecinden geçmiş ve toplumun ihtiyacı olan bilgilerin  üretimine ve üretilen  bilginin diğer üyelere ve topluma iletilmesine katkıda bulunmayı, demokratik katılımcılık ve toplumsal sorumluluklarımız çerçevesinde ülkemizdeki pek çok sivil toplum kuruluşu içinde dernek olarak edindiğimiz saygınlığı ve bu konuda yaptığımız çalışmalarımızı devam ettirmeyi hedefliyoruz.

 

Katılımcı bir yönetim anlayışı ile “geniş tabanlı üye katılımı” nı benimsemiş ve bunu uygulamaya koymuş bir yönetim olarak üye kazanma projelerine ağırlık vereceğimizi bildirmek istiyoruz.

 

Kısaca biz, geçtiğimiz iki sene boyunca yaptıklarımızı geliştirmek için yeniden yönetime adayız. Aşağıda geçmiş dönemde yaptıklarımıza ek olarak, yeniden yönetime gelmemiz halinde yapacağımız yeni projeleri bulabilirsiniz.

 

Sloganımız; “Yeniden, yenilenerek...”

 

Grubumuzun adı;  “Ortak Akıl.”

 

Ve son söz olarak; “Geçmiş, geleceğin aynasıdır” diyoruz ve iki sene boyunca gösterdiğiniz katkı ve anlayışın devamı umuduyla desteklerinizi bekliyoruz.

 

Teşekkürlerimizle, saygılar sunarız.

 

Ortak Akıl Grubu sözcüsü

Himmet Şahin


 

ORTAK AKIL  GRUBU 2008- 2010 ÇALIŞMA PROGRAMI

 

Çalışma gruplarının çalışma yöntem ve biçimi;

               

Çalışma Grupları; mesleki, sosyal ve siyasi konularda birer atölye olarak çalışır haline getirilerek, bilgi üreten ve ürettiği bilgiyi üyeleri ve toplumla paylaşan, toplumun gelişmesine katkı yapan, aktif ve fonksiyonel bir yapıya kavuşturulacak ve bilim yuvası olan üniversitemizle iç içe, eşgüdümle çalışacaktır.

 

Üyelik, Örgütlenme ve Burs;

 

 1. Genç Mezunlar Oluşumu Projesi; Derneğe yeni mezun katılımını arttıracak aktiviteler geliştirerek, yeni mezunlara ODTÜ ruhunu aktarmak ve bu ruhun iş yaşamında da bir ODTÜ önceliği getirmesini sağlamak amacıyla oluşturulan proje. Kariyer seçiminde mezun olacaklara şirket tanıtımları ile yardımcı olmak, iş adamları-genç mezun dayanışmasını yaratarak, söyleşi, panel ve kariyer günleri temasını oluşturmak olarak özetlenecek bir dizi aktivite ile genç mezunların dernek üyesi olmalarını sağlamak.
 2. Yönderkişi projesi; ODTÜ Öğretim Üyeleri Derneği, Rektörlük ve ODTÜ Mezunları Derneğinin iş birliği ile parasal desteğe ihtiyacı olan öğrencilere maddi ve manevi destek verilmesi projesinin geliştirilerek devam ettirilmesi.
 3. ODTÜ toplulukları ile güçlü iletişim projesi;  ODTÜ toplulukları ile olan iletişimi arttırarak, onları desteklemek suretiyle iki yönlü etkileşim ve güç birliği kurulması projesi.
 4. Etkin İş yeri Temsilciliği projesi, İşyeri temsilcilerimizle etkin iletişim kurularak, güçlü bir bilgi aktarımı yapılması amacıyla sistemin yeniden düzenlenmesi ve bu şekilde daha çok üyenin sisteme dahil olması projesi.
 5. Ankara’daki 24.000 üyeye ulaşma projesi. Geniş Tabanlı üye katılımını sağlamak amacıyla daha çok üyeyi Derneğe kazandırma projesi.
 6. 500 öğrenciye Burs sağlanması projesi. Hedef doğrultusunda çalışmalar yapılarak mevcut burslu öğrenci sayımızın arttırılması projesi.

 

İşletme;

 

İşletme olarak kar amacı gütmeyen, ticari çıkardan uzak, üyelerin kaliteli hizmeti uygun fiyata alacakları bir ortam oluşturma hedefi sürdürülecektir.

 

 1. Tenis kortlarının tamamlanması, hayata geçirilmesi ve Tenis kortlarından birinin çok amaçlı (voleybol, basketbol) spor sahası olarak düzenlenmesi projesi.
 2. Yürüyüş ve koşu yollarının düzenlenmesi projesi.
 3. Piknik alanlarının arkasındaki 76 dönümlük arazinin üyelere Hobi bahçesi olarak açılması projesi ve bunu destekleyecek gerekli bitki bakımı, bahçe düzenleme eğitimi verilmesi projesi.
 4. Buz pateni projesinin hayata geçirilmesi.
 5. Üye taleplerine göre müzik gruplarının yeniden düzenlenmesi.
 6. Otomasyon 2. ayak projesinin hayata geçirilmesi.
 7. Yılın En başarılı kişi ve olaylarının ODTÜ Mezunları Derneği tarafından ödüllendirilmesi kapsamında geleneksel olarak her sene o yılın en iyi haber, en iyi fotoğraf, en başarılı bilim adamı, en başarılı projesi konularında ODTÜ Mezunlar Derneği ödüllerinin verilmesi projesi.
 8. Personel işbaşı eğitimi ve verimliliğin sağlanması projesi.
 9. Masa tenisi ve Mini golf alanları oluşturma projesi.
 10. Yaz okulu açılması kapsamında farklı bir içerik oluşturma projesi (su topu, binicilik, yazma semineri, münazara, ODTܒye geziler)
 11. Bilim Müzesi kurulması projesi.
 12. Geleneksel Vişnelik Çim Amfi Mezuniyet Balosu oluşturma projesi.
 13. Tek kişilik tiyatro oyunlarının geleneksel olarak her sene Vişnelik Salonunda gerçekleştirilmesi projesi.
   

Etkinlikler;

 

 1. Devam eden kurslara ek olarak gündüz ve akşam kursları ile yeni ve farklı kurslar açılması projesi. (resim, müzik, ebru, çini, takı tasarımı, hobi - ahşap boyama, işleme- örgü, oyuncak yapımı)
 2. Fotoğraf Atölyesi (Yetişkinler ve çocuklar için doğa ve belgesel konulu seminerler, fotoröpartaj, Temel –İleri Digital Fotoğraf Eğitimi ) Bu kapsamda seminer,söyleşi, fotoğraf gezileri.
 3. Belgesel ve Kısa Film Çekme Kursu açılması ve kurs sonunda ODTÜ Mezunları Derneği belgeselinin çekilmesi projesi.
 4. Arkeoloji Kulübü (Yetişkin ve çocuklar için Bizans, Mısır, Mezopotamya, Anadolu, Sanat Tarihi seminerleri) temel ve ileri düzey projesi.
 5. Arkeoloji Çalıştayı- 2 gün boyunca konusunda uzman Arkeologların katılacakları bir Arkeoloji konferansı düzenleme projesi.
 6. Sanat konulu seminerler, edebi söyleşiler, günübirlik geziler, tiyatro ve müzikli gösteriler, konserler, temalı şiir dinleti geceleri, sinema filmleri gösterimi, sanatsal çalışmalar ve sergiler oluşturulması projesi.
 7. Gençlere yönelik Turnuva ve Yarışmalar; (sudoku, bulmaca çözme, tabu, scrable, dart, satranç, briç, yön bulma, aileler arası bilgi yarışması) oluşturma projesi.
 8. Müzik ve Drama Atölyesi; müzikal ve drama eğitimlerinin verilmesi ve yıl sonunda bir gösteri ile üyelere sunulması projesi.
 9. Çim Amfi’de Opera Konserleri oluşturma projesi.
 10. Psikoloji seminerleri projesi.
 11. Hayvan bakımı, eğitimi ve ilişkileri projesi.
 12. Edebiyat Kulübü çalışmalarına ek olarak Yazma seminerleri ile senaryo ve kurgu eğitimi verme projesi.
 13. Çim Amfi’de açık (open) sanat sokak festivalleri yaratma projesi.
 14. Temalı Geziler (Mısır, Ürdün-Suriye-Lübnan, Mardin, Antakya-Halep-G.Antep, Ege, İstanbul Arkeoloji Gezileri ve Doğa Fotoğrafçılığı Seminerleri kapsamında Mavi Yolculuk) oluşturma projesi.

 

 

Sosyal Sorumluluk ve Toplumsal Duyarlılık;

 

 1. Öncü bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak, diğer Sivil Toplum Kuruluşları ile ortak bilgi üretimi ve etkinlik yapma projesi.
 2. Ankara Otistik Bireyler Derneği, Lösev, Çocuk Esirgeme, Serçev gibi kurumlarla sosyal sorumluluk çalışmaları yürütme projesi.
 3. Uzaktan Eğitim Çalışma Grubu bünyesinde, e-öğrenmeden yararlanmış kişilerin e-öğrenmeye yönelik bakış açılarını saptamak üzere hazırlanmış olan online anketin uygulanması amacıyla ODTÜ Mezunları Derneği bünyesinde ODTÜ Eğitim Fakültesi işbirliği ve geniş çaplı katılımla oluşturulacak bir platform ile Türkiye için e-öğrenme modelinin oluşturulmasına yönelik pilot çalışmaların Avrupa Birliği projeleri çerçevesinde de planlanarak uygulanması projesi.
 4. 100 YTL’ye Okul Projesi'ne verilen destek sürdürülerek, ODTÜ Mezunları İlköğretim Okulu adındaki engelsiz ve nitelikli kardeş okulun açılması projesi.
 5. Toplumsal Dinamikler, Sorunlar ve Çözüm Yolları konulu seminer, söyleşi ve paneller.
 6. Yönetimlerde Katılımcı Demokrasi konulu seminer, söyleşi ve paneller.
 7. Çevre ve Ekoloji konulu seminer, söyleşi ve paneller.
 8. Uluslararası Deneyim paylaşımları ve Ülkemiz uygulamaları konulu seminer, söyleşi ve paneller
 9. Kentsel Politikalar ve Yerel Yönetimler konulu seminer, söyleşi ve paneller.
 10. Laik, Sosyal, Hukuk devleti olma ve Cumhuriyet değerlerine sahip çıkma konulu seminer, söyleşi ve paneller.
 11. Bağımsız Yargı ve Medya konulu seminer, söyleşi ve paneller.
 12. Temiz Siyaset ve Seçim Sistemi konulu politik seminer, söyleşi ve paneller.
 13. ODTÜ Kimliği ve tarihsel sorumluluğu konulu seminer, söyleşi ve paneller.
 14. Toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında kadın ve çocukların toplumdaki rolleri ve çözüm önerileri konulu seminer, söyleşi ve paneller.
 15. Eğitim Politikaları ve çözüm önerileri konulu seminer, söyleşi ve paneller.
 16. Tarım Politikaları ve çözüm önerileri konulu seminer, söyleşi ve paneller.
 17. Enerji Politikaları ve çözüm önerileri konulu seminer, söyleşi ve paneller.
 18. Bilişim ve Teknoloji konulu seminer, söyleşi ve paneller.
 19. Sosyal Güvenlik ve Sağlık politikaları konulu seminer, söyleşi ve paneller.
 20. Küreselleşmenin Sosyal Devlet ve Demokrasi üzerine etkileri konulu seminer, söyleşi ve paneller.
 21. Finansal Krizlere dayanıklılık modelleri ve İstihdam üzerindeki etkileri konulu seminer, söyleşi ve paneller.
 22. Değişen ekonomi politikaları, ekonomik istikrar ve çözüm önerileri konulu seminer, söyleşi ve paneller.

 

KİM;

 

 1. Öğrenci danışmanlığı programı kapsamında, öğrenci ve mezunlardan oluşan bilgi yarışması projesi.
 2. Danışmanlara mentor eğitimi projesi.
 3. Proje yönetimi sertifika programının şirketler bazında yapılması projesi.

 

Basın ve Yayın Kurulu;

 

      Üyelerle iletişimin canlı, açık ve bilgilendirici olması adına Basın ve Yayın Kurulu oluşturulması projesi.

 

Bu kapsamda;

 

      a)Bülten Hazırlık Grubu

      b)Hakemli Dergi Grubu

      c)Görsel ve Sesli Medya Grubu çalışmalar yapacaktır.

 

Böylece oluşturulacak olan gruplar bünyesinde, Bülten Hazırlık Grubu; Dernek Bülteninin hazırlanması, Hakemli Dergi Grubu; Akademik yayınların ayrı bir dergi olarak yayına hazırlanması ve Görsel ve Sesli Medya Grubu; Çalışma Grupları tarafından üretilen bilgilerin toplumun aydınlatılması ve bilinçlendirilmesi amacıyla topluma aktarılması çalışmalarını yapacaktır.

 

Yukarıda sayılan yeni 59 proje ile yeniden yönetime adayız. Sizlerin desteği ile yeni projelerimizi gerçekleştirmek dileğindeyiz.

 

Saygılarımızla,

 

ORTAK AKIL GRUBU GENİŞLETİLMİŞ YÖNETİM KURULU ADAY LİSTESİ

 

Himmet Şahin (EDS’83), Nevres Dabıl (CE’98), Sedef Somaltın (EE’92), Burçin Büyükpamukçu (BIO’88), Taner Özdemir (EE’88), Oğuz Ülker (EE’83), Rıdvan Bozkurt (MINE’80), Aygül Bozacı (MATH’81), Levent Berkman (MATH’83), Tevfik Güyagüler (MINE’69), Berna Vatan (MINE’84), Gölay Şakiroğulları (CENG’84), Levent Süsoy (PHYS’80), Fevzi Torun (ME’78), Özcan Erdoğan (MAN’79), Haluk Direskeneli (ME’73), Berna Gücüm (CHED’82), Seyhan Çamlıgüney (PHYS’81), Burcu Dikmen (CHE’98), Funda Yetgin (ENVE’02), Funda Demirel (MATH’89), Yusuf Meder (MAN’80), Serdar Bozkurt (EE’79), Emrah Delikan (CE’06), Obahan Obaoğlu (IR’02), Mustafa Nizamoğlu (IE’98), Melda Tanrıkulu (CP’06), Şule Şahin (PSY’85), Köksal Köksal (CE’83), M.Dilek Ergeçen (CENG’85)

 

 

DESTEKLEYENLER LİSTESİ: Üyeler arasında  barış ve dostluğu zedeleyebileceğinden gizlilik ilkesi esas alınmıştır.